شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

لیست محصولات سانترنو

سانترنو

سانترنو تکفاز 1phse 200-240 vac

ردیف مدل A HP KW قیمت سایز
1 SINUS VEGA 0001 2S 3 0.5 0.4 تماس بگیرید K01
2 SINUS VEGA 0002 2S 5 1 0.75 تماس بگیرید K01
3 SINUS VEGA 0003 2S 8 2 1.5 تماس بگیرید K01
4 SINUS VEGA 0004 2S 10 3 2.2 تماس بگیرید K01

سانترنو سه فاز 3phse 380-440 vac

ردیف مدل A HP KW قیمت سایز
1 SINUS VEGA 0002 4T 2.3 1 0.75 تماس بگیرید K05
2 SINUS VEGA 0003 4T 3.7 2 1.5 تماس بگیرید K05
3 SINUS VEGA 0004 4T 5 3 2.2 تماس بگیرید K05
4 SINUS VEGA 0005 4T 9 5.5 4 تماس بگیرید K05
5 SINUS VEGA 0007 4T 17 10 705 تماس بگیرید K10
6 SINUS VEGA 0011 4T 25 15 11 تماس بگیرید K10
7 SINUS VEGA 0015 4T 32 20 15 تماس بگیرید K15
8 SINUS VEGA 0018 4T 37 25 18.5 تماس بگیرید K15
9 SINUS VEGA 0022 4T 45 30 22 تماس بگیرید K20
10 SINUS VEGA 0030 4T 60 40 30 تماس بگیرید K20
11 SINUS VEGA 0037 4T 75 50 37 تماس بگیرید K20
12 SINUS VEGA 0045 4T 90 60 45 تماس بگیرید K25
13 SINUS VEGA 0055 4T 110 75 55 تماس بگیرید K25
14 SINUS VEGA 0075 4T 152 100 75 تماس بگیرید K25
15 SINUS VEGA 0090 4T 176 125 90 تماس بگیرید K30
16 SINUS VEGA 0110 4T 210 150 110 تماس بگیرید K30
17 SINUS VEGA 0132 4T 260 180 132 تماس بگیرید K30
18 SINUS VEGA 0160 4T 305 220 160 تماس بگیرید K35
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
استفاده از انرژی خورشید برای برق اضطراری
خوشبختانه ایران، یکی از مستعدترین کشورها در زمینه بهره­ برداری انرژی خورشیدی با میزان تابش خورشید بالا می­باشد. ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و بالا بودن میزان میانگین تابش خورشید در سال
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد