شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکترو موتور پمپ شناور دیزل ساز DieselSaz

پمپ شناور دیزل ساز DieselSaz، پمپ شناور استیل کاربردهای وسیعی در حوزه کشاورزی، ساختمان، شیلات، باغداری، آبرسانی دارد. شما می توانید برای انتقال آب مزارع و باغ ها، چاله ها و سیستم های آبرسانی از این پمپ ها استفاده کنید. آنها قدرت فوق العاده خوبی دارند و بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند.

لیست قیمت پمپ شناور دیزل ساز DieselSaz

برای دیدن کاتالوگ پمپ شناور دیزل ساز و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

 مدل
قطر بدنه
 قدرت HP
 توانKW 
وزن Kg
DSM 6/5.5 6 5.5 اسب 4 کیلووات 40
DSM 6/7.5 6 7.5 اسب 5.5 43.5
DSM 6/10 6 10 اسب 7.5 50
DSM 6/12.5 6 12.5 اسب 9.2 55
DSM 6/15 6 15 اسب 11 68
DSM 6/20 6 20 اسب 15 72
DSM 6/25 6 25 اسب 18.25 76
DSM 6/30 6 30 اسب 22 87
DSM 6/40 6 40 اسب 30 103
DSM 6/50 6 50 اسب 37 110
DSM 8/40 8 40 اسب 30 129
DSM 8/50 8 50 اسب 37 126
DSM 8/60 8 60 اسب 45 152
DSM 8/75 8 75 اسب 55 170
DSM 8/100 8 100 اسب 75 185
DSM 8/125 8 125 اسب 92 212
DSM 10/125 10 125 اسب 92 284
DSM 10/150 10 150 اسب 110 311
DSM 10/175 10 175 اسب 129 338
DSM 10/200 10 200 اسب 147 370
DSM 10/225 10 225 اسب 186 400
DSM 10/250 10 250 اسب 185 405

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/5.5

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/5.5

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/5.5 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/5.5
توان kw 4 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
ستاره مثلث 3 در 2.5
قطر بدنه 6
وزن 40 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/7.5

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/7.5

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

  در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/7.5 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/7.5
توان kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
ستاره مثلث 3 در 2.5
قطر بدنه 6
وزن 43.5 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/10

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/10

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/10 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/10
توان kw 7.5 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
ستاره مثلث 3 در 2.5
قطر بدنه 6
وزن 50 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/12.5

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/12.5

 توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/12.5 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/12.5
توان kw 9.2 کیلووات
قدرت hp 12.5 اسب
ستاره مثلث 3 در 2.5
قطر بدنه 6
وزن 55 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/15

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/15

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/15 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/15
توان kw 11 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
ستاره مثلث 3 در 4
قطر بدنه 6
وزن 68 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/20

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/20

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/20 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/20
توان kw 15 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
ستاره مثلث 3 در 4
قطر بدنه 6
وزن 72 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/25

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/25

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناوردیزل ساز مدل DSM 6/25 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/25
توان kw 18.25 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
ستاره مثلث 3 در 4
قطر بدنه 6
وزن 76 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/30

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/30

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/30 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/30
توان kw 22 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
ستاره مثلث 3 در 6
قطر بدنه 6
وزن 87 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/40

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/40

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنیپمپ شناوردیزل ساز مدل DSM 6/40 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/40
توان kw 30 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
ستاره مثلث 3 در 6
قطر بدنه 6
وزن 103 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 6/50

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/50

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 6/50 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 6/50
توان kw 37 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
ستاره مثلث 3 در 10
قطر بدنه 6
وزن 110 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 8/40

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/40

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/40 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 8/40
توان kw 30 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
ستاره مثلث 3 در 10
قطر بدنه 8
وزن 129 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 8/50

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/50

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/50 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 8/50
توان kw 37 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
ستاره مثلث 3 در 10
قطر بدنه 8
وزن 126 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 8/60

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/60

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/60 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 8/60
توان kw 45 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
ستاره مثلث 3 در 16
قطر بدنه 8
وزن 152 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 8/75

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/75

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/75 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 8/75
توان kw 55 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
ستاره مثلث 3 در 16
قطر بدنه 8
وزن 170 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 8/100

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/100

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/100 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 8/100
توان kw 75 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
ستاره مثلث 3 در 16
قطر بدنه 8
وزن 185 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 8/125

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/125

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 8/125 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 8/125
توان kw 92 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
ستاره مثلث 3 در 16
قطر بدنه 8
وزن 212 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 10/125

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/125

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/125 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 10/125
توان kw 92 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
ستاره مثلث 3 در 25
قطر بدنه 10
وزن 284 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 10/150

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/150

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناوردیزل ساز مدل DSM 10/150 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 10/150
توان kw 110 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
ستاره مثلث 3 در 25
قطر بدنه 10
وزن 311 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 10/175

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/175

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/175 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 10/175
توان kw 129 کیلووات
قدرت hp 175 اسب
ستاره مثلث 3 در 25
قطر بدنه 10
وزن 338 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 10/200

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/200

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/200 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 10/200
توان kw 147 کیلوگرم
قدرت hp 200 اسب
ستاره مثلث 3 در 25
قطر بدنه 10
وزن 370 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 10/225

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/225

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/225 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 10/225
توان kw 186 کیلووات
قدرت hp 225 اسب
ستاره مثلث 3 در 25
قطر بدنه 10
وزن 400 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز شناور مدل DSM 10/250

مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/250

توان موتور پمپ شناور بستگی به نیازها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال آب دارد. توان موتور می‌تواند متغیر باشد و در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ظرفیت جریان: پمپ شناور قادر است ظرفیت جریان آب را با مقدار خاصی به واحد زمان انتقال دهد. این ظرفیت جریان می‌تواند بسته به نوع و مدل پمپ متفاوت باشد. 

   در جدول زیر مشخصات فنی پمپ شناور دیزل ساز مدل DSM 10/250 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ پمپ شناور دیزل‌ ساز 
برند Diesel Saz
مدل DSM 10/250
توان kw 185 کیلووات
قدرت hp 250 اسب
ستاره مثلث 3 در 25
قطر بدنه 10
وزن 405 کیلوگرم
ساخت کشور  ایران

پمپ شناور دیزل ساز ساخت کجاست؟

پمپ شناور دیزل ساز ساخت کجاست؟

گروه صنعتی دیزل‌ساز با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه تولید، مونتاژ و واردات انواع پمپ، الكتروموتور، دیزل ژنراتور، آلترناتور، موتورپمپ، مكانیكال سیل، لوازم کشاورزی و شستشو و همچنین محصولات ساختمانی، با دارا بودن بیش از چهل نمایندگی مختلف از كشورهای اروپای غربی، ژاپن و چین و با توجه به توانمندی فنی و پشتوانه تجاری، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات تجاری، فنی و مشاوره‌ای در جهت تامین انواع كالاهای ذیل در بخش صنعتی، كشاورزی و غیره اعلام می‌نماید.

نمایندگی فروش پمپ های شناور دیزل ساز در ایران

نمایندگی فروش پمپ های شناور دیزل ساز در ایران

آبادیزل نمایندگی فروش انواع پمپ شناور در تهران می‌باشد و سایر شهرها نظیر اصفهان، شیراز و مشهد و غیره را پوشش می‌دهد.

شما می توانید بهترین پمپ شناور را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای عاملیت فروش اکثر برندهای پمپ شناور می باشد را با بهترین قیمت تهیه نمایید.

امروزه پمپ های مختلفی تولید و وارد بازار می شوند که هر کدام کاربرد و توان های خاص خود را دارند. 

کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین پمپ شناور بهره مند شوید.

خرید پمپ شناور دیزل ساز از آبادیزل

خرید پمپ شناور دیزل ساز از آبادیزل

شرکت مهندسی بازرگانی آبادیزل با کادری مجرب و فنی شما مشتریان عزیز را در جهت خرید شناور دیزل ساز متناسب با کسب و کارتان مشاوره فنی خواهد داد.

انواع شناور دیزل ساز با پلمپ کامل کارخانه در کارتن توسط پیک در تهران و توسط باربری به تمام نقاط ایران در کمترین زمان ممکن ارسال خواهد شد و برای مشتریانی عزیزی که قصد خرید شناور دیزل ساز نو یا صفر به صورت حضوری دارند ما این امکان را فراهم کرده ایم تا شما بتوانید به صورت حضوری از ما خرید کنید و پس از تست کامل دستگاه، آن را تحویل بگیرید.

برای خرید انواع شناور های دیزل ساز مشاهده و قیمت پمپ شناور دیزل ساز به فروشگاه آبادیزل مراجعه نمایید. 

faq

لیست قیمت پمپ شناور دیزل ساز DieselSaz

برای دیدن کاتالوگ پمپ شناور دیزل ساز و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

 مدل

قطر بدنه

 قدرت HP

 توانKW 

وزن Kg

DSM 6/5.5 6 5.5 اسب 4 کیلووات 40
DSM 6/7.5 6 7.5 اسب 5.5 43.5
DSM 6/10 6 10 اسب 7.5 50
DSM 6/12.5 6 12.5 اسب 9.2 55
DSM 6/15 6 15 اسب 11 68
DSM 6/20 6 20 اسب 15 72
DSM 6/25 6 25 اسب 18.25 76
DSM 6/30 6 30 اسب 22 87
DSM 6/40 6 40 اسب 30 103
DSM 6/50 6 50 اسب 37 110
DSM 8/40 8 40 اسب 30 129
DSM 8/50 8 50 اسب 37 126
DSM 8/60 8 60 اسب 45 152
DSM 8/75 8 75 اسب 55 170
DSM 8/100 8 100 اسب 75 185
DSM 8/125 8 125 اسب 92 212
DSM 10/125 10 125 اسب 92 284
DSM 10/150 10 150 اسب 110 311
DSM 10/175 10 175 اسب 129 338
DSM 10/200 10 200 اسب 147 370
DSM 10/225 10 225 اسب 186 400
DSM 10/250 10 250 اسب 185 405

شرکت مهندسی بازرگانی آبادیزل با کادری مجرب و فنی شما مشتریان عزیز را در جهت خرید شناور دیزل ساز متناسب با کسب و کارتان مشاوره فنی خواهد داد.

انواع شناور دیزل ساز با پلمپ کامل کارخانه در کارتن توسط پیک در تهران و توسط باربری به تمام نقاط ایران در کمترین زمان ممکن ارسال خواهد شد و برای مشتریانی عزیزی که قصد خرید شناور دیزل ساز نو یا صفر به صورت حضوری دارند ما این امکان را فراهم کرده ایم تا شما بتوانید به صورت حضوری از ما خرید کنید و پس از تست کامل دستگاه، آن را تحویل بگیرید.

برای خرید انواع شناور های دیزل ساز مشاهده و قیمت پمپ شناور دیزل ساز به فروشگاه آبادیزل مراجعه نمایید. 

آبادیزل نمایندگی فروش انواع پمپ شناور در تهران می‌باشد و سایر شهرها نظیر اصفهان، شیراز و مشهد و غیره را پوشش می‌دهد.

شما می توانید بهترین پمپ شناور را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای عاملیت فروش اکثر برندهای پمپ شناور می باشد را با بهترین قیمت تهیه نمایید.

امروزه پمپ های مختلفی تولید و وارد بازار می شوند که هر کدام کاربرد و توان های خاص خود را دارند. 

کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین پمپ شناور بهره مند شوید.

گروه صنعتی دیزل‌ساز با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه تولید، مونتاژ و واردات انواع پمپ، الكتروموتور، دیزل ژنراتور، آلترناتور، موتورپمپ، مكانیكال سیل، لوازم کشاورزی و شستشو و همچنین محصولات ساختمانی، با دارا بودن بیش از چهل نمایندگی مختلف از كشورهای اروپای غربی، ژاپن و چین و با توجه به توانمندی فنی و پشتوانه تجاری، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات تجاری، فنی و مشاوره‌ای در جهت تامین انواع كالاهای ذیل در بخش صنعتی، كشاورزی و غیره اعلام می‌نماید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: