شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

كليدهاي اتوماتيك غير قابل تنظيم متاسل

كليدهاي اتوماتيك غير قابل تنظيم متاسل

كليدهاي اتوماتيك غير قابل تنظيم متاسل

كليدهاي اتوماتيك غير قابل تنظيم متاسل

ردیف نوع كالا مشخصات فني جريان (آمپر) قيمت
1 كليد اتوماتيك(غير قابل تنظيم-فيكس) ABN 103c(22KA) 100الي 400 تماس بگیرید
2 كليد اتوماتيك(غير قابل تنظيم-فيكس) ABN 203c(30KA) 125الي 225 تماس بگیرید
3 كليد اتوماتيك(غير قابل تنظيم-فيكس) ABN 203c(30KA) 250 تماس بگیرید
4 كليد اتوماتيك(غير قابل تنظيم-فيكس) ABS 403c(65KA) 300و 400 تماس بگیرید
5 كليد اتوماتيك(غير قابل تنظيم-فيكس) ABS 803c(75KA) 630 تماس بگیرید
6 كليد اتوماتيك(غير قابل تنظيم-فيكس) ABS 803c(75KA) 800 تماس بگیرید

تجهيزات جانبي كليدهاي اتوماتيك

ردیف مدل مشخصات فني جريان (آمپر) قيمت
1 بوبين شنت(براي كليد اتوماتيك غير قابل تنظيم) SHT 220V AC 100الي 250 تماس بگیرید
2 بوبين شنت(براي كليد اتوماتيك غير قابل تنظيم) SHT 220V AC 400الي 800 تماس بگیرید
3 بوبين آندر ولتاژ(براي كليد اتوماتيك غير قابل تنظيم) UVT 220V AC 400الي 800 تماس بگیرید
4 كنتاكت كمكي(براي كليد اتوماتيك غير قابل تنظيم) AX 100الي 250 تماس بگیرید
5 كنتاكت كمكي(براي كليد اتوماتيك غير قابل تنظيم) AX 400الي 800 تماس بگیرید
6 آلارم سوييچ (براي كليد اتوماتيك غير قابل تنظيم) AL 100الي 250 تماس بگیرید
7 آلارم سوييچ (براي كليد اتوماتيك غير قابل تنظيم) AL 100الي 250 تماس بگیرید

كليد اتوماتيك قابل تنظيم حرارتي متامك

ردیف مدل مشخصات فني جريان (آمپر) قيمت
1 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم حرارتي ) (4 پل) GBN 104(0.8~1)×In (35KA)4P 16الي 100 تماس بگیرید
2 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم حرارتي ) (4 پل) GBN 204(0.8~1)×In (35KA)4P 125الي 200 تماس بگیرید

كليد اتوماتيك سوسل

ردیف مدل مشخصات فني جريان (آمپر) قيمت
1 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم حرارتي ) (3 پل)(باشمش) TD 100(0.8~1)×In (50KA)3P 16الي 100 تماس بگیرید
2 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم حرارتي ) (3 پل) TS 250(0.8~1)×In (50KA)3P 125الي 250 تماس بگیرید
3 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم حرارتي ) (3 پل) TS 400(0.8~1)×In (65KA)3P 400 تماس بگیرید
4 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم حرارتي ) (3 پل) TS 630(0.8~1)×In (65KA)3P 630 تماس بگیرید
5 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم حرارتي ) (3 پل) TS 800(0.8~1)×In (65KA)3P 800 تماس بگیرید
6 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (3 پل) TS 160(0.4~1)×In (50KA)3P 160 تماس بگیرید
7 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (3 پل) TS 25(0.4~1)×In (50KA)3P 250 تماس بگیرید
8 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (3 پل) TS 400(0.4~1)×In (50KA)3P 250 تماس بگیرید
9 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (3 پل) TS 6300.4~1)×In (65KA)3P 630 تماس بگیرید
10 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (3 پل) TS 800(0.4~1)×In (65KA)3P 800 تماس بگیرید
11 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (3 پل) TS 1250(0.4~1)×In (50KA)3P 1250 تماس بگیرید
12 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (3 پل) TS 1250(0.4~1)×In (50KA)3P 1600 تماس بگیرید

كليد اتوماتيك سوسل

ردیف مدل مشخصات فني جريان (آمپر) قيمت
1 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (4 پل) TD 100 (0.8~1)×In(50KA)4P 16الي 100 تماس بگیرید
2 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (4 پل) TS 250 (0.8~1)×In(50KA)4P 125الي 250 تماس بگیرید
3 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (4 پل) TS 400 (0.8~1)×In(65KA)4P 400 تماس بگیرید
4 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (4 پل) TS 630 (0.8~1)×In(65KA)4P 630 تماس بگیرید
5 كليد اتوماتيك (قابل تنظيم الكترونيكي) (4 پل) TS 800 (0.8~1)×In(65KA)4P 800 تماس بگیرید

تجهيزات جانبي كليدهاي اتوماتيك سوسل

ردیف مدل مشخصات فني جريان (آمپر) قيمت
1 موتور كليد اتوماتيك MOP 1(220 V AC) 125الي 250 تماس بگیرید
2 موتور كليد اتوماتيك MOP 2(220 V AC) 400الي 630 تماس بگیرید
3 موتور كليد اتوماتيك MOP 3(220 V AC) 800 تماس بگیرید
4 موتور كليد اتوماتيك MOP 4(220 V AC) 16الي 800 تماس بگیرید
5 بوبين رله ي آندر ولتاژ UVT (220~240V AC) 1000الي 1600 تماس بگیرید
6 بوبين رله ي آندر ولتاژ UVT (220~240V AC) 16الي 800 تماس بگیرید
7 بوبين رله ي شنت SHT (220~240V AC) 1000الي 1600 تماس بگیرید
8 بوبين رله ي شنت SHT (220~240V AC) 16الي 800 تماس بگیرید
9 كنتاكت كمكي كليد(يك باز و يك بسته) AX (1NO+1NC) 1000الي 1600 تماس بگیرید
10 كنتاكت كمكي كليد(يك باز و يك بسته) AX (1NO+1NC) 16الي 800 تماس بگیرید
11 آلارم سوئيچ(كنتاكت خطا) كليد اتوماتيك AL (1NO+1NC) 1000الي 1600 تماس بگیرید
12 آلارم سوئيچ(كنتاكت خطا) كليد اتوماتيك AL (1NO+1NC) 16الي 100 تماس بگیرید
13 دستگيره ي گردان EH 1 125الي 250 تماس بگیرید
14 دستگيره ي گردان EH 2 400الي 630 تماس بگیرید
15 دستگيره ي گردان EH 3 800 تماس بگیرید
16 دستگيره ي گردان EH 4 1000الي 1600 تماس بگیرید
17 دستگيره ي گردان EH 5 125الي 250 تماس بگیرید
18 شمش ترمينال كليد اتوماتيك SP 23(3 pcs) 400الي 630 تماس بگیرید
19 شمش ترمينال كليد اتوماتيك SP 33(3 pcs) 800 تماس بگیرید
20 پايه ي پلاگين كليد اتوماتيك 100 آمپر SP 43(3 pcs) 100 تماس بگیرید
21 پايه ي پلاگين كليد اتوماتيك 250 آمپر PB 13 250 تماس بگیرید
22 پايه ي پلاگين كليد اتوماتيك 400 و 630 آمپر PB 23 400و 630 تماس بگیرید
23 موتور كليد اتوماتيك MOP 1(220 V AC) 16الي 100 تماس بگیرید

مطالب مرتبط
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد