شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروموتور وگ WEG

الکتروموتور وگ یکی از بزرگترین تولید کنندگان الکتروموتور در دنیا است.

الکتروموتور وگ برزیل با بالاترین راندمان در کلاس های IE2 و IE3 و IE4 عرضه می شوند و از مهم ترین ویژگی های آنها می توان به درصد اطمینان و کارایی بالا و کمترین هزینه های نگهداری و تعمیرات اشاره نمود.


لیست الکتروموتور القایی تک فاز وگ W22 بدنه TEFC

موتورهای قفس سنجابی با توان های 0.18 تا 9.2 کیلوات و با دورهای 1000، 1500 و 3000 دور روانه بازار می گردد

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر روی عدد توان KW هر مدل کلیک کنید

مدل
توان
kw
قدرت
HP
دور RPM
نوع نصب
W22
0.25
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
0.33
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
0.50
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
0.75
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
1
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
1.5
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
2
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
3
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
5
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
7.5
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
10
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
12.5
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج

لیست الکتروموتور القایی تک فاز W22 وگ بدنه TEAO

جدول اطلاعات فنی و لیست قیمت الکتروموتور WEG با بدنه TEAO و برق تک فاز

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر روی عدد توان KW هر مدل کلیک کنید

مدل
توان
kw
قدرت
HP
دور RPM
نوع نصب
W22
0.25
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
0.33
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
0.50
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
0.75
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
1
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
1.5
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
2
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
3
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
5
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
7.5
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
10
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22
12.5
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
کاتالوگ الکتروموتور القایی تک فاز وگ W22

لیست الکتروموتور آسنکرون وگ تک فاز با بدنه ODP

جدول و لیست قیمت الکتروموتورهای القایی (آسنکرون) بدنه ODP با برق تک فاز

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر روی عدد توان KW هر مدل کلیک کنید

مدل
توان
kw
قدرت
HP
دور RPM
نوع نصب
W40
0.25
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
0.33
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
0.50
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
0.75
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
1
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
1.5
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
2
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
3
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
5
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
7.5
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
10
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W40
12.5
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج

الکتروموتور سه فاز توان بالا WEG با استاندارد NEMA

الکتروموتور 3فاز WEG با نوع بدنه TEFC و ODP و هم به صورت پایه دار، فلنج دار و پایه/فلنج تولید می شود

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر روی عدد توان KW هر مدل کلیک کنید

مدل
توان kw
قدرت
HP
دور RPM
نوع نصب
W22 و W40
0.25
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
 W22 و W40
0.33
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
0.5
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
0.75
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
1
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
1.5
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
2
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
3
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
5
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
7.5
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
10
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
15
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
20
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
25
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
30
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
40
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
50
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
60
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
75
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
100
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
125
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
150
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
200
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
250
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
300
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
350
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
400
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
450
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
600
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
650
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
 W22 و W40
700
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
750
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
W22 و W40
300
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج

لیست قیمت الکتروموتور تکفاز ضد انفجار WEG

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر روی عدد توان KW هر مدل کلیک کنید

مدل
توان kw
توان
HP
دور RPM
نوع نصب
W22Xdb 
0.33
1500-3000
پایه دار
W22Xdb 
0.5
1500-3000
پایه دار
W22Xdb 
0.75
1500-3000
پایه دار
W22Xdb 
1
1500-3000
پایه دار
W22Xdb 
1.5
1500-3000
پایه دار
W22Xdb 
2
3000
پایه دار
دانلود کاتالوگ مشخصات فنی

اطلاعات فنی موتورهای ضد انفجار تک فاز WEG (پایه/فلنج)

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر روی عدد توان KW هر مدل کلیک کنید

مدل
توان kw
توان
HP
دور RPM
نوع نصب
W22Xdb 
0.33
1500-3000
پایه-فلنج
W22Xdb 
0.5
1500-3000
پایه-فلنج
W22Xdb 
0.75
1500-3000
پایه-فلنج
W22Xdb 
1
1500-3000
پایه-فلنج
W22Xdb 
1.5
1500-3000
پایه-فلنج
W22Xdb 
2
3000
پایه-فلنج

لیست الکتروموتور Explosion Proof سه فاز

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر روی عدد توان KW هر مدل کلیک کنید

مدل
توان kw
توان
HP
دور RPM
نوع نصب
کلاس
عایق
سرویس فکتوری
W22Xdb
0.33
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
0.5
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
0.75
1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
1
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
1.5
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
2
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
3
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
5
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
7.5
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
10
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
15
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
20
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
25
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
30
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
40
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
50
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
60
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
75
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
100
750-1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
125
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
150
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
200
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
250
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
300
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
350
1000-1500-3000
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
400
1000-1500
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
450
1500
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00
W22Xdb
500
1500
پایه دار - پایه/فلنج
H
1.00


لیست قیمت الکتروموتور وگ برزیل

توان KW
قدرت HP
پل Pole
نصب Mounting
فریم Frame
1.5
2
6
B35T
100L
1.5
2
6
B35T
90L
2.2
3
4
B3T
100L
2.2
3
2
B35T
90L
2.2
3
2
B3T
90L
2.2
3
4
B35T
100L
2.2
3
6
B35T
132S
2.2
3
6
B35T
112M
2.2
3
6
B3T
132S
2.2
3
6
B3T
112M
3
4
4
B35T
100L
3
4
4
B35T
112M
3
4
6
B3T
132S
3
4
6
B35T
132S
3
4
4
B3T
100L
3
4
4
B3T
112M
3
4
2
B35T
100L
3
4
2
B3T
100L
4
5.5
4
B35T
112M
4
5.5
4
B3T
112M
4
5.5
2
B35T
112M
4
5.5
2
B3T
112M
4
5.5
8
B3T
160M
4
5.5
6
B3T
132M
5.5
7.5
4
B3T
132S
5.5
7.5
4
B35T
132S
5.5
7.5
6
B3T
132M
5.5
7.5
6
B3T
160M
5.5
7.5
6
B35T
132M
5.5
7.5
2
B3T
132S
5.5
7.5
2
B35T
132S
7.5
10
4
B3T
132M
7.5
10
4
B3T
160M
7.5
10
4
B35T
132M
7.5
10
4
B35T
160M
7.5
10
2
B35T
132M
7.5
10
2
B35T
132S
7.5
10
2
B3T
132S
7.5
10
6
B35T
160M
7.5
10
6
B3T
160M
11
15
4
B35T
160L
11
15
4
B35T
160M
11
15
4
B3T
160L
11
15
4
B3T
160M
11
15
6
B3T
160L
11
15
6
B35T
160L
11
15
2
B3T
160M
11
15
2
B35T
160M
11
15
4
B35T
160L
15
20
4
B35T
180M
15
20
4
B35T
160L
15
20
4
B3T
180M
15
20
4
B3T
160L
15
20
4
B3T
160L
15
20
6
B35T
180L
15
20
2
B3T
160M
15
20
2
B35T
160M
18.5
25
4
B3R(D)
180L
18.5
25
4
B3T
180M
18.5
25
4
B35T
180M
18.5
25
6
B3T
200L
18.5
25
6
B35T
200L
18.5
25
2
B3T
160L
18.5
25
2
B35T
160L
22
30
4
B3T
180L
22
30
4
B35T
180L
22
30
6
B3T
200L
22
30
6
B35T
200L
22
30
2
B35T
180M
30
40
4
B3T
200L
30
40
4
B35T
200L
30
40
2
B35T
200L
30
40
2
B3T
200L
30
40
6
B35T
225S/M
37
50
4
B3T
225S/M
37
50
4
B35T
225S/M
37
50
6
B35T
250S/M
37
50
2
B35T
200L
45
60
4
B35T
225S/M
45
60
4
B3T
225S/M
45
60
6
B35T
250S/M
45
60
2
B35T
225S/M
45 Exn
60
2
B3R (E)
280S/M
45
60
2
B3T
225S/M
55
75
4
B3T
250S/M
55
75
4
B35T
250S/M
75
100
4
B3T
280S/M
75
100
4
B35T
280S/M
90
125
4
B3T
280S/M
90
125
4
B35T
280S/M
90
125
2
B3T
280S/M
110
150
4
B3T
315S/M
110
150
4
B35T
315S/M

الکتروموتور وگ یکی از پر کاربرد ترین الکتروموتور های صنعتی می باشد که جهت اکثر کاربرد های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این الکتروموتور در سه مدل IE2 ,IE3 ,IE4 تولید می شود و راندمان بالایی دارد. این سری نیاز بسیار کمی به تعمیرات و نگهداری دارد و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.

 الکتروموتور WEG را می توانید بیش از عمر طراحی شده مورد استفاده قرار دهید و با مصرف انرژی بسیار پایینی که دارد می توانید هزینه ها را به طور قابل توجهی کاهش دهید. WEG این سری را تا توان 500 کیلووات تولید می کند و قابلیت اطمینان و قابلیت دوام بسیار بالایی دارد.

از ویژگی های آن می توان به قابلیت اطمینان بالا، دوام بالا، راندمان بالا، تولید در سایز های متنوع، تعمیرات پایین، کارکرد بدون ارتعاش و آرام، مصرف انرژی بسیار پایین و … اشاره کرد. همچنین کاربرد الکتروموتور WEG در صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، ذوب فلزات، خودرو سازی و … می باشد.

شرکت وگ WEG یکی از بزرگترین تولیدکنندکان انواع الکتروموتور، تک فاز، سه فاز، موتور الکتریکی تک فاز، سه فاز، گیربکس دار، ولتاژ پایین، ولتاژ بالا، تجهیزات الکتریکی، اینورتر، الکتروگیربکس، تجهیزات اندازه گیری و کنترلی، سنکرون، DC دی سی، الکتروموتور خاص و غیره می باشد.

شرکت وگ WEG در سال 1961 تاسیس و با سابقه طولانی در زمینه تولید انواع تجهیزات الکتریکی دارای جایگاه ویژه ای در سطح جهان می باشد.

محصولات تولیده شده در شرکت وگ در زمینه تولید برق، انتقال و توزیع برق و تجهیزات الکتریکی مانند: الکتروموتورهای معمولی و الکتروموتورهای ضد انفجار و غیره می باشد.

این شرکت دارای تعداد زیادی نمایندگی در سطح دنیا بودن و دارای استانداردهای معتبری نظیر: ATEX , ISO 9001 , CE , IEEE جهت طراحی و تولید انواع الکتروموتور می باشد. 

الکتروموتور وگ

انواع الکتروموتور وگ

الکتروموتور سه فاز TEFC‌ برند وگ برزیل دارای راندمان های IE1,IE2,IE3‌ در کشور می باشند. این باعث می شود که این الکتروموتورها مصرف برق کمتری نسبت به سایر برندها داشته باشند و راندمان مصرف انرژی بالاتری داشته باشند.

این الکتروموتور همچنین با داشتن بدنه چدنی از استحکام و مقاومت بالایی در مقابل ضربه و تنش های هنگام فعالیت برخوردار است.

این الکتروموتور بسیار ماژولار هم می باشد یعنی شما میتوانید در اکثر جهات نصب آن را نصب کنید. محدوده توان تولیدی این شرکت از 0.09 کیلووات تا 500 کیلووات می باشد.

اکثر الکتروموتورهای وگ داراری سنسورهای PTC و ترمیستورهای حرارتی مخصوصا در توان های بالا می باشد. شرکت وگ برزیل تمام محصولات خود را بر اساس استانداردهای IEC و NEMA تولید می کند.

این شرکت تولید کننده طیف گسترده ای از انواع الکتروموتور با رنج های مختلف می باشد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • الکتروموتور وگ ولتاژ بالا و پایین
 • الکتروموتور وگ سنکرون
 • الکتروموتور وگ موتور DC
 • الکتروموتور های خاص وگ
 • الکتروموتور القایی (آسنکرون) WEG با استاندارد NEMA: ولتاژ بالا و پایین
 • موتور الکتریکی القایی (آسنکرون) WEG با استاندارد IEC: ولتاژ بالا و پایین
 • موتورهای ضد انفجار
 • الکتروموتورهای با ساختار سنکرون 
 • الکتروموتورهای عمودی نصب
 • موتورهای ترمزدار
 • الکتروموتورهای با کاربری خاص

الکتروموتور وگ سه فاز ولتاژ پایین چند منظوره

انواع الکتروموتور WEG سه فاز (ولتاژ پایین) چند منظوره :

 • W12
 • W22
 • W50
 • HGF
 • W22-Break Motor (با ترمز)
 • Permanent Magnet (آهنربای دائمی)
 • Rolled Steel (بدنه استیل)
 • High Torque (با گشتاور بالا)
 • High Speed (با سرعت بالا)
 • Water Cooled (سسیستم خنک کننده)
 • Master

توان : 0.1 - 670 KW

دور موتور : 900 - 3600 RPM

اسب بخار : 0.16 - 900 HP

ولتاژ : 220 - 440 ولت

الکتروموتور WEG سه فاز ولتاژ پایین جهت کوپلینگ با پمپ

انواع الکتروموتور WEG سه فاز (ولتاژ پایین) کوپلینگ با پمپ :

 • Close Couple Pump
 • W22
 • Submersible Pump
 • Jet Pump

توان : 0.1 - 410 KW

دور موتور : 900 - 3600 RPM

اسب بخار : 0.16 - 550 HP

ولتاژ : 220 - 660 ولت

الکتروموتور ضد انفجار WEG

امروزه رعایت استانداردها و اصول ایمنی در مراکز صنعتی،از اصلی ترین الزامات آن مجموعه می باشد. در واقع در صنایع مختلف وجود گازهای اشتعال زا به صورت بالقوه سبب بوجود آمدن شرایط خطرناک می شود.

در حوزه صنعت و مشخصا موتورهای الکتریکی برای برطرف کردن این شرایط خطرناک، یک سری استانداردها و قوانینی برای الکتروموتورها در نظر گرفته شده است که عملکرد بدون خطر این تجهیزات را در محیط های اشتعال زا تضمین می کند. 

الکتروموتور وگ با ساختار ضد انفجار تمام نیازهای اپراتور را برای استفاده از یک موتور برقی مورد تأیید در محیط هایی خطرناک را مرتفع می کند.

الکتروموتور ضد انفجار تک فاز (پایه دار)

الکتروموتوهای تک فاز ضد انفجار وگ با قدرت های زیر تولید می شود :

 • الکتروموتور وگ مدل W22xdb با قدرت 0.33 کیلووات 1500 دور- 3000 دور در دقیقه
 • الکتروموتور ضد انفجار WEG مدل W22xdb با قدرت 0.5 کیلووات 1500 دور- 3000 دور در دقیقه
 • موتور ضد انفجار وگ برزیل مدل W22xdb با قدرت 0.5 کیلووات 1500 دور- 3000 دور در دقیقه
 • الکتروموتور ضد جرقه وگ با قدرت 1 اسب- تک فاز/ 1500 و 3000 دور دقیقه
 • موتور تک فاز ضد انفجار WEG سری W22xdb با توان 1.5 اسب و سرعت 1500 و 3000 دور در دقیقه

الکتروموتور وگ ضد انفجار سه فاز ولتاژ بالا

انواع الکتروموتور WEG ضد انفجار سه فاز (ولتاژ بالا) :

 • W50Xn
 • W60Xn
 • HGF

مشخصات فنی الکتروموتور وگ

مطابق با استاندارد جهانی IEC 60034-30-1:2014، الکتروموتور وگ برزیل با عملکرد و راندمانی بالا در کلاس های زیر ارائه می شود:

 • سری W22 کلاس بازدهی IE4 فوق برتر
 • سری W22 کلاس بازدهی IE3 برتر
 • سری W22 کلاس بازدهی IE2 راندمان بالا
 • سری W21 کلاس IE3 برتر
 • سری W21 کلاس IE2 راندمان بالا
مشخصات فنی الکتروموتور وگ
محدوده توان از 0.12 تا 500 کیلو وات
تعداد پل ها 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12
کلاس حفاظتی IP 55
کلاس حرارتی F
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ نامی  380 ولت
روتور قفسه سنجابی
جنس بدنه آلومینیوم و چدن
سایز فریم 63 تا 355

ویژگی های الکتروموتور وگ برزیل

 • سه فاز
 • 2 و 4 و 6 پل
 • 50 و 60 هرتز
 • توان خروجی: از 1 تا 250 اسب بخار
 • سایز فریم: 143T تا 447/9T
 • ولتاژ: 208-230/460V
 • روتور قفس سنجابی
 • بدنه آلومینیوم و چدن
 • TEFC
 • کلاس حرارتی F
 • سرویس فاکتور 1.25
 • دائم کار Duty S1

کاربرد الکتروموتور وگ 

با توجه به قدرت (توان- اسب بخار)، ضد انفجار بودن، تعداد دور (rpm)، وزن، تک فاز یا سه فاز بودن، AC یا DC بودن و غیره الکتروموتور وگ کاربرد بسیار متنوع و گسترده می باشد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • توربین ها
 • پمپ ها
 • کارخانه ها
 • دستگاه های تهویه هوا
 • کمپرسورها

با توجه به نحوه ی کارکرد و تنوع سری های مختلف الکتروموتور وگ (WEG) که پیش تر به آن اشاره شد، به کارگیری و استفاده از این موتورهای الکتریکی نیز به همان میزان در صنایع گسترده و متنوع می باشد از جمله می توان به صنایع ذیل اشاره نمود:

 • صنایع خوراکی
 • صنایع دارویی
 • صنایع نفتی و گازی
 • صنایع خودرو سازی
 • صنایع فولاد
 • صنایع کشاورزی
 • معادن

کاربرد الکتروموتور WEG در پایداری محیط زیست

الکتروموتور های WEG به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته در صنعت الکترونیک، نقش بسیار مهمی در پایداری محیط زیست و کاهش انتشارات دارند.

با توجه به قیمت روز الکتروموتور WEG و قابلیت های برتر آن، این تجهیزات می توانند به عنوان گزینه های پایدار و دوست دار محیط زیست مطرح شوند.

الکتروموتور های WEG با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته و مواد با کیفیت، انتشارات گاز های گلخانه ای و مصرف انرژی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهند.

این الکتروموتور ها به واسطه کارایی بالا و بهره وری مناسب، انرژی را به صورت بهینه مصرف می کنند که به کاهش هزینه ها و انتشارات مخرب می انجامد.

با توجه به قیمت روز الکتروموتور WEG، مشتریان می توانند از فناوری پیشرفته و قابلیت های پایدار این الکتروموتور ها بهره مند شوند.

الکتروموتور های WEG با استفاده از سیستم های کنترلی مدرن و بهره گیری از مواد با کیفیت، به عنوان یکی از ابزار های کلیدی در کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشارات محیط زیستی شناخته می شوند.

از آنجا که الکتروموتور های WEG دارای عمر مفید بلندی هستند، تعویض کمترین نیاز به منابع طبیعی دارد و در نتیجه، کاهش آسیب به محیط زیست را فراهم می کند.

این الکتروموتور ها باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های عملیاتی می شوند و در پایداری محیط زیست و کاهش اثرات منفی بر آن نقش مهمی دارند.

کاربرد الکتروموتور WEG بر بهره وری و صرفه جویی انرژی

الکتروموتور های WEG از جمله تکنولوژی های پیشرفته در صنعت الکترونیک هستند که توانایی ارائه بهره وری بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی را دارند.

خرید اینترنتی الکتروموتور های WEG می تواند به شرکت ها و صنایع کمک زیادی کند.

این الکتروموتور ها با ویژگی های خاص خود، از جمله بهره وری بالا، کارایی بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی، به عنوان گزینه هایی مناسب برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه های انرژی در صنایع مختلف شناخته می شوند.


 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.18 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.18
قدرت HP 0.25
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل


 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.25 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.25
قدرت HP 0.33
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.37 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.37
قدرت HP 0.5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.55 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.55
قدرت HP 0.75
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل


 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.75 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.75
قدرت HP 1
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 1.1 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 1.1
قدرت HP 1.5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 1.5 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 1.5
قدرت HP 2
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 2.2 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 2.2
قدرت HP 3
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 3.7 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 3.7
قدرت HP 5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 5.5 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 5.5
قدرت HP 7.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 7.5 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 7.5
قدرت HP 10
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 9.2 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 9.2
قدرت HP 12.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل


 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.18 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.18
قدرت HP 0.25
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.25 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.25
قدرت HP 0.33
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.37 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.37
قدرت HP 0.5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.55 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.55
قدرت HP 0.75
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.75 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 0.75
قدرت HP 1
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 1.1 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 1.1
قدرت HP 1.5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 1.5 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 1.5
قدرت HP 2
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 2.2 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 2.2
قدرت HP 3
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 3.7 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 3.7
قدرت HP 5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 5.5 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 5.5
قدرت HP 7.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 7.5 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 7.5
قدرت HP 10
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 9.2 کیلووات وگ سری W22

انواع الکتروموتور وگ برزیل با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توان از آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مختلف استفاده کرد و در بازه گسترده‌ای آن‌ها را به کار گرفت.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از الکتروموتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کلاس بازدهی IE2، IE3 و IE4
 • ساخته شده بر اساس استانداردهای ISO 14001، ISO 9001 و ISO 50001
 • کلاس حرارتی F
 • قابلیت کارکرد در ارتفاع 1000 متر نسبت به سطح دریا
 • توانایی تحمل رطوبت نسبی تا 60 درصد
 • محل نصب جعبه ترمینال به صورت اختیاری
 • بازه توانی 0.12 تا 500 کیلووات
 • جنس پوسته آلومینیومی و چدنی
 • تعداد قطب‌ها از 2 تا 8 پل
 • قابلیت کار در فرکانس 50 و 60 هرتز

مزایا

 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • استهلاک کم
 • دارای قابلیت اطمینان بالا
 • مصرف انرژی پایین
 • طول عمر زیاد
 • بازه توانی و فریم سایز گسترده
 • قابل استفاده در محیط‌های مرطوب و شرجی
 • قابلیت کارکرد بدون ارتعاش و با کمترین سطح صدا
مدل W22
تعداد فاز 1
توان kw 9.2
قدرت HP 12.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEAO
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.18 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 0.18
قدرت HP 0.25
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.25 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 0.25
قدرت HP 0.33
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.37 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 0.37
قدرت HP 0.5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.55 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 0.55
قدرت HP 0.75
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 0.75 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 0.75
قدرت HP 1
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 1.1 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 1.1
قدرت HP 1.5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 1.5 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 1.5
قدرت HP 2
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 2.2 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 2.2
قدرت HP 3
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 3.7 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 3.7
قدرت HP 5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 5.5 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 5.5
قدرت HP 7.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 7.5 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 7.5
قدرت HP 10
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

 مشخصات فنی الکتروموتور القایی تکفاز 9.2 کیلووات وگ سری W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40
تعداد فاز 1
توان kw 9.2
قدرت HP 12.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه ODP
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 0.18 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 0.18
قدرت HP 0.25
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 0.25 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 0.25
قدرت HP 0.33
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 0.37 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 0.37
قدرت HP 0.5
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 0.55 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 0.55
قدرت HP 0.75
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 0.75 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 0.75
قدرت HP 1
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 1.1 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 1.1
قدرت HP 1.5
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 1.5 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 1.5
قدرت HP 2
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 2.2 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 2.2
قدرت HP 3
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 3.7 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 3.7
قدرت HP 5
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 5.5 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 5.5
قدرت HP 7.5
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 7.5 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 7.5
قدرت HP 10
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 11 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 11
قدرت HP 15
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 15 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 15
قدرت HP 20
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 18.5 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 18.5
قدرت HP 25
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 22 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 22
قدرت HP 30
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 30 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 30
قدرت HP 40
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 37 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 37
قدرت HP 50
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 45 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 45
قدرت HP 60
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 55 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 55
قدرت HP 75
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 75 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 75
قدرت HP 100
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 90 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 90
قدرت HP 125
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 110 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 110
قدرت HP 150
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 150 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 150
قدرت HP 200
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 185 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 185
قدرت HP 200
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 220 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 220
قدرت HP 300
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 260 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 260
قدرت HP 350
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 300 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 300
قدرت HP 400
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 330 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 330
قدرت HP 450
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 450 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 450
قدرت HP 600
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 480 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 480
قدرت HP 650
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 515 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 515
قدرت HP 700
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 550 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 550
قدرت HP 750
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور Weg سه فاز 220 کیلووات سری W22 و W40

الکتروموتورهای WEG در طیف وسیعی از صنایع تهیه و تولید کاربرد دارند.

الکتروموتورهای وگ در اتوماسیون صنعتی، ساخت کارخانه و ماشین آلات، فناوری پزشکی، لجستیک و صنایع با فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از کاربردهای اصلی موتورهای WEG شامل موارد زیر است:

 • صنعت چاپ
 • صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشتی رانی
 • نوار نقاله
 • صنایع حمل و نقل
 • صنعت پزشکی
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
مدل W40وW22
تعداد فاز 3
توان kw 220
قدرت HP 300
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
نوع بدنه TEFC
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1.15
نوع الکتروموتور القایی (آسنکرون)
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.25 کیلووات مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.25
قدرت HP 0.33
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار 
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.37 کیلووات مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.37
قدرت HP 0.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار 
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.55 کیلووات مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.55
قدرت HP 0.75
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار 
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.75 کیلووات مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.75
قدرت HP 1
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار 
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 1.1 کیلووات مدل W22Xdb 

شرکت الکتروموتور وگ WEG به عنوان رهبر بازار امریکای لاتین و در میان پنج کشور بزرگ تولید کننده موتورهای الکتریکی در جهان است. این شرکت طبق آمار سال 2014 حدود 31 هزار کارمند در مجموعه خود دارد. WEG اکنون صادرات محصولات خود را به بیش از 100 کشور جهان انجام می‌دهد و در تمام پنج قاره دارای شعبه و دفتر متعدد است و خدمات گوناگونی به مشتریان ارائه می‌دهد.

کاربردهای الکتروموتور WEG

 1. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 2. صنایع سیمان و معدنی
 3. صنایع دریایی و کشتیرانی
 4. صنایع چاپ و کاغذ
 5. صنایع فولاد و استیل
 6. آب و فاضلاب
مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 1.1
قدرت HP 1.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار 
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
ip 55
وزن Kg 12.5
سایز فربم 90
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 1.5 کیلووات مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 1.5
قدرت HP 2
دور موتور RPM 3000
نوع نصب پایه دار 
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
وزن Kg 15
سایز فربم 90
فرکانس 50
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.25 KW فلنجدار مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.25
قدرت HP 0.33
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه-فلنج
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.37 KW فلنجدار مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.37
قدرت HP 0.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه-فلنج
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.55 KW فلنجدار مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.55
قدرت HP 0.75
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه-فلنج
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 0.75 KW فلنجدار مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 0.75
قدرت HP 1
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه-فلنج
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 1.1 KW فلنجدار مدل W22Xdb 

شرکت الکتروموتور وگ WEG به عنوان رهبر بازار امریکای لاتین و در میان پنج کشور بزرگ تولید کننده موتورهای الکتریکی در جهان است. این شرکت طبق آمار سال 2014 حدود 31 هزار کارمند در مجموعه خود دارد. WEG اکنون صادرات محصولات خود را به بیش از 100 کشور جهان انجام می‌دهد و در تمام پنج قاره دارای شعبه و دفتر متعدد است و خدمات گوناگونی به مشتریان ارائه می‌دهد.

کاربردهای الکتروموتور WEG

 1. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 2. صنایع سیمان و معدنی
 3. صنایع دریایی و کشتیرانی
 4. صنایع چاپ و کاغذ
 5. صنایع فولاد و استیل
 6. آب و فاضلاب
مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 1.1
قدرت HP 1.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه-فلنج
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
ip 55
وزن Kg 12.5
سایز فربم 90
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز ضد انفجار وگ 1.5 KW فلنجدار مدل W22Xdb 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
تعداد فاز 1
توان kw 1.5
قدرت HP 2
دور موتور RPM 3000
نوع نصب پایه-فلنج
نوع بدنه F
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
وزن Kg 15
سایز فربم 90
فرکانس 50
نوع الکتروموتور ضد انفجار
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 0.25 KW وگ مدل W22Xdb

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 0.25
قدرت HP 0.33
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 0.37 KW وگ مدل W22Xdb

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 0.37
قدرت HP 0.5
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 0.55 KW وگ مدل W22Xdb

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 0.55
قدرت HP 0.75
دور موتور RPM 1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 0.75 KW وگ مدل W22Xdb

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 0.75
قدرت HP 1
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 1.1 KW وگ مدل W22Xdb

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 1.1
قدرت HP 1.5
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 1.5 KW وگ مدل W22Xdb

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 1.5
قدرت HP 2
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 2.2 KW وگ مدل W22Xdb

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین weg ویژگی‌هایی دارند که امنیت بالایی را برای کاربران در معرض خطر انفجار فراهم می‌کنند. برخی از ویژگی‌های این الکتروموتورها عبارتند از:

مقاومت در برابر انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ، با استفاده از مواد و ساختارهای خاص، مقاومت بالایی در برابر انفجار و انتشار شراره دارند. این ویژگی به تأمین ایمنی کاربران در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، کمک می‌کنند.

محافظت در برابر گازهای قابل اشتعال

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ با استفاده از مهر و موم و ترمینال‌های محافظت شده، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل موتور جلوگیری می‌کنند.

عملکرد قوی

الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ توانایی ارائه عملکرد قدرتمندی را دارند. آن‌ها قادر به تأمین نیازهای بالای قدرت در صنایع با خطر انفجار هستند.

استفاده آسان

اکثر الکتروموتورهای ضد انفجار ولتاژ پایین وگ دارای طراحی ساده ای هستند که استفاده و نگهداری آنها را آسان می‌کند

سری ولتاژ پایینی که تولید می‌شود، از بدنه‌ای از آهن گرافیت تشکیل شده است. سری ولتاژ پایین این برند شامل:

 1. الکتروموتور های ضد انفجار
 2. الکتروموتور ضد انفجار وگ ترمزدار
 3. الکتروموتور ضد انفجار ضد گرد و غبار WEG

می‌شود که هر کدام بسته به نوعی که دارند، برای یکی از صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی، سرامیک، ذوب فلزات و خودرو استفاده می‌شوند.

مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 2.2
قدرت HP 3
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 3.7 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 3.7
قدرت HP 5
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 5.5 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 5.5
قدرت HP 7.5
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 7.5 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 7.5
قدرت HP 10
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 11 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 11
قدرت HP 15
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 15 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 15
قدرت HP 20
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 18.5 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 18.5
قدرت HP 25
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 22 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 22
قدرت HP 30
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 30 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 30
قدرت HP 40
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 37 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 37
قدرت HP 50
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 45 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 45
قدرت HP 60
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 55 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 55
قدرت HP 75
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 75 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 75
قدرت HP 100
دور موتور RPM 750-1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 90 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 90
قدرت HP 125
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 110 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 110
قدرت HP 150
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 150 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 150
قدرت HP 200
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 185 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 185
قدرت HP 250
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 220 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 220
قدرت HP 300
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 260 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 260
قدرت HP 350
دور موتور RPM 1000-1500-3000
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 300 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 300
قدرت HP 400
دور موتور RPM 1000-1500
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 330 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 330
قدرت HP 450
دور موتور RPM 1500
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار سه فاز 370 KW وگ مدل W22Xdb

 • عملکرد عالی با راندمان بالا
 • کیفیت ساخت بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در مکان‌هایی با ریسک بالا
 • مورد تایید شرکت‌های نفتی و پتروشیمی ایران
 • سه فاز
 • چند ولتاژه 380/660 و 400/690 : مولتی ولتاژ می‌باشد.
 • IP55 و IP65
 • TEFC
 • توان الکتروموتور از 0.37 تا 315 کیلووات
 • فریم سایز از 90S تا 355M/L
 • کلاس حرارتی F و کلاس حرارتی H به صورت سفارشی است.
 • دائم کار Duty S1
 • طراحی N
 • دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
 • ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر
 • موتور قفس سنجابی
 • بدنه چدنی
 • ابعاد طبق استاندارد IEC 60072
 • عملکرد طبق استاندارد UEC 60034-30
 • قابلیت کارکرد در فرکانس 50 و 60 هرتز
 • قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه‌های IIA و IIB و همچنین کلاس انفجاری T4
 • مناسب جهت راه‌اندازی به صورت ستاره/ مثلت
 • فن آلومینیومی برای سایز فریم 355
 • ترمیستور حرارتی برای هر فاز به صورت سفارشی
 • قابلیت راه‌اندازی با اینورتر به صورت سفارشی
 • تعداد پل‌ها: 2 و 4 و 6 و 8
 • سایز فریم 71 تا 355
 • گواهینامه IECEx – ATEX
 • دارای رال رنگ 5010
 • الکتروموتور ضد آب پتروشیمی
مدل W22Xdb
برند Weg
تعداد فاز 3
توان kw 370
قدرت HP 500
دور موتور RPM 1500
نوع نصب پایه دار - پایه/فلنج
کلاس عایق H
سیم پیچ مس
سرویس فکتوری 1
نوع الکتروموتور ضد انفجار
فرکانس 50
اصالت برند برزیل

نحوه پلاک خوانی الکتروموتور WEG

نحوه پلاک خوانی الکتروموتور WEG

یکی از ویژگی های مهم در شناخت و بکارگیری صحیح از موتورهای الکتریکی، نحوه پلاک خوانی می باشد؛ تمامی اطلاعات فنی، طریقه اتصال و کاربرد یک موتور بر روی پلاک آن درج می شود.

در تصویر زیر پلاک یک دستگاه الکتروموتور وگ را مشاهده می فرمائید.

 1. کد موتور
 2. تعداد فاز
 3. ولتاژ نامی
 4. سرویس فکتوری
 5. راندمان
 6. نوع و مدل دستگاه
 7. کلاس حفاظتی
 8. کلاس عایق
 9. میزان تحمل حرارت
 10. فرکانس
 11. توان (قدرت) الکتروموتور
 12. سرعت چرخش موتور در بار کامل (سرعت نامی)
 13. جریان
 14. ضریب قدرت
 15. دمای محیط
 16. سرویس فکتوری
 17. ارتفاع از سطح دریا
 18. وزن موتور
 19. مشخصات بلبرینگ جلو و مقدار گریس
 20. مشخصات بلبرینگ عقب و مقدار گریس
 21. نوع گریس مورد استفاده در بلبرینگ
 22. سریال نامبر
 23. نمودار اتصال
 24. گواهی و استانداردهای ایمنی

تطبیق الکتروموتور WEG با استاندارد بین المللی کیفیت

الکتروموتور های WEG به عنوان یکی از تکنولوژی های پیشرفته در صنعت الکترونیک، با استاندارد های بین المللی کیفیت سازگاری بالایی دارند. 

خرید آنلاین الکتروموتور WEG یک گزینه مناسب برای کسانی است که به دنبال ارتقاء بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی هستند.

این الکتروموتور ها با تطبیق با استاندارد های بین المللی کیفیت مانند ISO وIEC، بهره وری بالا و کارایی مطلوبی را ارائه می دهند.

از طرف دیگر، الکتروموتور وگ ارزان نیست، اما ارزش و کیفیت بالایی را ارائه می دهد که با توجه به استاندارد های بین المللی کیفیت، هزینه های اضافی را ارزشمند می سازد.

این الکتروموتور ها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و مواد با کیفیت، از جمله بلبرینگ های با عمر طولانی و سیم های مسی با کیفیت، تولید می شوند که باعث افزایش عمر مفید و بهره وری دستگاه می شود.

در نتیجه، خرید آنلاین الکتروموتور WEG امکان فراهم کردن تجهیزات با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد های جهانی را برای مشتریان فراهم می کند.

این الکتروموتور ها با هم خوانی با استاندارد های کیفیت، بهره وری بالا و عملکرد بهینه را در مصرف انرژی فراهم می کنند و در نهایت هزینه های عملیاتی را کاهش می دهند.

کاربرد ژنراتور وگ برزیل

مجموعه وگ یک کمپانی بزرگ در ساخت انواع تجهیزات صنعتی، اعم از انواع الکتروموتور، گیربکس صنعتی، الکتروپمپ و انواع ژنراتور می باشد.

ژنراتورهای کارکردی عکس موتورهای برقی دارند. جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی به کار گرفته می شوند. 

ژنراتور وگ (WEG) یکی از با کیفیت ترین برندهای موجود در بازار می باشد که همواره با بهترین عملکرد پاسخگوی نیاز متقاضیان می باشد.

تاریخچه شرکت الکتروموتور وگ 

سال 1961 در شهر ژاراگوآ جنوبی در کشور برزیل یک مهندس برق به نام ” ورنر ریکاردو ” (که اصالتی آلمانی داشت) و ” اگون ژائو داسیلوا ” که فردی مسلط به اصول تجاری و با سابقه در امور مدیریتی بود با همراهی مهندس مکانیکی بنام ” جرالدو ورنینگ هائوس ” دانش و مهارت های خود را با یکدیگر ادغام کردن و مجموعه ” Eletromotores Jaraguá ”  را تاسیس نمودند.

تخصص ، دانش ، همدلی و هدفمندی سبب رشد و پیشرفت این سه شریک در کار شد.

مدتی بعد نام شرکت به ” WEG ” که مخفف حرف اول اسم هر یک از بنیانگذاران این مجموعه بود تغییر یافت.

الکتروموتور ضد انفجار WEG در چه شرایطی استفاده می شود؟

به طور کلی در محیط های خطرناکی که گازها و مواد اشتعال زا موجود می باشد، جهت حفاظت از محیط و عدم انفجار از الکتروموتورهایی استفاده می کنند که گواهی و استانداردهای ضد انفجار را دارند.

الکتروموتور وگ با گواهی ضد انفجار یکی از موتورهای برقی می باشد که صنایع مختلف استفاده می شود.

نکات مورد توجه هنگام استفاده از الکتروموتور وگ

الکتروموتور وگ مطابق با استاندارد IEC 60034-1 طراحی و ساخته شده است که طبق آن موارد زیر رعایت شده اند:

 • الکتروموتور دائم کار است.
 • محدودیت دمایی عملکرد الکتروموتور از 20- تا 40+ است.
 • ارتفاع مجاز محل نصب 1000 متر از سطح دریا می باشد.
 • حداکثر دمای قابل تحمل الکتروموتور 155 درجه سانتیگراد است.

الکتروموتور وگ WEG ساخت کجاست؟

شرکت WEG توسط سه کار آفرین با نام های Werner , Eggon , Geraldo در سال 1961 در برزیل تاسیس شد.

WEG به سرعت به بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در آمریکای جنوبی تبدیل گشت.

امروزه WEG با بیش از 50 سال تجربه موفق بازه وسیعی از محصولات خود از جمله الکتروموتور DC ، الکتروموتور سنکرون، الکتروموتور سرعت متغیر، انواع تجهیزات کنترل جریان، سروو موتور و غیره را در سراسر دنیا به فروش می رساند و خدمات رسانی می کند.از افتخارات کسب شده توسط WEG می توان به نشان مدیریت کیفیت ISO 9001: 2008 ، نشان حفاظت از محیط زیست ISO 14001:2004 و … اشاره نمود.

اولین فعالیت های شرکت وگ WEG مربوط به سال 1980 و ساخت و تولید موتور های الکتریکی، محصولات کالای اتوماسیون صنعتی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی و همچنین ترانسفورماتور های برق و توزیع بود.

با تلاش های روزافزون کارکنان و مدیران الکتروموتور وگ WEG نه تنها خود را به عنوان سازنده انواع الکترو موتور در جهان شناسانده بلکه این شرکت در زمینه تولید کامل سیستم های صنعتی دارای مهارت و توانایی می باشد.

کمپانی وگ از شرکت هایی است که چشم اندازی به آینده دارد و با تلاش های مستمر خود قدم در راه رشد سریع و البته ماندگار می گذارد.

هدف اصلی کمپانی وگ WEG یافتن یک ساختار تجاری ساده است که در اقدامات و فعالیت های خود دارای انعطاف و تغییر پذیری باشد.

وگ WEG یکی از شرکت های فعال در جهان است که در تولید ماشین های الکتریکی و الکتروموتور با ظرفیت نامحدود فعالیت می کند.

نمایندگی فروش الکتروموتور وگ آبادیزل

آبادیزل نمایندگی الکتروموتور وگ در تهران و اصفهان ، شیراز و مشهد و سای شهرها میباشد.

شما می توانید انواع الکتروموتور وگ را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای عاملیت فروش الکتروموتور وگ می باشد را با بهترین قیمت تهیه نمایید.

امروزه الکتروموتورهای مختلفی تولید و وارد بازار می شوند که هر کدام کاربرد و توان های خاص خود را دارند. 

کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین نوع الکتروموتور وگ بهره مند شوید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در بالای سایت تماس بگیرید.

خرید الکتروموتور وگ از آبادیزل

شرکت مهندسی بازرگانی آبادیزل با کادری مجرب و فنی شما مشتریان عزیز را در جهت خرید الکتروموتور وگ برزیل متناسب کسب و کارتان مشاوره فنی خواهد داد.

انواع الکتروموتور وگ با پلمپ کامل کارخانه در کارتن توسط پیک در تهران و توسط باربری به تمام نقاط ایران در کمترین زمان ممکن ارسال خواهد شد و برای مشتریانی عزیزی که قصد خرید الکتروموتور وگ به صورت حضوری دارند ما این امکان را فراهم کرده ایم تا شما بتوانید به صورت حضوری از ما خرید کنید و پس از تست کامل دستگاه، آن را تحویل بگیرید.

برای خرید انواع الکتروموتور وگ مشاهده قیمت الکتروموتور وگ به فروشگاه آبادیزل مراجعه نمایید. 

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
علی حسینی
ارسال شده در : یکشنبه 29 بهمن 1402

با سلام و خسته نباشید. عذر میخام الکترو موتور ووگ برزیل موجود هست؟

Aco.T21co@gmail.com
ارسال شده در : یکشنبه 29 بهمن 1402

سلام. بله موجود میباشد. برای خرید الکتروموتور وگ و دریافت مشاوره رایگان با شماره های درج شده روی سایت تماس بگیرید.

موسی پور
ارسال شده در : چهارشنبه 27 دی 1402

سلام. بی زحمت لیست قیمت محصولات وگ رو برام ایمیل کنید. اگر مقدوره

Aco.T21co@gmail.com
ارسال شده در : شنبه 30 دی 1402

با سلام . با توجه به نوسانات قیمت ارز جهت خرید محصولات با واحد فروش تماس گرفته و قیمت روز را دریافت کنید. با تشکر