شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ پدرولا PEDROLLO

قیمت بهترین پمپ آب خانگی را در فروشگاه آبادیزل مشاهده نمایید. 

پمپ پدرولا

پمپPEDROLLO- پمپ با پروانه شعاعی PK

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم ( اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)

pedrollo PK

pedrollo PK

ردیف مدل پمپ تک فاز کاتالوگ مدل پمپ سه فاز کاتالوگ قدرت اسب بخار قدرت کیلو وات قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKm 60 (new) کاتالوگ PK 60 کاتالوگ 0.37 0.50 40÷5 5÷38 1 1
2 PKm 60 over load کاتالوگ - - 0.37 0.50 40÷5 5÷38 1 1
3 PKm 80 کاتالوگ PK 80 کاتالوگ 0.75 1 50÷5 22÷66 1 1
4 PKm 90 کاتالوگ PK 90 کاتالوگ 0.75 1 40÷5 5÷82 3/4 3/4
5 PKm 100 کاتالوگ PK 100 کاتالوگ 1.1 1.5 70÷5 15÷80 1 1
6 - - PK 200 کاتالوگ 1.5 2 80÷5 10÷86 1 1
7 - - PK 300 کاتالوگ 2.2 3 90÷5 10÷95 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ با پروانه شعاعی (خودمکش) PKS

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم

pedrollo PKS

pedrollo PKS

ردیف مدل پمپ تک فاز کاتالوگ مدل پمپ سه فاز کاتالوگ قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKSm 60 کاتالوگ PKS 60 کاتالوگ 0.37 0 60 40÷5 50÷38 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ3000

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 - IP:55 - Class H براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم و به خاطر امنیت بیشتر با یک ورقه استنلس استیل پوشش داده شده است

. pedrollo PQ 3000

pedrollo PQ 3000

ردیف مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ موجودی سه فاز
1 PQ 3000 2.2 3 5÷10 50÷160 3/4 3/4 ***

پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

بدنه پمپ: چدن - پروانه: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 0001-406160) - (*) پروانه برنج CPm 190 و CP 190 شافت: استنلس استیل 1.4104 pedrollo CP-0.25-2.2-kW

pedrollo CP-0.25-2.2-kW

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CPm130 CP 130 0.37 0.50 80÷10 14÷22 1 1
2 CPm158 CP 158 0.75 1 90÷10 25÷34 1 1
3 CPm170 CP 170 1.1 1.5 120÷30 22÷38 1/4 1 1
4 CPm190 CP 190 1.5 2 140÷30 26÷46 1/4 1 1
5 - CP 200 2.2 3 150÷30 36÷55 1/4 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

pedrollo CP-up-to-11-kW

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج - (*) پروانه: چدن CP250 C و CP250 A - شافت : استنلس استیل 1.4104 pedrollo CP-up-to-11-kW

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CPm220 C CP220 C 2.2 3 450÷50 21÷31.5 2 2
2 CPm220 B CP220 B 3 4 450÷50 25÷37.5 2 2
3 - CP220 A 4 5.5 450÷50 36÷48.5 2 2
4 - CP230 A 5.5 7.5 900÷100 15÷45.5 2 22
5 - CP250 C* 7.5 10 900÷100 24÷56 2 2
6 - CP250 A* 11 15 900÷100 37÷73 2 2

پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ استاندارد شده CP

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -  شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ موجودی تک فاز موجودی سه فاز
1 CPm25/160 B CP 25/160 B 1.1 1.5 200÷50 18÷32.5 1/2 1 1 *** -
2 CPm25/160 A CP 25/160 A 1.5 2 220÷50 20÷37 1/2 1 1 *** -

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل AISI 304 AL_RED

بدنه پمپ: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو تحت شماره ثبت شده 342159-0003)- پروانه: استنلس استیل 304 شافت: استنلس استیل 1.4104

pedrollo AL-RED_135

pedrollo AL-RED_135

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 AL-RED 135m AL-RED 135 0.75 1 160÷20 10÷21 1/4 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی خیلی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج (*) پروانه: چدن - شافت: استنلس استیل 1.4104 pedrollo HF-High-Flow

pedrollo HF-High-Flow

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 HFm 6 B HF 6 B 1.5 2 1100÷200 5÷14.5 3 3
2 - HF 6 A 2.2 3 1200÷200 6÷18.1 3 3
3 - HF 8 B 3 4 1200÷200 9÷21 4 4
4 - HF 20 B 3 4 1700÷400 2÷15.5 4 4
5 - HF 20 A 4 5.5 1800÷400 2÷18.5 4 4
6 - HF 30 B 5.5 7.5 2000÷600 3÷18 4 4
7 - HF 30 A 7.5 10 2200÷600 18÷23 4 4

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ( آبدهی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج  - شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 HFm 50A HF 50A 0.55 0.75 300÷50 6÷11.5 1/2 1 1/2 1
2 HFm 51A HF 51A 0.75 1 300÷50 8.4÷20.2 1/2 1 1/2 1
3 HFm 5B HF 5B 0.75 1 500÷100 2.5÷13.2 2 2
4 HFm 5A HF 5A 1.1 1.5 600÷100 3÷13.8 2 2
5 HFm 5AM HF 5AM 1.5 2 500÷100 10÷22 2 2

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی بالا) نصب با فلنج NF

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج  - شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 NFm 129A NF 129A 1.5 2 500÷100 10÷22 2 2
2 NFm 130B NF 130B 1.5 2 1100÷200 5÷14.5 3 3
3 - NF 130A 2.2 3 1200÷200 6÷18.1 3 3

پمپPEDROLLO-پپمپ سانتریفیوژ( دو پروانه) 2CP

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج (*) پروانه: استنلس استیل- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 2cpm 25/130N* 2cp 25/130N* 0.75 1 100÷20 15÷39 1/4 1 1
2 2cpm 25/140H 2cp 25/140H 1.1 1.5 100÷20 24÷53 1/4 1 1
3 2cpm 160/160 2cp 160/160 1.5 2 110÷20 30÷64 1/4 1 1
4 2cpm 25/140M 2cp 25/140M 1.1 1.5 140÷20 22÷46 1/2 1 1
5 2cpm 25/160B 2cp 25/160B 1.5 2 160÷20 26÷56 1/2 1 1
6 - 2cp 25/160A 2.2 3 180÷20 28÷66.5 1/2 1 1
7 2cpm 32/200C 2cp 32/200C 3 4 250÷40 36÷66.5 1/2 1 1/4 1
8 - 2cp 32/200B 4 5.5 250÷40 49÷81 1/2 1 1/4 1
9 - 2cp 32/210B 5.5 7.5 250÷40 56÷94 2 1/4 1
10 - 2cp 32/210A 7.5 10 250÷40 74÷111 2 1/4 1
11 - 2cp 40/180C 4 5.5 350÷100 35÷62 2 1/2 1
12 - 2cp 40/180B 5.5 7.5 400÷100 46÷73 2 1/2 1
13 - 2cp 40/180A 7.5 10 400÷100 60÷85 2 1/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) NGA

بدنه پمپ:چدن - پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 NGAm 1B NGA 1B 0.55 0.75 325÷50 6÷17 1/2 1 1/2 1
2 NGAm 1A NGA 1A 0.75 1 350÷50 6÷19.5 1/2 1 1/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) استنلس استیل 316 PRO_NGA

بدنه پمپ: استنلس استیل 316 - پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 316

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PRO-NGAm 1B PRO-NGA 1B 0.55 0.75 325÷50 6÷17 1/2 1 1/2 1
2 PRO-NGAm 1A PRO-NGA 1B 0.75 1 350÷50 6÷19.5 1/2 1 1/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ چند طبقه ای CR 2-4

بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 3CRm 80 3CR 80 0.45 0.60 80÷5 5÷36 1 1
2 4CRm 80 4CR 80 0.60 0.85 80÷5 10÷48 1 1
3 3CRm 100 3CR 100 0.60 0.85 120÷5 5÷35.5 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JCR

بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 JCRm 10H JCR 10H 0.75 1 50÷5 22÷50 1/4 1 1
2 JCRm 15H JCR 15H 1.1 1.5 50÷5 32÷67 1/4 1 1
3 JCRm 10M JCR 10M 0.75 1 80÷5 19÷44 1/4 1 1
4 JCRm 15m JCR 15m 1.1 1.5 80÷5 27÷53 1/4 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 2

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 JSWm 10 H JSW 10 H 0.75 1 5-50 28-51 1 1
2 JSWm 15 H JSW 15 H 1.1 1.5 5.50 38-66 1 1
3 JSWm 10 M JSW 10 M 0.75 1 5-80 21-42 1 1
4 JSWm 15 M JSW 15 M 1.1 1.5 5-80 30-52 1 1

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 3

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 JSWm 3 CH JSW 3 CH 1.1 1.5 10-70 31-60 1/4 1 1
2 JSWm 3 BH JSW 3 BH 1.5 2 10-80 39-70 1/4 1 1
3 JSWm 3 AH JSW 3 AH 2.2 3 10-80 50-90 1/4 1 1
4 JSWm 3 CL JSW 3 CL 1.1 1.5 10-160 15-40 1/4 1 1
5 JSWm 3 BL JSW 3 BL 1.5 2 10-160 22-48 1/4 1 1
6 JSWm 3 AL JSW 3 AL 2.2 3 10-160 35-60 1/4 1 1

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش (مخصوص گازوئیل) CK

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CKm 50-BP CK 50-BP 0.25 0.33 5-40 5-20 3/4 3/4
2 CKm 50 CK 50 0.37 0.5 5-40 5-31 3/4 3/4
3 CKm 80 E CK 80 E 0.55 0.75 5-50 10-46 1 1
4 CKm 90 E CK 90 E 0.75 1 5-50 13-49 1 1

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی شافت: استنلس استیل 1.4104 Bp - دارنده سیستم by - pass

پمپPEDROLLO-پمپ (سانتریفیوژ) خودمکش چند طبقه ای PLURIGET

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PLURIGETm 4/100 PLURIGET 4/100 0.75 1 5-130 5-45 1 1
2 PLURIGETm 5/90 PLURIGET 5/90 1.1 1.5 5-80 33-76 1/4 1 1
3 PLURIGETm 6/90 PLURIGET 6/90 1.5 2 5-80 43-93 1/4 1 1
4 PLURIGETm 4/130 PLURIGET 4/130 1.5 2 5-130 31-65 1/4 1 1

بدنه پمپ:استنلس استیل و چدن- پروانه: تکنو پلیمر شافت: استنلس استیل 1.4104

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی مخصوص آب دریا(شور) PK-BZ

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKm 60-BZ PKm 60-BZ 0.37 0.5 5-40 5-38 1 1

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (بشقابی) مخصوص آب دریا(شور) CP-BZ

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CPm 158-BZ CP 158-BZ 0.75 1 10-90 25-34 1 1

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی (بدنه استنلس استیل 316) PK-I

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKm 60-I PK 60-I 0.37 0.5 5-40 5-38 1 1

بدنه پمپ:استنلس استیل 316- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 316

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی PQ

ردیف مدل پمپ تک فاز کاتالوگ مدل پمپ سه فاز کاتالوگ قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PQm 60 کاتالوگ PQ 60 کاتالوگ 0.37 0.5 5-40 5-38 1 1

بدنه پمپ: چدن- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 1.4104 - ورودی از پهلو می باشد

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استاندارد (فلنج دار) F

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف  پمپ تک فاز پمپ سه فاز کاتالوگ توان KW قدرت HP آبدهی لیتر/دقیقه  ارتفاع M ورودی اینچ خروجی اینچ
1 Fm 32/160 C F 32/160 C کاتالوگ 1.5 2 100-350 14-24 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
2 Fm 32/160 B F 32/160 B کاتالوگ 2.2 3 100-400 17-30 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
3 - F 32/160 A کاتالوگ 3 4 100-450 24-37 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
4 - F 32/200 C کاتالوگ 4 5.5 100-450 31.5-44 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
5 - F 32/200 B کاتالوگ 5.5 7.5 100-500 36-51 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
6 - F 32/200 A کاتالوگ 7.5 10 100-500 44-57 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
7 - F 32/200 BH کاتالوگ 3 4 100-300 37-45 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
8 - F 32/200 AH کاتالوگ 4 5.5 100-320 44-55 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
9 Fm 40/160 C F 40/160 C کاتالوگ 2.2 3 100-600 14-27 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
10 - F 40/160 B کاتالوگ 3 4 100-600 20-32 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
11 - F 40/160 A کاتالوگ 4 5.5 100-700 20-38 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
12 - F 40/200 B کاتالوگ 5.5 7.5 100-700 28-47 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
13 - F 40/200 A کاتالوگ 7.5 10 100-700 41-55 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
14 - F 40/250 C کاتالوگ 9.2 12.5 100-700 47-64 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
15 - F 40/250 B کاتالوگ 11 15 100-700 55-71 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
16 - F 40/250 A کاتالوگ 15 20 100-700 72-88 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
17 Fm 50/125 C F 50/125 C کاتالوگ 2.2 3 300-1200 6-17.5 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
18 - F 50/125 B کاتالوگ 3 4 300-1200 9-20.7 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
19 - F 50/125 A کاتالوگ 4 5.5 300-1200 13-23.5 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
20 - F 50/160 C کاتالوگ 4 5.5 300-1000 16-27 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
21 - F 50/160 B کاتالوگ 5.5 7.5 300-1100 21-32 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
22 - F 50/160 A کاتالوگ 7.5 10 300-1100 27-37 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
23 - F 50/200 C کاتالوگ 11 15 400-1700 30-44 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
24 - F 50/200 B کاتالوگ 15 20 400-1700 38-52 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
25 - F 50/200 A کاتالوگ 18.5 25 400-1800 45-61 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
26 - F 50/200 AR کاتالوگ 22 30 400-1800 69-53 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
27 - F 50/250 D کاتالوگ 9.2 12.5 300-900 32-51 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
28 - F 50/250 C کاتالوگ 11 15 300-900 42-59 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
29 - F 50/250 B کاتالوگ 15 20 300-1000 59-72 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
30 - F 50/250 A کاتالوگ 18.5 25 300-1000 73-85 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
31 - F 50/250 AR کاتالوگ 22 30 300-1000 83-95 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
32 - F 65/125 C کاتالوگ 4 5.5 600-1800 11-16 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
33 - F 65/125 B کاتالوگ 5.5 7.5 600-2000 13-18 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
34 - F 65/125 A کاتالوگ 7.5 10 600-2200 18-23 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
35 - F 65/160 C کاتالوگ 9.2 12.5 600-2200 22-32 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
36 - F 65/160 B کاتالوگ 11 15 600-2400 23-36.5 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
37 - F 65/160 A کاتالوگ 15 20 600-2400 28-40.5 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
38 - F 65/200 B کاتالوگ 15 20 400-2000 35.5-45 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
39 - F 65/200 A کاتالوگ 18.5 25 400-2100 40-51 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
40 - F 65/200 AR کاتالوگ 22 30 400-2100 46-57 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
41 - F 80/160 D کاتالوگ 11 15 500-4000 10-25 100 4 اینچ 80 3 اینچ
42 - F 80/160 C کاتالوگ 15 20 500-4000 15-30 100 4 اینچ 80 3 اینچ
43 - F 80/160 B کاتالوگ 18.5 25 500-4000 20-35 100 4 اینچ 80 3 اینچ
44 - F 80/160 A کاتالوگ 22 30 500-4000 25-40 100 4 اینچ 80 3 اینچ
45 - F 100/160 C کاتالوگ 15 20 1000-5000 12-28 125 5 اینچ 100 4 اینچ
46 - F 100/160 B کاتالوگ 18.5 25 1000-5500 13-32 125 5 اینچ 100 4 اینچ
47 - F 100/160 A کاتالوگ 22 30 1000-6000 15-35 125 5 اینچ 100 4 اینچ

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: