شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ صنعتی مارکیوس

لیست قیمت الکتروپمپ های مارکیوس

پمپ مارکیوس

مدل پمپ نوع پمپ قدرت (اسب) ارتفاع متر آبدهی M3/H مکش اینچ رانش اینج قیمت
MSP60 نیم اسب لورایی 0.5 34 2.4 1 1 تماس بگیرید
MKP62 نیم اسب معمولی 0.5 34 2.4 1 1 تماس بگیرید
MKP63 طرح جدید (سفارش اروپا) 0.6 40 2.4 1 1 تماس بگیرید
MKP80 60 متری 1 60 3 1 1 تماس بگیرید
MCP130 بشقابی برنزی 0.5 22 4.8 1 1 تماس بگیرید
MCP158-2 بشقابی استیل 1 34 5.4 1 1 تماس بگیرید
MCP170M بشقابی برنزی 1.5 38 7.2 1 1 تماس بگیرید
MJM25X جتی نوریل 0.5 28 2.4 1 1 تماس بگیرید
MJ102L جنی استیل 1 56 3.6 1 1 تماس بگیرید
MJM103X جتی نوریل 1 42 4.8 1 1 تماس بگیرید
MJDWS/1A جتی دولول 1 48 1.7 1 1 تماس بگیرید
MGA/1A پروانه باز برنزی 1 20 15 1.5 1.5 تماس بگیرید
MHF5/AM دو اینچ دو اسب 2 22 30 2 2 تماس بگیرید
MHF5/BM دو اینچ 1.5 اسب 1.5 19 30 2 2 تماس بگیرید
MHF6/B سه اینچ دو اسب 2 14 66 3 3 تماس بگیرید
MHF6/A سه اینچ سه اسب 3 18 72 3 3 تماس بگیرید
MHF6/AR 4 اینچ 3 اسب تکفاز 3 18 72 4 4 تماس بگیرید
MF32/200C 5.5 اسب 3 فاز 5.5 44 27 2 1.25 تماس بگیرید
MF32/200B 7.5 اسب 3 فاز 7.5 52 30 2 1.25 تماس بگیرید
MF32/200A 10 اسب 3 فاز 10 57 30 2 1.25 تماس بگیرید
MF40/200C 5.5 اسب 3 فاز 5.5 33 45 2.5 1.5 تماس بگیرید
MF40/200B 7.5 اسب 3 فاز 7.5 47 42 2.5 1.5 تماس بگیرید
MF40/200A 10 اسب 3 فاز 10 55 42 2.5 1.5 تماس بگیرید
MF50/160C 5.5 اسب 3 فاز 5.5 27 60 2.5 2 تماس بگیرید
MF50/160B 7.5 اسب 3 فاز 7.5 32 66 2.5 2 تماس بگیرید
MF50/160A 10 اسب 3 فاز 10 37 66 2.5 2 تماس بگیرید
2MCP25/140 دو پروانه برنزی 1.5 44 8.4 1.5 1 تماس بگیرید
2MCP25/160B دو پروانه برنزی 2 54 9.6 1.25 1 تماس بگیرید
2MCP25/160A دو پروانه برنزی 3 65 10.8 1.5 1 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
الکتروپمپ یا پمپ چیست؟
پمپ، وسيله مكانيكي است كه انرژي مكانيكي، را به سيال منتقل نموده و فشار آن را بالا مي برد تا اين فشار براي غلبه بر اصطكاك‌هاي سيال با بدنه لوله، شيرآلات، ديواره كانال،مصرف شود وسيال به محل مورد نظر منتقل شود. 
پمپ سانتریفوﮊ چیست
پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام دارای کاربرد خاصی می باشند. در این واحد پمپ های سانتریفوژ یکی مهم ترین آن ها هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله از سایت آبادیزل به شناخت پمپ های سانتریفوﮊ می پردازیم و نحوه کارکرد پمپ سانتریفوژ را توضیح می دهیم.