شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

موتور دیزلی چانگ چای Chang Chai

شرکت چینی موتور دیزلی چانگ چای (Changchai) در سال 1958 در شهر چانگزو در استان ژجیانگ، چین تأسیس شد. این شرکت در ابتدا با تولید موتورهای دیزلی با دو سیلندر آغاز به کار کرد، اما در سال‌های بعد، با توسعه فن آوری‌های جدید و گسترش محصولات خود، به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موتورهای دیزلی در چین تبدیل شد.


لیست قیمت موتور دیزلی چانگ چای Chang chai

برای دیدن مشخصات فنی محصولات روی کد محصول کلیک کنید.

مدل  اسب HP   سیستم استارت 
R185N 8/5 هندلی
ZS195N 13/8 هندلی
ZS195NM 13/8 استارتی
ZS1100N 16 هندلی
ZS1100NM 16 استارتی
ZS1105N 18 هندلی
ZS1105NM 18 استارتی
ZS1110N 20 هندلی
ZS1110NM 20 استارتی
ZS1115N 22 هندلی
ZS1115NM 22 استارتی
L28M 28 استارتی
L32M 32 استارتی
36M 36 استارتی
HS400M 40 استارتی

به دلیل نوسانات ارز قیمت موتور دیزلی های چانگ چای دارای نوسان می باشد لطفا برای استعلام قیمت با تلفن های مجموعه تماس حاصل نمایید.


مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل R185N

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل R185N

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل R185N را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS195N

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS195N

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS195N را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS195NM

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS195NM

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS195NM را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1100N

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1100N

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1100N را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1100NM

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1100NM

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1100NM را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1105N

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1105N

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1105N را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1105NM

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1105NM

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1105NM را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1110N

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1110N

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1110N را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1110NM

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1110NM

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1110N را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1115N

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1115N

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1115N را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1115NM

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1115NM

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل ZS1115NM را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل L28M

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل L28M

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل L28M را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل L32M

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل L32M

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل L32M را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل 36M

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل 36M

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل 36M را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل HS400M

مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل HS400M

در جدول زیر مشخصات فنی موتور دیزلی چانگ چای مدل HS400M را مشاهده میکنید.

 • دارای موتور قدرتمند برای عملکرد پایدار
 • طرح  کاربر پسند
 • نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری آسان
 • نگهداری کم هزینه
 • حجم کم
 • راندمان به صرفه سوخت

موتور دیزلی چانگ چای chang chai ساخت کجاست؟

شرکت چینی موتور دیزلی چانگ چای (Changchai) در سال 1958 در شهر چانگزو در استان ژجیانگ، چین تأسیس شد. این شرکت در ابتدا با تولید موتورهای دیزلی با دو سیلندر آغاز به کار کرد، اما در سال‌های بعد، با توسعه فن آوری‌های جدید و گسترش محصولات خود، به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موتورهای دیزلی در چین تبدیل شد.

در سال 1995، شرکت Changchai با شرکت YTO Group Corporation Ltd. توام با توسعه کسب‌وکار خود، تأسیس شرکت Yancheng Diesel Engine Co. Ltd. را آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر به عنوان یکی از تولیدکنندگان برجسته موتورهای دیزلی در چین محسوب می‌شود و محصولات آن شامل موتورهای دیزلی صنعتی، موتورهای دیزلی برای تراکتورها، موتورهای دیزلی برای خودروهای سبک و سنگین و موتورهای دیزلی برای کشتی‌ها است.

از آنجا که موتورهای دیزلی به عنوان محصولات اصلی شرکت Changchai شناخته می‌شوند، شرکت به دلیل توانایی تولید موتورهای با کیفیت و با قیمت مناسب، در بازار جهانی توانسته است موفق عمل کند و توسعه یابد.

نمایندگی فروش موتور دیزلی چانگ چای

نمایندگی فروش موتور دیزلی چانگ چای

شما می توانید انواع موتور دیزلی چانگ چای را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای نمایندگی موتور دیزلی چانگ چای در تهران می باشد

و با بهترین قیمت به مشتریان عزیز ارایه می کند تهیه نمایید.

شرکت آبادیزل نمایندگی موتور دیزلی تهران و سایر شهر های ایران را پوشش می دهد.

برای آگاهی از قیمت موتور دیزلی و یا خرید موتور دیزلی یا اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین نوع موتوردیزلی چانگ چای برخوردار شوید.

خرید موتور دیزلی چانگ چای آبادیزل

گارانتی و خدمات پس از فروش موتور دیزل چانگچای

موتور های دیزلی چانگ چای دارای گارانتی برای دستگاه در حالت راه اندازی اضطراری می باشد که می تواند به راحتی به مشتریان محترم از لحاظ کیفیت، خدمات پس از فروش و گارانتی محصول را تضمین خاطر دهد.

شما می توانید از شرکت مهندسی بازرگانی آبادیزل که عرضه کننده و فروشنده موتور های دیزلی چانگ چای می باشد. کافیست با کارشناسان آبادیزل تماس بگیرید.

خرید موتور دیزلی چانگ چای آبادیزل

خرید موتور دیزلی چانگ چای آبادیزل

شرکت مهندسی بازرگانی آبادیزل با کادری مجرب و فنی شما مشتریان عزیز را در جهت خرید موتور های دیزلی متناسب کسب و کارتان مشاوره فنی خواهد داد.

برای مشاهده قیمت انواع دیزل ژنراتورهای موجود در فروشگاه آبادیزل، به صفحه دیزل ژنراتور مراجعه کنید. 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در بالای سایت تماس بگیرید.

faq

شرکت مهندسی بازرگانی آبادیزل با کادری مجرب و فنی شما مشتریان عزیز را در جهت خرید موتور های دیزلی متناسب کسب و کارتان مشاوره فنی خواهد داد.

برای مشاهده قیمت انواع دیزل ژنراتورهای موجود در فروشگاه آبادیزل، به صفحه دیزل ژنراتور مراجعه کنید. 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در بالای سایت تماس بگیرید. 

موتور های دیزلی چانگ چای دارای گارانتی برای دستگاه در حالت راه اندازی اضطراری می باشد که می تواند به راحتی به مشتریان محترم از لحاظ کیفیت، خدمات پس از فروش و گارانتی محصول را تضمین خاطر دهد.

شما می توانید از شرکت مهندسی بازرگانی آبادیزل که عرضه کننده و فروشنده موتور های دیزلی چانگ چای می باشد. کافیست با کارشناسان آبادیزل تماس بگیرید.

شما می توانید انواع موتور دیزلی چانگ چای را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای نمایندگی موتور دیزلی چانگ چای در تهران می باشد

و با بهترین قیمت به مشتریان عزیز ارایه می کند تهیه نمایید.

شرکت آبادیزل نمایندگی موتور دیزلی تهران و سایر شهر های ایران را پوشش می دهد.

برای آگاهی از قیمت موتور دیزلی و یا خرید موتور دیزلی یا اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین نوع موتوردیزلی چانگ چای برخوردار شوید.

شرکت چینی موتور دیزلی چانگ چای (Changchai) در سال 1958 در شهر چانگزو در استان ژجیانگ، چین تأسیس شد. این شرکت در ابتدا با تولید موتورهای دیزلی با دو سیلندر آغاز به کار کرد، اما در سال‌های بعد، با توسعه فن آوری‌های جدید و گسترش محصولات خود، به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موتورهای دیزلی در چین تبدیل شد.

در سال 1995، شرکت Changchai با شرکت YTO Group Corporation Ltd. توام با توسعه کسب‌وکار خود، تأسیس شرکت Yancheng Diesel Engine Co. Ltd. را آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر به عنوان یکی از تولیدکنندگان برجسته موتورهای دیزلی در چین محسوب می‌شود و محصولات آن شامل موتورهای دیزلی صنعتی، موتورهای دیزلی برای تراکتورها، موتورهای دیزلی برای خودروهای سبک و سنگین و موتورهای دیزلی برای کشتی‌ها است.

از آنجا که موتورهای دیزلی به عنوان محصولات اصلی شرکت Changchai شناخته می‌شوند، شرکت به دلیل توانایی تولید موتورهای با کیفیت و با قیمت مناسب، در بازار جهانی توانسته است موفق عمل کند و توسعه یابد.

لیست قیمت محصولات موتور تک دیزلی پرکینز perkins

برای دیدن مشخصات فنی محصولات روی کد محصول کلیک کنید.

مدل  حداکثر توان KW  توان HP  سیلندر 
403A-11G1  9کیلووات  11.3 اسب 3
403A-15G1 13 کیلووات 16.0 اسب 3
403A-15G2 15 کیلووات 18 اسب 3
404A-22G1 20 کیلووات 24.7 اسب 4
1103A-33G 30 کیلووات 37.1 اسب 3
1103A-33TG1 45 کیلووات 55.4 اسب 3
1103A-33TG2 59 کیلووات 72.1 اسب 3
1104A-44TG1 64 کیلووات 78.3 اسب 4
1104A-44TG2 79 کیلووات 96.4 اسب 4
1104C-44TAG2 89 کیلووات 120.8 اسب 4
1106A-70TG1 131 کیلووات 158.6 اسب 6
1006TAG 133 کیلووات 162.3 اسب 6
1106A-70TAG2 144 کیلووات 175.7 اسب 6
1106A-70TAG3 174 کیلووات 211.5 اسب 6
1106A-70TAG4 191 کیلووات 240 اسب 6
1506A-E88TAG2 222 کیلووات 274 اسب 6
1506A-E88TAG3 244 کیلووات 298 اسب 6
1506A-E88TAG4 267 کیلووات 327  اسب 6
1506A-E88TAG5 293 کیلووات 358 اسب 6
2206A-E13TAG2 350 کیلووات 409 اسب 6
2206A-E13TAG3 392 کیلووات 468 اسب 6
2506C-E15TAG1 435 کیلووات 531 اسب 6
2506C-E15TAG2 478 کیلووات 583 اسب 6
2806A-E18TAG1 574 کیلووات 700 اسب 6
2806A-E18TAG2 609 کیلووات 758 اسب 6
4006-23TAG2A 695 کیلووات 847 اسب 6
4006-23TAG3A 786 کیلووات 945 اسب 6
4008TAG1A 844 کیلووات 1029 اسب 8
4008TAG2A 947 کیلووات 1155 اسب 8
4008-30TAG3 1050 کیلووات 1270 اسب 8
4012-46TAG0A 1157 کیلووات 1412 اسب 12
4012-46TWG2A 1166 کیلووات 1414 اسب 12
4012-46TAG1A 1263 کیلووات 1539 اسب 12
4012-46TWG3A 1263 کیلووات 1540 اسب 12
4012-46TAG2A 1394 کیلووات 1700 اسب 12
4012-46TAG3A 1583 کیلووات 1931 اسب 12
4016TAG1A 1690 کیلووات 2061 اسب 16
4016TAG2A 1886 کیلووات 2300 اسب 16
4016-61TRG2 1983 کیلووات 2377 اسب 16
4016-61TRG3 2081 کیلووات 2513 اسب 16

به دلیل نوسانات ارز قیمت موتور دیزلی پرکینز دارای نوسان می باشد لطفا برای استعلام قیمت با تلفن های مجموعه تماس حاصل نمایید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: