شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

کلید اتوماتیک قابل تنظیم و فیکس چینت CHINT

کلید اتوماتیک قابل تنظیم و فیکس چینت CHINT

کلیدهای اتوماتیک چینت که برای ایمنی و کارایی در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه در صنایع مختلف از جمله ماشین آلات صنعتی، برق صنعتی و تاسیسات روشنایی کاربرد دارد و در دو دسته کلیدهای اتوماتیک کامپکت و کلیدهای اتوماتیک هوایی تقسیم بندی می شوند. تفاوت این دو نوع کلید در میزان جریان عبوری می باشد که کلیدهای اتوماتیک کامپکت حداکثر تا 1600 آمپر را پشتیبانی می کنند و بیش از این جریان نیازمند استفاده از کلیدهایی هوایی می باشید.

کلیدهای اتوماتیک چینت قابلیت قطع در زمان عبور بار را دارند و می توانند مدار را زمانی که برق شبکه وصل باشد قطع کنند و این قابلیت در مدار های فشار قوی مزیت به حساب می آید چرا که بسیاری از کلیدها جدا ساز هستند و نمی توانند مدار را زمان عبور جریان قطع کنند.

کلیدهای اتوماتیک چینت توسط شرکت چینی چینت که یکی از کمپانی های عظیم تولید کننده کالای الکتریکی است تولید می شود و از استاندارد IEC/EN 60947-2 بهره می برد و به دلیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی در بازار توسط شرکت بازرگانی مهندسی آبا دیزل در بازار صنعتی کشور تامین و توزیع می شود.

لیست محصولات کلید اتوماتیک قابل تنظیم چینت

ردیف نام محصول مشخصات محصول جریان(آمپر) قدرت اتصال کوتاه جریان کلید اتوماتیک(آمپر) کاتالوگ محصول قیمت محصول
1 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 25 آمپر 3 پل چانت NM8-125S/3P 25A 25A 50KA 16 الی 80 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
2 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 32 آمپر 3 پل CHINT NM8-125S/3P 32A 32A 50KA 16 الی 80 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
3 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 40 آمپر 3 پل CHINT NM8-125S/3P 40A 40A 50KA 16 الی 80 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
4 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 50 آمپر 3 پل چانت NM8-125S/3P 50A 50A 50KA 16 الی 80 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
5 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 63 آمپر 3 پل CHINT NM8-125S/3P 63A 63A 50KA 16 الی 80 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
6 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 80 آمپر 3 پل چانت NM8-125S/3P 80A 80A 50KA 16 الی 80 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
7 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 100 آمپر 3 پل CHINT NM8-125S/3P 100A 100A 50KA 100 الی 225 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
8 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 125 آمپر 3 پل چانت NM8-125S/3P 125A 125A 50KA 100 الی 225 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
9 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 160 آمپر 3 پل CHINT NM8-250S/3P 160A 160A 50KA 100 الی 225 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
10 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 200 آمپر 3 پل چانت NM8-250S/3P 200A 200A 50KA 100 الی 225 آمپر دانلود کاتالوگ محصولدانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
11 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 250 آمپر 3 پل CHINT NM8-250S/3P 250A 250A 50KA 250 الی 500 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
12 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 400 آمپر 3 پل چانت NM8-400H/3P 400A 400A 70KA 250 الی 500 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
13 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 400 آمپر 3 پل با رله الکترونیکی CHINT NM8S-400S/3P 400A 400A 70KA 250 الی 500 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
14 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 500 آمپر 3 پل چانت NM8-630H/3P 500A 500A 70KA 250 الی 500 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
15 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 630 آمپر 3 پل با رله الكترونيكي CHINT NM8S-630S/3P 630A 630A 70KA 630 الی 800 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
16 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 800 آمپر 3 پل چانت NM8-800S/3P 800A 800A 50KA 630 الی 800 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
17 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 800 آمپر 3 پل با رله الكترونيكي CHINT NM8S-800S/3P 800A 800A 50KA 630 الی 800 آمپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
18 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 1000 آمپر 3 پل CHINT NM8-1250S/3P 1000A 1000A 50KA 1000 الی 1600 امپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
19 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 1000 آمپر 3 پل با رله الكترونيكي چانت NM8S-1250H/3P 1000A 1000A 50KA 1000 الی 1600 امپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
20 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 1250 آمپر 3 پل چانت NM8-1250S/3P 1250A 1250A 50KA 1000 الی 1600 امپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
21 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 1250 آمپر 3 پل با رله الكترونيكي CHINT NM8S-1250S/3P 1250A 1250A 50KA 1000 الی 1600 امپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید
22 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 1600 آمپر 3 پل با رله الكترونيكي چانت NM8S-1600S/3P 1600A 1600A 50KA 1000 الی 1600 امپر دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید

لیست محصولات کلید اتوماتیک فیکس چینت

ردیف نام محصول مشخصات محصول جریان(آمپر) قدرت اتصال کوتاه جریان کلید قیمت محصول کاتالوگ محصول
1 کلید اتوماتیک فیکس 25 آمپر چانت با قدرت قطع 35KA NM1-63H/3P 25A 25A 35KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
2 کلید اتوماتیک فیکس 25 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-125H/3P 25A 25A 50KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
3 کلید اتوماتیک فیکس 32 آمپر چانت با قدرت قطع 35KA NM1-63H/3P 32A 32A 35KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
4 کلید اتوماتیک فیکس 32 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-125H/3P 32A 32A 50KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
5 کلید اتوماتیک فیکس 40 آمپر CHINT با قدرت قطع 35KA NM1-63H/3P 40A 40A 35KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیریدتماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
6 کلید اتوماتیک فیکس 40 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-125H/3P 40A 40A 50KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
7 کلید اتوماتیک فیکس 50 آمپر چانت با قدرت قطع 35KA NM1-63H/3P 50A 50A 35KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
8 کلید اتوماتیک 50 آمپر فيكس چانت با قدرت قطع 50KA NM1-125H/3P 50A 50A 50KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
9 کلید اتوماتیک فیکس 63 آمپر CHINT با قدرت قطع 25KA NM1-125S/3P 63A 63A 25KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
10 کلید اتوماتیک فیکس 63 آمپر CHINT با قدرت قطع 35KA NM1-63H/3P 63A 63A 35KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
11 کلید اتوماتیک فیکس 63 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-125H/3P 63A 63A 50KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
12 کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر چانت با قدرت قطع 25KA NM1-125S/3P 80A 80A 25KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
13 کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر CHINT با قدرت قطع 50KA NM1-125H/3P 80A 80A 50KA 16 الی 80 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
14 کلید اتوماتیک فیکس 100 آمپر چانت با قدرت قطع 25KA NM1-125S/3P 100A 100A 25KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
15 کلید اتوماتیک فیکس 100 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-125H/3P 100A 100A 50KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
16 کلید اتوماتیک فیکس 125 آمپر چانت با قدرت قطع 25KA NM1-250S/3P 125A 125A 25KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
17 کلید اتوماتیک فیکس 125 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-250H/3P 125A 125A 50KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
18 کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس چانت با قدرت قطع 25KA NM1-250S/3P 160A 160A 25KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
19 کلید اتوماتیک فیکس 160 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-250H/3P 160A 160A 50KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول دانلود کاتالوگ محصول
20 کلید اتوماتیک فیکس 200 آمپر چانت با قدرت قطع 25KA NM1-250s/3P 200A 200A 25KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
22 کلید اتوماتیک فیکس 200 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-250H/3P 200A 200A 50KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
22 کلید اتوماتیک فیکس 225 آمپر چانت با قدرت قطع 25KA NM1-250S/3P 225A 225A 25KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
23 کلید اتوماتیک فیکس 225 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-250H/3P 225A 225A 50KA 100 الی 225 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
24 کلید اتوماتیک فیکس 250 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-250H/3P 250A 250A 50KA 250 الی 500 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
25 کلید اتوماتیک فیکس 315 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-400H/3P 315A 315A 50KA 250 الی 500 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
26 کلید اتوماتیک فیکس 350 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-400H/3P 350A 350A 50KA 250 الی 500 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
27 کلید اتوماتیک فیکس 400 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-400H/3P 400A 400A 50KA 250 الی 500 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
28 کلید اتوماتیک فیکس 500 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-630H/3P 500A 500A 50KA 500 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
29 کلید اتوماتیک فیکس 630 آمپر چانت با قدرت قطع 50KA NM1-630H/3P 630A 630A 50KA 630 الی 800 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
30 کلید اتوماتیک فیکس 800 آمپر چانت با قدرت قطع 60KA NM1-800H/3P 800A 800A 60KA 630 الی 800 آمپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
31 کلید اتوماتیک فیکس 1000 آمپر چانت با قدرت قطع 65KA NM1-1250H/3P 1000A 1000A 65KA 1000 الی 1600 امپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول
32 کلید اتوماتیک فیکس 1250 آمپر چانت با قدرت قطع 65KA NM1-1250H/3P 1250A 1250A 65KA 1000 الی 1600 امپر تماس بگیرید دانلود کاتالوگ محصول

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
استفاده از انرژی خورشید برای برق اضطراری
خوشبختانه ایران، یکی از مستعدترین کشورها در زمینه بهره­ برداری انرژی خورشیدی با میزان تابش خورشید بالا می­باشد. ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و بالا بودن میزان میانگین تابش خورشید در سال
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد