شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ پیستونی برتولینی

پمپ برتولینی

پمپ برتولینی بنزینی

مشخصات پمپ های پیستونی برتولینی

مدل L/M BAR KW RPM
WBL 1111 11 110 2/2 1500
WML 1515 15 150 4 1500
TML 1520 15 200 5/5 1500
TTL 1530 15 300 8/7 1500
RAL 1640H 16 400 12/5 1500
RAL 1840H 18 400 18/9 1500
HDL 5048 18/1 350 16 1500
RAL 1840 18/5 400 14/5 1500
TML 2015 20 150 5/5 1500
TML 2020 20 200 7/5 1500
TTK 2130 21 300 12/3 1500
KKL 3021 29/5 210 12 1500
KK 3816 38 160 11/8 1500
RBL 5019 50 190 18/5 1500
C75 67 50 6/4 1500
RD 7515 73 150 21/5 1500
CK 1525 95 105 19/5 1500
CX 1021 98 210 40/2 550/1000
CK 110 106 70 13/9 550
CK 120 120 120 15/3 550
C 2233 122 150 35/8 1500
CK 146 141 60 16/6 550
C 1258 220 80 34 1500
CK 220 201 60 23/7 550
C 1258 251 80 39/4 1000

پمپ های پیستونی برتولینی استیل

مدل L/M BAR KW RPM استیل
TAM2015 20 150 5/7 1500 316
RA2450 24 500 23/4 1500 316
CAX2475 24 750 35/9 1000 431
CA2220 80 150 23/3 1500 316
CA1525 100 105 29/4 1500 316

موتور پمپ پیستونی بنزینی

مدل L/M BAR HP RPM
WBG 2535 13 170 6 3400
TMG 3545 17 240 16 3400
KKL 3816 38 160 26 1500

موتور پیستونی کوپله فابریک

مدل L/M BAR KW RPM
EWBL 1111 11 110 2/2 1500
EWBL 1111 11 110 2/2 1500
EWML 1515 15 150 4 1500
ETML 1520 15 200 5/5 1500
EKKV 1636 36 160 11 1500
EKKV 2028 28 210 11 1500
EKTV 3021 15 300 9/2 1500
ETTK 2130 21 300 11 1500

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
الکتروپمپ یا پمپ چیست؟
پمپ، وسيله مكانيكي است كه انرژي مكانيكي، را به سيال منتقل نموده و فشار آن را بالا مي برد تا اين فشار براي غلبه بر اصطكاك‌هاي سيال با بدنه لوله، شيرآلات، ديواره كانال،مصرف شود وسيال به محل مورد نظر منتقل شود. 
پمپ سانتریفوﮊ چیست
پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام دارای کاربرد خاصی می باشند. در این واحد پمپ های سانتریفوژ یکی مهم ترین آن ها هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله از سایت آبادیزل به شناخت پمپ های سانتریفوﮊ می پردازیم و نحوه کارکرد پمپ سانتریفوژ را توضیح می دهیم.