شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ خانگی دیانا

پمپ خانگی دیانا


پمپ خانگی دیانا - لیست قیمت پمپ های خانگی دیانا

مدل Model مشخصات  ارتفاع M آبدهی L/min کیلووات KW اسب HP ورودی  خروجی
PM-45 کوچک 0.5 اسب 5-40 10-40 0.37 0.5 1 اینچ 1 اینچ
PM-80 کوچک 1 اسب 5-55 10-55 0.75 1 1 1
CM-50 بشقابی 0.5 اسب 20-50 10-80 0.37 0.5 1 1
CM-100 بشقابی 1 اسب 8-32 10-110 0.75 1 1 1
CM-100 -S بشقابی استیل 1 اسب 5-34 10-145 0.75 1 1/4 1 1
CAM-100 جت 1 اسب 27-47 10-50 0.75 1 1 1
CB-160 دو پروانه 1.5 اسب 19-45 14-105 1.1 1.5 1/4 1 1
CB-210 دو پروانه 2 اسب 10-54 10-130 1.5 2 1/4 1 1
CB-300 دو پروانه 3 اسب 15-65 60-150 2.2 3 1.5 1/4 1
CM 100/1.5 1.5 اینچ 1 اسب پروانه باز 10-20 50-260 0.75 1 1/5 1/5
AP -100 مکش:21 دو لول مکش بالا 10-40  10-43 0.75 1 1/4 1 1
CS -100/2 2 اینچ 1 اسب 5-12 100-300 0.75 1 2 2
CS -150/2 2 اینچ 1.5 اسب 8-13 100-700 1.1 1.5 2 2
CS -200/2 2 اینچ 2 اسب 9-14 100-900 1.5 2 2 2
CS -200/3 3 اینچ 2 اسب 5-15 100-950 1.5 2 3 3
CS -300/3 3 اینچ 3 اسب 7-17 100-1000 2.2 3 3 3
CH -200/2 2 اینچ 2 اسب ارتفاع بالا 8-29 100-500 1.5 2 2 2
CH -300/2 2 اینچ 3 اسب ارتفاع بالا 13-32.5 100-500 2.2 3 2 2
DN-1100/FP 1.5 اسب استخری فیلتردار 8-18 100-300 1.1 1.5 1.5 1.5
DN-1500/FP 2 اسب استخری فیلتردار 7-19 100-400 1.5 2 1.5 1.5
DN-40DP/24V پمپ 3/4 اینچ گازوئیل 24 ولت 10 40 0.18 - 3/4 3/4
DN-40DP/12V پمپ 3/4 اینچ گازوئیل 12 ولت 10 40 0.18 - 3/4 3/4
PKM-60 0.5 اسب 5-35 5-35 0.37 0.5 1 1
PKM-80 1 اسب 5-53 5-50 0.75 1 1 1
CPM-130 بشقابی 0.5 اسب 12-21 10-80 0.37 0.5 1 1
CPM-158 بشقابی 1 اسب 18-35 10-90 0.75 1 1 1
JDTM-750 جت استیل 1 اسب 14-40 10-70 0.75 1 1/4 1 1
JET-100M جت 1 اسب 18-42 5-65 0.75 1 1 1
2CPM32/175 دو پروانه 3 اسب 16-54 20-180 2.2 3 1.5 1/4 1
CPM-150-2 دو اینچ 1.5 اسب 8-17 50-500 1.1 1.5 2 2
CPM-200-2 دو اینچ 2 اسب 8-21 50-500 1.5 2 2 2
CPM-200-3 سه اینچ 2 اسب 5-14 50-1000 1.5 2 3 3
CPM-300-3 سه اینچ 3 اسب 8-18 50-1000 2.2 2 3 3

قیمت بهترین پمپ آب خانگی را در فروشگاه آبادیزل مشاهده نمایید. 


مشخصات فنی