شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

کلید مینیاتوری چینت CHINT

کلید مینیاتوری چینت CHINT

فیوز یا کلید مینیاتوری چینت محصولی که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان های بیش از حد مجاز و بیش از اندازه محافظت می کند.

سازوکار فیوز یا کلید مینیاتوری چینت به این شکل است که که اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز عبور کند می سوزد و با سوختن این کلید جریان برقان از فیوز دیگر عبور نخواهد کرد و وارد مدار نخواهد شد. این کلید محافظتی به عنوان یک وسیله حفاظتی در تجهیزات و مدارهای الکتریکی کاربرد دارد و مناسب محصولات صنعتی سیستم های مصرف کننده برقی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار است.

شرکت صنعتی بازرگانی آبا دیزل تامین و توزیع کننده فیوزها یا کلید های مینیاتوری کمپانی چینی چینت با مشخصات فنی مختلف و کیفیت بالا می باشد.

لیست محصولات کلید مینیاتوری چینت CHINT

ردیف نام محصول مشخصات محصول قدرت قطع جریان(آمپر) تیپ محصول قیمت محصول
1 کلید مینیاتوری تکفاز 4 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 4A 4.5KA 4.5KA 4 آمپر C تماس بگیرید
2 کلید مینیاتوری تکفاز 6 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C6A 6KA 6KA 6 آمپر C تماس بگیرید
3 کلید مینیاتوری تکفاز 6 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 6A 4.5KA 4.5KA 6 آمپر C تماس بگیرید
4 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 10A 4.5KA KA4.5 10 آمپر C تماس بگیرید
5 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C10A 6KA KA 6 10 آمپر C تماس بگیرید
6 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 25A 4.5KA KA4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
7 کلید مینیاتوری تکفاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 4.5 NBH8/1P+N C32A 4.5KA KA 4.5 32 آمپر C تماس بگیرید
8 کلید مینیاتوری تکفاز 2 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 2A 4.5KA KA4.5 2 آمپر C تماس بگیرید
9 کلید مینیاتوری تکفاز 2 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 2A 4.5KA KA4.5 2 آمپر C تماس بگیرید
10 کلید مینیاتوری تکفاز 16 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C16A 6KA 16 آمپر C تماس بگیرید
11 کلید مینیاتوری تکفاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 20A 4.5KA KA4.5 20 آمپر C تماس بگیرید
12 کلید مینیاتوری تکفاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C20A 6KA KA 6 20 آمپر C تماس بگیرید
13 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C25A 6KA KA 6 25 آمپر C تماس بگیرید
14 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 4.5 NBH8/1P+N C25A 4.5KA KA 4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
15 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 25A 4.5KA KA 4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
16 کلید مینیاتوری تکفاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C32A 6KA KA 6 32 آمپر C تماس بگیرید
17 کلید مینیاتوری تکفاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 32A 4.5KA KA 4.5 32 آمپر C تماس بگیرید
18 کلید مینیاتوری تکفاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 40A 4.5KA KA 4.5 40 آمپر C تماس بگیرید
19 کلید مینیاتوری تکفاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C40A 6KA KA 6 40 آمپر C تماس بگیرید
20 کلید مینیاتوری تکفاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 50A 4.5KA KA 4.5 50 آمپر C تماس بگیرید
21 کلید مینیاتوری تکفاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C50A 6KA KA 6 50 آمپر C تماس بگیرید
22 کلید مینیاتوری تکفاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C63A 6KA KA 6 50 آمپر C تماس بگیرید
23 کلید مینیاتوری تکفاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 63A 4.5KA KA 4.5 63 آمپر C تماس بگیرید
24 کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 10A 4.5KA KA 4.5 10 آمپر C تماس بگیرید
25 کلید مینیاتوری سه فاز 16 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 16A 4.5KA KA 4.5 16 آمپر C تماس بگیرید
26 کلید مینیاتوری سه فاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 20A 4.5KA KA 4.5 20 آمپر C تماس بگیرید
27 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 25A 4.5KA KA 4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
28 کلید مینیاتوری سه فاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 32A 4.5KA KA 4.5 32 آمپر C تماس بگیرید
29 کلید مینیاتوری سه فاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 40A 4.5KA KA 4.5 40 آمپر C تماس بگیرید
30 کلید مینیاتوری سه فاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 50A 4.5KA KA 4.5 50 آمپر C تماس بگیرید
31 کلید مینیاتوری سه فاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 63A 4.5KA KA 4.5 63 آمپر C تماس بگیرید
32 کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C6A 6KA KA 6 6 آمپر C تماس بگیرید
33 کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C10A 6KA KA 6 10آمپر C تماس بگیرید
34 کلید مینیاتوری سه فاز 16 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C16A 6KA KA 6 16 آمپر C تماس بگیرید
35 کلید مینیاتوری سه فاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C20A 6KA KA 6 20 آمپر C تماس بگیرید
26 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C25A 6KA KA 6 25 آمپر C تماس بگیرید
37 کلید مینیاتوری سه فاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C32A 6KA KA 6 32 آمپر C تماس بگیرید
38 کلید مینیاتوری سه فاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C40A 6KA KA 6 40 آمپر C تماس بگیرید
39 کلید مینیاتوری سه فاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C50A 6KA KA 6 50 آمپر C تماس بگیرید
40 کلید مینیاتوری سه فاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA :NB1-63/3P C63A 6KA KA 6 63 آمپر C تماس بگیرید

مطالب مرتبط
راهنمای خرید اینورتر
در این مقاله با کاربرد و ویژگی های مهم اینورتر و خرید انواع آن ها آشنا می شوید پس با آبادیزل همراه باشید. در حقیقت اینورتر یا درایو AC به دستگاهی می‌گویند که از طریق آن به توان بدون کاهش قدرت و گشتاور موتور سرعت موتور AC سه فاز را كنترل كرد. اینورترها با ظرفیت‌های متفاوتی ساخته می شوند مثلاً برای یك موتور با توان 20 اسب بخار باید از اینورتر 20 HP استفاده كرد.
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد