شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

کلید مینیاتوری چینت CHINT

کلید مینیاتوری چینت CHINT

فیوز یا کلید مینیاتوری چینت محصولی که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان های بیش از حد مجاز و بیش از اندازه محافظت می کند.

سازوکار فیوز یا کلید مینیاتوری چینت به این شکل است که که اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز عبور کند می سوزد و با سوختن این کلید جریان برقان از فیوز دیگر عبور نخواهد کرد و وارد مدار نخواهد شد. این کلید محافظتی به عنوان یک وسیله حفاظتی در تجهیزات و مدارهای الکتریکی کاربرد دارد و مناسب محصولات صنعتی سیستم های مصرف کننده برقی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار است.

شرکت صنعتی بازرگانی آبا دیزل تامین و توزیع کننده فیوزها یا کلید های مینیاتوری کمپانی چینی چینت با مشخصات فنی مختلف و کیفیت بالا می باشد.

لیست محصولات کلید مینیاتوری چینت CHINT

ردیف نام محصول مشخصات محصول قدرت قطع جریان(آمپر) تیپ محصول قیمت محصول
1 کلید مینیاتوری تکفاز 4 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 4A 4.5KA 4.5KA 4 آمپر C تماس بگیرید
2 کلید مینیاتوری تکفاز 6 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C6A 6KA 6KA 6 آمپر C تماس بگیرید
3 کلید مینیاتوری تکفاز 6 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 6A 4.5KA 4.5KA 6 آمپر C تماس بگیرید
4 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 10A 4.5KA KA4.5 10 آمپر C تماس بگیرید
5 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C10A 6KA KA 6 10 آمپر C تماس بگیرید
6 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 25A 4.5KA KA4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
7 کلید مینیاتوری تکفاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 4.5 NBH8/1P+N C32A 4.5KA KA 4.5 32 آمپر C تماس بگیرید
8 کلید مینیاتوری تکفاز 2 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 2A 4.5KA KA4.5 2 آمپر C تماس بگیرید
9 کلید مینیاتوری تکفاز 2 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 2A 4.5KA KA4.5 2 آمپر C تماس بگیرید
10 کلید مینیاتوری تکفاز 16 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C16A 6KA 16 آمپر C تماس بگیرید
11 کلید مینیاتوری تکفاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 20A 4.5KA KA4.5 20 آمپر C تماس بگیرید
12 کلید مینیاتوری تکفاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C20A 6KA KA 6 20 آمپر C تماس بگیرید
13 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C25A 6KA KA 6 25 آمپر C تماس بگیرید
14 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 4.5 NBH8/1P+N C25A 4.5KA KA 4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
15 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 25A 4.5KA KA 4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
16 کلید مینیاتوری تکفاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C32A 6KA KA 6 32 آمپر C تماس بگیرید
17 کلید مینیاتوری تکفاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 32A 4.5KA KA 4.5 32 آمپر C تماس بگیرید
18 کلید مینیاتوری تکفاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 40A 4.5KA KA 4.5 40 آمپر C تماس بگیرید
19 کلید مینیاتوری تکفاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C40A 6KA KA 6 40 آمپر C تماس بگیرید
20 کلید مینیاتوری تکفاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 50A 4.5KA KA 4.5 50 آمپر C تماس بگیرید
21 کلید مینیاتوری تکفاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C50A 6KA KA 6 50 آمپر C تماس بگیرید
22 کلید مینیاتوری تکفاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/1P C63A 6KA KA 6 50 آمپر C تماس بگیرید
23 کلید مینیاتوری تکفاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 1P C 63A 4.5KA KA 4.5 63 آمپر C تماس بگیرید
24 کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 10A 4.5KA KA 4.5 10 آمپر C تماس بگیرید
25 کلید مینیاتوری سه فاز 16 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 16A 4.5KA KA 4.5 16 آمپر C تماس بگیرید
26 کلید مینیاتوری سه فاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 20A 4.5KA KA 4.5 20 آمپر C تماس بگیرید
27 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 25A 4.5KA KA 4.5 25 آمپر C تماس بگیرید
28 کلید مینیاتوری سه فاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 32A 4.5KA KA 4.5 32 آمپر C تماس بگیرید
29 کلید مینیاتوری سه فاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 40A 4.5KA KA 4.5 40 آمپر C تماس بگیرید
30 کلید مینیاتوری سه فاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 50A 4.5KA KA 4.5 50 آمپر C تماس بگیرید
31 کلید مینیاتوری سه فاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان KA4.5 EB 3P C 63A 4.5KA KA 4.5 63 آمپر C تماس بگیرید
32 کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C6A 6KA KA 6 6 آمپر C تماس بگیرید
33 کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C10A 6KA KA 6 10آمپر C تماس بگیرید
34 کلید مینیاتوری سه فاز 16 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C16A 6KA KA 6 16 آمپر C تماس بگیرید
35 کلید مینیاتوری سه فاز 20 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C20A 6KA KA 6 20 آمپر C تماس بگیرید
26 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C25A 6KA KA 6 25 آمپر C تماس بگیرید
37 کلید مینیاتوری سه فاز 32 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C32A 6KA KA 6 32 آمپر C تماس بگیرید
38 کلید مینیاتوری سه فاز 40 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C40A 6KA KA 6 40 آمپر C تماس بگیرید
39 کلید مینیاتوری سه فاز 50 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA NB1-63/3P C50A 6KA KA 6 50 آمپر C تماس بگیرید
40 کلید مینیاتوری سه فاز 63 آمپر چانت با قدرت قطع جریان 6KA :NB1-63/3P C63A 6KA KA 6 63 آمپر C تماس بگیرید

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
استفاده از انرژی خورشید برای برق اضطراری
خوشبختانه ایران، یکی از مستعدترین کشورها در زمینه بهره­ برداری انرژی خورشیدی با میزان تابش خورشید بالا می­باشد. ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و بالا بودن میزان میانگین تابش خورشید در سال
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد