شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروموتورهای متفرقه

الکتروموتورهای متفرقه

الکتروموتورهای متفرقه-ليست قيمت الکتروموتورھای ايتاليايی METRA - SPICO

(1400 RPM)

SINGLE PHASE - 220v - 50Hz

MEG Φ(f) Stator Φ(f) Rotor (l) Hight KW HP FLANCH قيمت
56 80 45 50 0.06 0.08 B14 تماس بگیرید
63 90 50 30 0.12 0.16 B14 تماس بگیرید
63 90 50 40 0.18 0.25 B14 تماس بگیرید
71 110 66 50 0.25 0.37 B14 تماس بگیرید
71 110 66 70 0.37 0.5 B14 تماس بگیرید

(1400 RPM)

THREE PHASE - 380v - 50Hz

MEG Φ(f) Stator Φ(f) Rotor (l) Hight KW HP FLANCH قيمت
56 80 45 40 0.06 0.08 B5 تماس بگیرید
56 80 45 60 0.09 0.12 B5 تماس بگیرید
63 90 50 40 0.13 0.17 B5 تماس بگیرید
63 90 50 60 0.18 0.25 B5 تماس بگیرید
71 110 66 50 0.25 0.37 B5 تماس بگیرید
71 110 66 60 0.37 0.5 B5 تماس بگیرید
80 125 80 60 0.55 0.75 B5 تماس بگیرید
80 125 80 80 0.75 1 B5 تماس بگیرید
90 135 80 80 1.1 1.5 B5 تماس بگیرید
90 135 80 90 1.5 2 B5 تماس بگیرید
100 152 90 90 2.2 3 B5 تماس بگیرید
100 152 90 120 3 4 B5 تماس بگیرید
112 173 103 120 4 5.5 B5 تماس بگیرید
132 200 125 160 7.5 10 B5 تماس بگیرید
132 200 125 180 9.2 12.5 B5 تماس بگیرید

(1400 RPM)

SINGLE PHASE - 220v - 50Hz

MEG Φ(f) Stator Φ Rotor (l) Hight KW HP FLANCH قيمت
56 80 40 50 0.09 0.12 B14 تماس بگیرید
56 80 40 60 0.12 0.16 B14 تماس بگیرید
63 90 47 40 0.18 0.25 B14 تماس بگیرید
63 90 47 60 0.25 0.37 B14 تماس بگیرید
71 110 55 50 0.37 0.5 B14 تماس بگیرید
71 110 55 60 0.55 0.75 B14 تماس بگیرید
80 125 65 60 0.75 1 B14 تماس بگیرید
80 125 65 80 1.1 1.5 B14 تماس بگیرید

(1400 RPM)

THREE PHASE - 380V- 50Hz

MEG Φ(f) Stator Φ Rotor (l) Hight KW HP FLANCH قيمت
56 80 40 50 0.09 0.12 B5 تماس بگیرید
56 80 40 60 0.12 0.16 B5 تماس بگیرید
63 90 47 40 0.18 0.25 B5 تماس بگیرید
63 90 47 50 0.25 0.37 B5 تماس بگیرید
71 110 55 50 0.37 0.5 B5 تماس بگیرید
71 110 55 60 0.55 0.75 B5 تماس بگیرید
80 125 65 50 0.75 1 B5 تماس بگیرید
80 125 65 70 1.1 1.5 B5 تماس بگیرید
90 135 70 70 1.5 2 B5 تماس بگیرید
90 135 70 100 2.2 3 B5 تماس بگیرید
100 152 80 90 3 4 B5 تماس بگیرید
100 152 80 120 4 5.5 B5 تماس بگیرید
112 173 90 90 4 5.5 B5 تماس بگیرید
112 173 90 120 5.5 7.5 B5 تماس بگیرید
132 200 110 120 7.5 10 B5 تماس بگیرید
132 200 110 140 9 12 B5 تماس بگیرید

شما می توانید با کلیک روی لینک زیر از دیپر محصولات الکتروموتور آبا دیزل نیز دیدن کنید. الکتروموتور چینی الکتروموتور ABB

مطالب مرتبط
انواع تلفات در الکتروموتور
امروزه یکی از مهم ترین انرژی های مورد استفاده بشر انرژی الکتریسیته می باشد. با تبدیل انرژی الکتریسیته می توان انرژی های مختلف نظیر انرژی های گرمایی و مکانیکی و مورد نیاز زندگی را به دست آورد. تبدیل این انرژی به وسیله تجهیزات مختلفی صورت می گیرد. در این میان مقداری از انرژی الکتریکی به شکلهای مختلف تلف میگردند. ما در این مقاله سعی می کنیم به تمامی سوالات ذهنی شما در رابطه با تلفات الکتروموتور ها بپردازیم. برای خرید الکتروموتور یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان آبادیزل مشاوره بگیرید.