شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکترو موتور الکتروژن

الکترو موتور الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن


لیست محصولات الکتروموتور های سه فاز الکتروژن پایه دار 

OUTPUT HP OUTPUT KW RPM فرم RPM 1000 RPM فرم RPM 1500 RPM فرم RPM 3000
1.12 0.06 ----- ----- 56 ----- ----- -----
1.8 0.09 ----- ----- 56 ----- 56 -----
1.6 0.12 ----- ----- 63 تماس بگیرید 56 -----
1.4 0.18 ----- ----- 63 تماس بگیرید 63 تماس بگیرید
1.3 0.25 ----- ----- 71 تماس بگیرید 63 تماس بگیرید
1.2 0.37 80 تماس بگیرید 71 تماس بگیرید 71 تماس بگیرید
3.4 0.55 80 تماس بگیرید 80 تماس بگیرید 71 تماس بگیرید
1 0.75 90 ----- 80 تماس بگیرید 80 تماس بگیرید
1.5 1.1 90 ----- 90 تماس بگیرید 80 تماس بگیرید
2 1.5 100 ----- 90 تماس بگیرید 90 تماس بگیرید
3 2.2 112 ----- 100 تماس بگیرید 90 تماس بگیرید
4 3 132 ----- 100 تماس بگیرید 100 تماس بگیرید
5.5 4 132 ----- 112 تماس بگیرید 112 تماس بگیرید
7.5 5.5 132 ----- 132 تماس بگیرید 132 تماس بگیرید
10 7.5 160 تماس بگیرید 132 تماس بگیرید 132 تماس بگیرید
15 11 160 تماس بگیرید 160 تماس بگیرید 160 تماس بگیرید
20 15 ----- ----- 160 تماس بگیرید 160 تماس بگیرید
25 18.5 ----- ----- ----- ----- 160 تماس بگیرید


لیست محصولات الکتروموتور های چدنی الکتروژن B3

OUTPUT HP OUTPUT KW RPM فرم RPM 1000 RPM فرم RPM 1500 RPM فرم RPM 3000
25 18.5 200 ----- 180 تماس بگیرید 160 -----
30 22 200 ----- 180 تماس بگیرید 180 تماس بگیرید
40 30 250 ----- 200 تماس بگیرید 200 تماس بگیرید
50 37 250 ----- 225 تماس بگیرید 200 تماس بگیرید
60 45 280 ----- 255 تماس بگیرید 225 تماس بگیرید
75 55 280 ----- 250 تماس بگیرید 250 -----
100 75 315 ----- 280 تماس بگیرید 280 -----
120 90 315 ----- 280 تماس بگیرید 280 -----
150 110 315 ----- 315 تماس بگیرید 315 -----
175 132 315 ----- 315 تماس بگیرید 315 -----
200 160 315 ----- 315 تماس بگیرید 315 -----
250 200 355 ----- 315 تماس بگیرید 315 -----


لیست محصولات تک فاز رله تک خازن الکتروژن CR

OUTPUT HP OUTPUT KW RPM فرم RPM 1500 RPM فرم RPM 3000
1.6 0.12 ----- تماس بگیرید ----- -----
1.4 0.18 63 تماس بگیرید 63 تماس بگیرید
1.3 0.25 71 ----- 71 تماس بگیرید
1.2 0.37 80 تماس بگیرید 71 تماس بگیرید
3.4 0.55 80 تماس بگیرید 71 تماس بگیرید
1 0.75 71 تماس بگیرید 80 -----
1.5 1.1 90 تماس بگیرید 80 تماس بگیرید
2 1.5 90 تماس بگیرید 90 تماس بگیرید
3 2.2 100 تماس بگیرید 90 تماس بگیرید


الکتروموتور مشعل الکتروژن

الکتروموتور مشعل الکتروژن

الکتروموتور مشعل الکتروژن

لیست محصولات الکتروموتور مشعل الکتروژن

مدل تیپ موتور تعداد فاز توان خروجی (W) سرعت (rmp) جریان (A) قیمت
HA630 14500 1 40-60 2850 0.35 تماس بگیرید
HA635 14900 1 90-125 2750 1 تماس بگیرید
HA650 14150 1 150-175 2770 1.5 تماس بگیرید
HA665 14240 1 240-300 2700 2.0 - 1.8 تماس بگیرید
HN650 15370 1 370 2700 2.5 تماس بگیرید
HN660 15450 1 450 2700 3 تماس بگیرید
HN670 15550 1 550 2750 3.6 تماس بگیرید
HN680 15750 3 750 2850 1.7 تماس بگیرید
HN650 (فریم آلومینیوم) 15370 1 370 2700 2.5 تماس بگیرید
BU551 16550 1 550 1425/1725 3.9 - 3.8 تماس بگیرید


الکتروموتور هود الکتروژن

الکتروموتور هود الکتروژن

الکتروموتور هود الکتروژن

لیست محصولات الکتروموتور هود الکتروژن

مشخصات آیتم تیپ موتور تعداد فاز توان (w) سرعت (rmp) جریان(A) قیمت
دو سر شفت با فلنج 33440-A 1 44 1650/1150/750 0.72/0.54/0.45 تماس بگیرید
دو سر شفت با فلنج 33441-A 1 44 1650/1400/1150/750 0.72/0.60/0.54/0.45 تماس بگیرید
دو سر شفت با فلنج 33443-A 1 44 1400/1000/400 0.50/0.40/0.28 تماس بگیرید
دو سر شفت با فلنج 33444-A 1 44 1400/1000/700/400 0.50/0.40/0.35/0.28 تماس بگیرید
دو سر شفت با فلنج 33550-A 1 55 1700/1100/700 0.80/0.55/0.45 تماس بگیرید
دو سر شفت با فلنج 33551-A 1 55 1700/1400/1100/700 0.80/0.65/0.55/0.45 تماس بگیرید
دو سر شفت با فلنج 33700-A 1 70 1750/1400/800/600 0.95/0.75/0.55/0.45 تماس بگیرید
دو سر شفت با فلنج 33701-A 1 70 1750/1400/1000/800/600 0.95/0.75/0.65/0.55/0.45 تماس بگیرید
تک سر شفت 33440-B 1 44 1650/1150/750 0.72/0.54/0.45 تماس بگیرید
تک سر شفت 33441-B 1 44 1650/1400/1150/750 0.72/0.60/0.54/0.45 تماس بگیرید
تک سر شفت 33443-B 1 44 1400/1000/400 0.50/0.40/0.28 تماس بگیرید
تک سر شفت 33444-B 1 44 1400/1000/700/400 0.50/0.40/0.35/0.28 تماس بگیرید
تک سر شفت 33550-B 1 55 1700/1100/700 0.80/0.55/0.45 تماس بگیرید
تک سر شفت 33551-B 1 55 1700/1400/1100/700 0.80/0.65/0.55/0.45 تماس بگیرید
تک سر شفت 33700-B 1 70 1750/1400/800/600 0.95/0.75/0.55/0.45 تماس بگیرید
تک سر شفت 33701-B 1 70 1750/1400/1000/800/600 0.95/0.75/0.65/0.55/0.45 تماس بگیرید
تیپ K 23280-K28 1 110 1850/1350/1000 0.75/0.58/0.42 تماس بگیرید
تیپ K 23300-K30 1 125 1900/1550/1300 0.92/0.70/0.60 تماس بگیرید
تیپ K 23330-K33 1 130 2000/1400/1150 0.85/0.60/0.50 تماس بگیرید
تیپ K 23400-K40 1 190 2000/1400/1150 1.75/1.15/0.75 تماس بگیرید

الکتروموتور فن کوئل الکتروژن

الکتروموتور فن کوئل الکتروژن

الکتروموتور فن کوئل الکتروژن

لیست محصولات الکتروموتور فن کوئل الکتروژن

مشخصات آیتم تیپ موتور تعداد فاز توان (HP) سرعت (rmp) جریان(A) قیمت
دو سر شفت 32302 1 1/30 1100/1070/980/890/790/680/580 0.30/0.26/0.22/0.19/0.17/0.15/0.14 تماس بگیرید
دو سر شفت 32252 1 1/25 1300/1250/1150/1050/950/850/750 0.33/0.28/0.26/0.24/0.23/0.22/0.19 تماس بگیرید
دو سر شفت 32202 1 1/20 1300/1250/1150/1050/950/850/750 0.42/0.36/0.33/0.29/0.27/0.24/0.22 تماس بگیرید
دو سر شفت 32162 1 1/16 1050/950/850/750/650/500/400 0.55/0.45/0.40/0.35/0.30/0.28/0.25 تماس بگیرید
تک سر شفت 32301 1 1/30 1100/1070/980/890/790/680/580 0.30/0.26/0.22/0.19/0.17/0.15/0.14 تماس بگیرید
تک سر شفت 32251 1 1/25 1300/1250/1150/1050/950/850/750 0.33/0.28/0.26/0.24/0.23/0.22/0.19 تماس بگیرید
تک سر شفت 32201 1 1/20 1300/1250/1150/1050/950/850/750 0.42/0.36/0.33/0.29/0.27/0.24/0.22 تماس بگیرید
تک سر شفت 32161 1 1/16 1050/950/850/750/650/500/400 0.55/0.45/0.40/0.35/0.30/0.28/0.25 تماس بگیرید


الکتروموتور فن الکتروژن

لیست محصولات الکتروموتور فن الکتروژن

مشخصات آیتم تیپ موتور تعداد فاز توان خروجی (w) سرعت (rmp) جریان(A) قیمت
الکتروموتور فن 12050 1 5.0 1300 0.26 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 12052 1 5.0 1300 0.26 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 12070 1 7.0 1220/1450 0.22 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 12100 1 10.0 1300 0.35 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 12101 1 10.0 1300 0.35 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 12160 1 16.0 1250 0.45 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 12161 1 16.0 1250 0.45 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 12250 1 25.0 1300 0.75 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 30300 1 30.0 2800 0.30 تماس بگیرید
الکتروموتور فن 30251 1 25.0 1350/1150/850 0.35/0.28/0.25 تماس بگیرید
الکتروموتور پرده هوا - تک سر شفت 32425 1 45 2650/2150 0.55 تماس بگیرید
الکتروموتور پرده هوا - دو سر شفت 32902 1 90 2600/2150 1.00 تماس بگیرید

مطالب مرتبط
انواع تلفات در الکتروموتور
امروزه یکی از مهم ترین انرژی های مورد استفاده بشر انرژی الکتریسیته می باشد. با تبدیل انرژی الکتریسیته می توان انرژی های مختلف نظیر انرژی های گرمایی و مکانیکی و مورد نیاز زندگی را به دست آورد. تبدیل این انرژی به وسیله تجهیزات مختلفی صورت می گیرد. در این میان مقداری از انرژی الکتریکی به شکلهای مختلف تلف میگردند. ما در این مقاله سعی می کنیم به تمامی سوالات ذهنی شما در رابطه با تلفات الکتروموتور ها بپردازیم. برای خرید الکتروموتور یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان آبادیزل مشاوره بگیرید.