شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ شناور رایان Rayan

پمپ شناور رایان Rayan، الکتروپمپ های شناور از دسته پمپ های سانتریفیوژ و از پیشرفته ترین تکنیک های دسترسی به آب از اعماق زمین است. این آب ها ممکن است بدون املاح (زلال) دارای املاح مفید معدنی دارای املاح نامناسب ماسه و یا آب دریا باشند.


لیست محصولات پمپ شناور رایان Rayan

برای دیدن کاتالوگ شناور رایان و مشخصات فنی محصولات روی کد محصول کلیک کنید.

قطر سوپاپ ارتفاع پمپاژ طبقات افقی طبقات مجاز پروانه/جریان مدل
1.5 اینچ 222 20 24 شعاعی RP152
2 اینچ 520 20 30 شعاعی RP193
3 اینچ 620 18 45 شعاعی RP233
3-4 اینچ 650 18 34 شعاعی RP293
3-4 اینچ 940 18 48 شعاعی RP293-1
4-5 اینچ 575 9 17 شعاعی RP345
3 اینچ 260 13 19 جریان مخلوط RP263
3 اینچ 257 13 18 جریان مخلوط RP325
3 اینچ 475 12 25 جریان مخلوط RP663
4 اینچ 475 12 25 جریان مخلوط RP665
4 اینچ 371 12 20 جریان مخلوط RP667
4-5 اینچ 382 12 17 جریان مخلوط RP342
5 اینچ 408 9 17 جریان مخلوط RP384
6 اینچ 392 6 14 جریان مخلوط RP374
6 اینچ 332 3 10 جریان مخلوط RP425
6 اینچ 267 2 7 جریان مخلوط RP435
6 اینچ 262 3 8 جریان مخلوط RP662
8 اینچ 177 2 4 جریان مخلوط RP672
10 اینچ 127 ---- 3 جریان مخلوط RP762

به دلیل نوسانات ارز قیمت پمپ شناور رایان دارای نوسان می باشد لطفا برای استعلام قیمت با تلفن های مجموعه تماس حاصل نمایید.


پمپ های با طبقات خمره ای Mixed flow و بوش پروانه استنلس استیل

RP 263, RP 325, RP663, RP665, RP667, RP 342, RP 384, RP 374, RP 425, RP 662, RP 435, RP 672, RP762

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP152

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP152

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP152 را مشاهده میکنید.

مدل RP152
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 222 متر
نوع پروانه (جریان) شعاعی
نوع طبقه  تخت
حداکثر تعداد طبقات مجاز 24
تعداد مجاز طبقات افقی 20
 قطر سوپاپ (inch) 1.5 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 25
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP193

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP193

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP193 را مشاهده میکنید.

مدل RP193
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 520 متر
نوع پروانه (جریان) شعاعی
نوع طبقه  تخت
حداکثر تعداد طبقات مجاز 30
تعداد مجاز طبقات افقی 20
 قطر سوپاپ (inch) 2 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 25
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP233

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP233

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP233 را مشاهده میکنید.

مدل RP233
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 620 متر
نوع پروانه (جریان) شعاعی
نوع طبقه  تخت
حداکثر تعداد طبقات مجاز 45
تعداد مجاز طبقات افقی 18
 قطر سوپاپ (inch) 3 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 25
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP293

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP293

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP293 را مشاهده میکنید.

مدل RP293
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 650 متر
نوع پروانه (جریان) شعاعی
نوع طبقه  تخت
حداکثر تعداد طبقات مجاز 34
تعداد مجاز طبقات افقی 18
 قطر سوپاپ (inch) 3-4 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 25
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP293-1

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP293-1

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP293-1 را مشاهده میکنید.

مدل RP293-1
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 940 متر
نوع پروانه (جریان) شعاعی
نوع طبقه  تخت
حداکثر تعداد طبقات مجاز 48
تعداد مجاز طبقات افقی 18
 قطر سوپاپ (inch) 3-4 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 25
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP345

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP345

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP345 را مشاهده میکنید.

مدل RP345
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 575 متر
نوع پروانه (جریان) شعاعی
نوع طبقه  تخت
حداکثر تعداد طبقات مجاز 17
تعداد مجاز طبقات افقی 9
 قطر سوپاپ (inch) 4-5 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 35
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP263

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP263

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP263 را مشاهده میکنید.

مدل RP263
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 260 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 19
تعداد مجاز طبقات افقی 13
 قطر سوپاپ (inch) 3 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 50
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP325

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP325

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP325 را مشاهده میکنید.

مدل RP325
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 257 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 18
تعداد مجاز طبقات افقی 13
 قطر سوپاپ (inch) 3 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 50
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP663

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP663

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP663 را مشاهده میکنید.

مدل RP663
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 475 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 25
تعداد مجاز طبقات افقی 12
 قطر سوپاپ (inch) 3 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 75
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP665

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP665

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP665 را مشاهده میکنید.

مدل RP665
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 475 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 25
تعداد مجاز طبقات افقی 12
 قطر سوپاپ (inch) 4 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 75
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP667

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP667

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP667 را مشاهده میکنید.

مدل RP667
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 371 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 20
تعداد مجاز طبقات افقی 12
 قطر سوپاپ (inch) 4 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 80
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP342

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP342

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP342 را مشاهده میکنید.

مدل RP342
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 382 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 17
تعداد مجاز طبقات افقی 12
 قطر سوپاپ (inch) 4-5 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 75
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP384

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP384

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP384 را مشاهده میکنید.

مدل RP384
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 408 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 17
تعداد مجاز طبقات افقی 9
 قطر سوپاپ (inch) 5 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 75
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP374

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP374

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP374 را مشاهده میکنید.

مدل RP374
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 392 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 14
تعداد مجاز طبقات افقی 6
 قطر سوپاپ (inch) 6 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 75
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP425

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP425

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP425 را مشاهده میکنید.

مدل RP425
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 332 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 10
تعداد مجاز طبقات افقی 3
 قطر سوپاپ (inch) 6 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 80
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP435

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP435

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP435 را مشاهده میکنید.

مدل RP435
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 267 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 7
تعداد مجاز طبقات افقی 2
 قطر سوپاپ (inch) 6 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 100
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP662

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP662

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP662 را مشاهده میکنید.

مدل RP662
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 262 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 8
تعداد مجاز طبقات افقی 3
 قطر سوپاپ (inch) 6 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 100
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP672

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP672

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP672 را مشاهده میکنید.

مدل RP672
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 177 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 4
تعداد مجاز طبقات افقی 2
 قطر سوپاپ (inch) 8 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 120
جنس چدن
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP762

مشخصات فنی پمپ شناور رایان مدل RP762

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه برنزی

پمپ های با طبقات تخت (Radial) و بوش پروانه استنلس استیل

RP 293, RP 293-1, RP 345

جداول و منحنیهای نشان داده شده در این مجموعه بر اساس آزمایش بر روی آب ۱۰ درجه سانتیگراد است.

میزان توان و هد قید شده برای آب با دانسیته p1.0kg٫dm3 و ویسکوزیته max 20mm2٫sec = معتبر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور رایان مدل RP762 را مشاهده میکنید.

مدل RP762
برند  رایان (Rayan)
حداکثر ارتفاع پمپاژ 127 متر
نوع پروانه (جریان) جریان مخلوط
نوع طبقه  خمره ای
حداکثر تعداد طبقات مجاز 3
تعداد مجاز طبقات افقی ----
 قطر سوپاپ (inch) 10 اینچ
ماسه مجاز گرم در متر مکعب 140
جنس چدن
کشور سازنده ایران

ویژگی الکتروپمپ های شناور صنایع الکتروپمپ رایان 

ویژگی الکتروپمپ های شناور صنایع الکتروپمپ رایان 

صرفه جویی در انرژی مصرف انرژی الکتروموتورهای 91,121 حداقل ۱۰ از  الکتروموتورهای مشابه کمتر است  بالا بودن راندمان  . استفاده از سیل مکانیکی در الکتروموتور

 • دنباله شافت روتور الکتروموتور از جنس استنلس استیل
 • استفاده از بوشهای گرافیتی در یاتاقان موتورهای تولیدی (79112124)
 • استفاده از دیسک کفگرد استنلس استیل - گرافیت و یاتاقان کفگرد استنلس استیل در تمامی موتورهای تولیدی
 • وجود مایع ویژه داخل الکتروموتور که باعث روانکاری یاتاقانها کمک به خنک ماندن سیم پیچی و جلوگیری از یخ زدگی محصول در زمان انبار داری می نماید.
 • دیافراگم و فنر مخصوص تعبیه شده در انتهای موتور قسمت زیرین آن را آب بندی نموده و واکنش مناسب در برابر انبساط آب داخل موتور که ناشی از حرارت سیم پیچی است را ارائه می دارد.
 • داخل و بیرون کلیه قطعات چدنی پس از فسفاته شدن با رنگ مقاوم در برابر زنگ ردگی پوشش داده شده است.

اتصالات

 • نوع اتصال پمپ به لوله رانش لوله های دنده شده است.

پروانه ها

 • پروانه های خمره ای جریان مخلوط
 • RP263, RP325, RP663, RP665,RP667, RP342,RP384
 • RP374, RP425, RP662, RP435, RP672, RP762
 • پروانه ها با دستگاه بسیار دقیق اتوماتیک با تلرانس کمتر از چند دهم گرم بالانس دینامیکی می گردند.

یاتاقان ها

 • پمپ و موتور دارای ۴ یاتاقان اصلی هستند که با آب روانکاری می شوند.
 • یاتاقان کفگرد و دیسکی که روی یاتاقان کفگرد گردش میکند در قسمت زیرین موتور و داخل آب قرار دارند و از گرافیت و استنلس استیل ساخته شده اند.

درجه حرارت سیال

 • برای موتورهای تا ۲۲ کیلووات تا ۳۰ درجه سانتیگراد برای موتورهای از ۲۶ تا ۷۳ کیلووات تا ۲۵ درجه سانتیگراد برای موتورهای بالاتر از ۷۳ کیلووات تا ۲۰ درجه سانتیگراد

ویژگی های الکترو پمپ رایان

طراحی محصولات به گونه ای است که الکتروموتور با آب خنک شده و قابل استفاده در آب تا دمای ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد

 • پمپ دارای سوپاپ شیر یک طرفه می باشد.
 • شرایط کارکرد 
 • سیال مورد پمپاژ باید آب با ناخالصی ناچیزی باشد برای چاه های دارای آب اسیدی و نا مناسب برای قطعات چدنی بنا به سفارش از آلیاژهای برنزی و استنلس استیل استفاده می شود.
 • مقدار ماسه موجود در هر متر مکعب نباید از مقادیر ذکر شده در جدول صفحه ۵ تجاوز نماید برای مقادیر بیشتر باید با واحد مهندسی فروش هماهنگی صورت پذیرد
 • موارد کاربرد 
 • پمپاژ آب از چاههای با قطر ۱۸۱۶,۱۴,۱۲,۱۰,۸۶ اینچ و بالاتر
 • پمپاژ مایعات تمیز یا حاوی مقادیر کمی املاح از اعماق زمین به بالا
 • آبیاری تامین آب
 • سیرکولاسیون آب مخازن
 • سیستم های خنک سازی در مدارهای باز و بسته
 • تاسیسات حرارتی یا تهویه مطبوع
 • تخلیه و پر کردن استخرهای آب و انتقال آب از چشمه ها
 • افزایش فشار سیال در بخشهای صنعتی و غیر صنعتی
 • انتقال آب در تصفیه خانه و کارواش
 • استفاده در آب نما فواره و غیره
 • مصارف آتش نشانی
 • حداقل مقدار ستون آب بر روی سوپاپ پمپ که از ورود هوا به داخل پمپ جلوگیری نموده و از منحنی و جدول هر تیپ پمپ بدست می آید. 

توجه داشته باشید:

 • جهت انتخاب بهترین نوع پمپ بهتر است آب را آزمایش نموده و مقدار PH، سختی دی اکسید کربن اسید کربنیک کلراید سولفات مواد آهکی هیدروکربن و غیره مورد نظر قرار گیرد. 

جهت گردش الکتروموتور 

 • هنگامی که الکتروموتور را در حالت ایستاده قرار دهیم و از روبرو به آن نگاه کنیم باید خلاف جهت گردش عقربه های ساعت گردش کند. 


پمپ شناور رایان ساخت کجاست؟

پمپ شناور رایان ساخت کجاست؟

شركت صنایع الكتروپمپ رایان تولید كننده انواع الكتروپمپ های شناوربرای چاه عمیق، نیمه عمیق و همچنین كار در محیط دریا با در نظر گرفتن استاندارد های لازم و شرایط اقلیمی متفاوت در بخش های كشاورزی، صنعتی و خدماتی می باشد. شركت در سال 1362 تاسیس گردیده و ماحصل سی سال تجربه در این صنعت منجر به تولید الكتروموتورهای با قدرت 5/5 تا 350 اسب بخار و پمپ هایی با میزان آبدهی از 10 تا 650 متر مكعب در ساعت می باشد.

محصولات ویژه این شركت قابلیت نصب در چاه های دارای ماسه، املاح، نمك و خورندگی اسیدی را دارند و برای آب دریا نیز مناسب و قابل استفاده است. این شركت موفق به اخذ نشان استاندارد از سازمان استاندارد ایران گردیده و دارای گواهینامه ISO9001:2008 موسسه معتبر TUV آلمان می باشد.

از سال 1380 بر اساس قرارداد انعقاد قرار دادهایی با پنج شركت تولید كننده برتر اروپایی (ایتالیایی)، دامنه محصولات قابل ارائه به نحو مطلوبی افزایش یافت كه در ذیل مورد اشاره و توضیح قرار می گیرند. توجه زیاد بازار به محصولات تولیدی رایان نمایانگر رشد دائمی، پایبندی، توانایی و حسن شهرت این شركت می باشد. ما بر این باوریم كه رضایت و اطمینان خاطر مشتریان، دستاورد گرانقدری است كه تنها با همراهی و پشتیبانی مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به آنان از مرحله تصمیم گیری و انتخاب محصول مورد نظر تا نصب و بهره برداری قابل دستیابی است.

 نمایندگی فروش پمپ شناور رایان در ایران

 نمایندگی فروش پمپ شناور رایان در ایران

آبادیزل نمایندگی پمپ شناور رایان در تهران و اصفهان، شیراز و مشهد و سایر شهر ها را پوشش میدهد. شما می توانید انواع پمپ شناور رایان را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای عاملیت فروش پمپ شناور رایان است. را با بهترین قیمت تهیه نمایید.

امروزه پمپ های شناور مختلفی تولید و وارد بازار می شوند که هر کدام کاربرد و توان های خاص خود را دارند. 

کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین نوع پمپ شناور رایان بهره مند شوید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در بالای سایت تماس بگیرید.

خرید پمپ شناور رایان از آبادیزل

خرید پمپ شناور رایان از آبادیزل

گروه صنعتی آبادیزل امیدوار است توانسته باشد با این مطالب تمام سوال های ذهنی شما عزیزان را برطرف کرده باشد و با راهنمایی درست از به وجود آمدن هرگونه مشکل جلوگیری کند.

برای مشخصات فنی و قیمت پمپ شناور و قیمت پمپ کفکش شناور و ارزان ترین پمپ کفکش و ارزان ترین پمپ لجن کش با کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین نوع پمپ شناور برخوردار شوید. برای خرید پمپ شناور پمپیران می‌توانید با شماره تماس هاس درج شده در سایت با شرکت آبادیزل تماس حاصل فرمایید. برای اطلاع از قیمت پمپ شناور رایان 1-2- 3- 4- 5- 6- 8- 10 اینچ، با شماره تماس های درج شده در بالای سایت تماس حاصل فرمایید.

faq

برای دیدن کاتالوگ شناور رایان و مشخصات فنی محصولات روی کد محصول کلیک کنید.

قطر سوپاپ ارتفاع پمپاژ طبقات افقی طبقات مجاز پروانه/جریان مدل
1.5 اینچ 222 20 24 شعاعی RP152
2 اینچ 520 20 30 شعاعی RP193
3 اینچ 620 18 45 شعاعی RP233
3-4 اینچ 650 18 34 شعاعی RP293
3-4 اینچ 940 18 48 شعاعی RP293-1
4-5 اینچ 575 9 17 شعاعی RP345
3 اینچ 260 13 19 جریان مخلوط RP263
3 اینچ 257 13 18 جریان مخلوط RP325
3 اینچ 475 12 25 جریان مخلوط RP663
4 اینچ 475 12 25 جریان مخلوط RP665
4 اینچ 371 12 20 جریان مخلوط RP667
4-5 اینچ 382 12 17 جریان مخلوط RP342
5 اینچ 408 9 17 جریان مخلوط RP384
6 اینچ 392 6 14 جریان مخلوط RP374
6 اینچ 332 3 10 جریان مخلوط RP425
6 اینچ 267 2 7 جریان مخلوط RP435
6 اینچ 262 3 8 جریان مخلوط RP662
8 اینچ 177 2 4 جریان مخلوط RP672
10 اینچ 127 ---- 3 جریان مخلوط RP762

شركت صنایع الكتروپمپ رایان تولید كننده انواع الكتروپمپ های شناوربرای چاه عمیق، نیمه عمیق و همچنین كار در محیط دریا با در نظر گرفتن استاندارد های لازم و شرایط اقلیمی متفاوت در بخش های كشاورزی، صنعتی و خدماتی می باشد. شركت در سال 1362 تاسیس گردیده و ماحصل سی سال تجربه در این صنعت منجر به تولید الكتروموتورهای با قدرت 5/5 تا 350 اسب بخار و پمپ هایی با میزان آبدهی از 10 تا 650 متر مكعب در ساعت می باشد.

محصولات ویژه این شركت قابلیت نصب در چاه های دارای ماسه، املاح، نمك و خورندگی اسیدی را دارند و برای آب دریا نیز مناسب و قابل استفاده است. این شركت موفق به اخذ نشان استاندارد از سازمان استاندارد ایران گردیده و دارای گواهینامه ISO9001:2008 موسسه معتبر TUV آلمان می باشد.

از سال 1380 بر اساس قرارداد انعقاد قرار دادهایی با پنج شركت تولید كننده برتر اروپایی (ایتالیایی)، دامنه محصولات قابل ارائه به نحو مطلوبی افزایش یافت كه در ذیل مورد اشاره و توضیح قرار می گیرند. توجه زیاد بازار به محصولات تولیدی رایان نمایانگر رشد دائمی، پایبندی، توانایی و حسن شهرت این شركت می باشد. ما بر این باوریم كه رضایت و اطمینان خاطر مشتریان، دستاورد گرانقدری است كه تنها با همراهی و پشتیبانی مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به آنان از مرحله تصمیم گیری و انتخاب محصول مورد نظر تا نصب و بهره برداری قابل دستیابی است.

آبادیزل نمایندگی پمپ شناور رایان در تهران و اصفهان، شیراز و مشهد و سایر شهر ها را پوشش میدهد. شما می توانید انواع پمپ شناور رایان را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای عاملیت فروش پمپ شناور رایان است. را با بهترین قیمت تهیه نمایید.

امروزه پمپ های شناور مختلفی تولید و وارد بازار می شوند که هر کدام کاربرد و توان های خاص خود را دارند. 

کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین نوع پمپ شناور رایان بهره مند شوید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در بالای سایت تماس بگیرید.

گروه صنعتی آبادیزل امیدوار است توانسته باشد با این مطالب تمام سوال های ذهنی شما عزیزان را برطرف کرده باشد و با راهنمایی درست از به وجود آمدن هرگونه مشکل جلوگیری کند.

برای مشخصات فنی و قیمت پمپ شناور و قیمت پمپ کفکش شناور و ارزان ترین پمپ کفکش و ارزان ترین پمپ لجن کش با کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین نوع پمپ شناور برخوردار شوید. برای خرید پمپ شناور پمپیران می‌توانید با شماره تماس هاس درج شده در سایت با شرکت آبادیزل تماس حاصل فرمایید. برای اطلاع از قیمت پمپ شناور رایان 1-2- 3- 4- 5- 6- 8- 10 اینچ، با شماره تماس های درج شده در بالای سایت تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: