شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

ژنراتور ار ام پی RMP

ژنراتور ار ام پی RMP

 ژنراتور های ار ام پی عرضه شده توسط شرکت مهندسی آبا دیزل

قدرت ( KW ) قدرت ( KVA ) قیمت محصول
18 22.5 تماس بگیرید
22 27.5 تماس بگیرید
25 31 تماس بگیرید
30 37.5 تماس بگیرید
34 42.5 تماس بگیرید
40 50 تماس بگیرید
48 60 تماس بگیرید
58 72.5 تماس بگیرید
68 85 تماس بگیرید
80 100 تماس بگیرید
91 114 تماس بگیرید
100 125 تماس بگیرید
112 140 تماس بگیرید
120 150 تماس بگیرید
128 160 تماس بگیرید
140 175 تماس بگیرید
148 185 تماس بگیرید
160 200 تماس بگیرید
200 250 تماس بگیرید
236 295 تماس بگیرید
60 325 تماس بگیرید
304 380 تماس بگیرید
360 450 تماس بگیرید
400 500 تماس بگیرید
480 600 تماس بگیرید
KW (KVA) قیمت
18 22.5 تماس بگیرید
22 27.5 تماس بگیرید
25 31 تماس بگیرید
30 37.5 تماس بگیرید
34 42.5 تماس بگیرید
40 50 تماس بگیرید
48 60 تماس بگیرید
58 72.5 تماس بگیرید
68 85 تماس بگیرید
80 100 تماس بگیرید
91 114 تماس بگیرید
100 125 تماس بگیرید
112 140 تماس بگیرید
120 150 تماس بگیرید
128 160 تماس بگیرید
140 175 تماس بگیرید
148 185 تماس بگیرید
160 200 تماس بگیرید
200 250 تماس بگیرید
236 295 تماس بگیرید
260 325 تماس بگیرید
304 380 تماس بگیرید
360 450 تماس بگیرید
400 500 تماس بگیرید
480 600 تماس بگیرید
KW مدل قیمت
3 ST تماس بگیرید
5/5 ST تماس بگیرید
7/5 ST تماس بگیرید
10 ST تماس بگیرید
12/5 ST تماس بگیرید
15 ST تماس بگیرید
5/5 STC تماس بگیرید
7/5 STC تماس بگیرید
10 STC تماس بگیرید
12/5 STC تماس بگیرید
15 STC تماس بگیرید
20 STC تماس بگیرید
25 STC تماس بگیرید
30 STC تماس بگیرید
40 STC تماس بگیرید
50 STC تماس بگیرید
60 STC تماس بگیرید
75 STC تماس بگیرید
90 STC تماس بگیرید

جهت خرید ژنراتور برق میتوانید با کارشناسان ما در آبادیزل مشاوره بگیرید.

مشخصات فنی

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: