شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

گیربکس اصفهان سهند

در جدول زیر لیست انواع گیربکس صنعتی اصفهان سهند را مشاهده می‌کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت محصولات با تماس بگیرید

مدل 49 62 86 110 130 150 185 210 250
VF - N/A/P تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
MVF - N/A/P تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
VF - FC/F تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
MVF - FC/F تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
مشخصات فنی