شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروپمپ های صنعتی STREAM

 مشخصات الکتروپمپ هاي STREAM صنعتی

مشخصات الکتروپمپ هاي STREAM صنعتی

پمپ های استیرم دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

مشخصات الکتروپمپ هاي STREAM صنعتی

لیست قیمت الکتروپمپ هاي طبقاتی استینلس استیل مارك STREAM ساخت چین

مدل توان KW توان (اسب) نوع ولتاژ حداکثر ار تفاع(m) حداکثر آبدهی(m³/h) دهانه خروجی (mm) قیمت
BL2-9 1.1 1.5 سه فاز 89 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-11 1.1 1.5 سه فاز 107 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-13 1.5 2 تکفاز 120 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-13 1.5 2 سه فاز 120 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-15 1.5 2 تکفاز 145 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-15 1.5 2 سه فاز 145 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-18 2.2 3 تکفاز 178 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-18 2.2 3 سه فاز 178 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-22 2.2 3 سه فاز 210 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL2-26 3 4 سه فاز 251 3.5 DN25 تماس بگیرید
BL4-4 0.75 1 سه فاز 38 8 DN32 تماس بگیرید
BL4-8 1.5 2 سه فاز 74 8 DN32 تماس بگیرید
BL4-10 2.2 3 سه فاز 96 8 DN32 تماس بگیرید
BL4-12 2.2 3 سه فاز 114 8 DN32 تماس بگیرید
BL4-14 3 4 سه فاز 136 8 DN32 تماس بگیرید
BL4-16 3 4 سه فاز 152 8 DN32 تماس بگیرید
BL4-19 4 5.5 سه فاز 183 8 DN32 تماس بگیرید
BL4-22 4 5.5 سه فاز 211 8 DN32 تماس بگیرید
BL8-6 2.2 3 سه فاز 62 12 DN40 تماس بگیرید
BL8-8 3 4 سه فاز 83 12 DN40 تماس بگیرید
BL8-10 4 5.5 سه فاز 104 12 DN40 تماس بگیرید
BL8-12 4 5.5 سه فاز 124 12 DN40 تماس بگیرید
BL8-14 5.5 7.5 سه فاز 146 12 DN40 تماس بگیرید
BL8-16 5.5 7.5 سه فاز 166 12 DN40 تماس بگیرید
BL8-18 7.5 10 سه فاز 187 12 DN40 تماس بگیرید
BL8-20 7.5 10 سه فاز 208 12 DN40 تماس بگیرید

لیست قیمت پمپ هاي تک سريEAZ مارک STREAM ساخت چین

ردیف مدل توان (KW) دور موتور RPM قطر پروانه (mm) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قطر ورودی (mm) قطر خروجی (mm) قیمت
1 EAZ32/20-05502 5.5 2900 195 22 54 50 32 تماس بگیرید
2 EAZ32/20-07502 7.5 2900 214 24 65 50 32 تماس بگیرید
3 EAZ32/20-11002 11 2900 214 26 78 50 32 تماس بگیرید
4 EAZ32/26-15002 15 2900 254 34 93 50 32 تماس بگیرید
5 EAZ32/26-18502 18.5 2900 264 36 101 50 32 تماس بگیرید
6 EAZ40/16-07502 7.5 2900 174 36 40 65 40 تماس بگیرید
7 EAZ40/20-05502 5.5 2900 175 29.1 42 65 40 تماس بگیرید
8 EAZ40/20-11002 11 2900 215 36 61 65 40 تماس بگیرید
9 EAZ40/26-18502 18.5 2900 254 41 95 65 40 تماس بگیرید
10 EAZ50/16-07502 7.5 2900 160 65 36 65 50 تماس بگیرید
11 EAZ50/16-11002 11 2900 174 69 41 65 50 تماس بگیرید
12 EAZ50/20-11002 11 2900 192 65 55 65 50 تماس بگیرید
13 EAZ50/26-22002 22 2900 230 87 80 65 50 تماس بگیرید
14 EAZ65/16-15002 15 2900 164 136 38 80 65 تماس بگیرید
15 EAZ65/20-22002 22 2900 202 127 59 80 65 تماس بگیرید
16 EAZ32/16-00554 0.55 1450 174 13.5 10 50 32 تماس بگیرید
17 EAZ32/20-01104 1.1 1450 214 13.5 16.5 50 32 تماس بگیرید
18 EAZ40/20-01504 1.5 1450 214 20.5 15.6 65 40 تماس بگیرید
19 EAZ40/26-03004 3 1450 264 19.8 24.5 65 40 تماس بگیرید
20 EAZ50/16-01504 1.5 1450 174 32.5 10.5 65 50 تماس بگیرید
21 EAZ50/20-02204 2.2 1450 214 36 16.5 65 50 تماس بگیرید
22 EAZ50/26-02204 2.2 1450 215 98 18 65 50 تماس بگیرید
23 EAZ50/32-04004 4 1450 285 53 28 65 50 تماس بگیرید
24 EAZ65/16-02204 2.2 1450 174 66 11 80 65 تماس بگیرید
25 EAZ65/20-04004 4 1450 214 81 16 80 65 تماس بگیرید
26 EAZ65/26-04004 4 1450 215 60 16.5 80 65 تماس بگیرید
27 EAZ65/26-07504 7.5 1450 264 72 22.5 80 65 تماس بگیرید
28 EAZ80/20-04004 4 1450 200 30.5 14 100 80 تماس بگیرید
29 EAZ80/26-05504 5.5 1450 235 130 20 100 80 تماس بگیرید
30 EAZ80/32-11004 11 1450 310 126 33 100 80 تماس بگیرید
31 EAZ100/20-04004 4 1450 190 165 14 125 100 تماس بگیرید
32 EAZ100/26-07504 7.5 1450 220 150 18 125 100 تماس بگیرید
33 EAZ100/32-15004 15 1450 292 160 33 125 100 تماس بگیرید

لیست قیمت پمپ هاي تک سريEAZ مارک STREAM ساخت چین

ردیف مدل توان (KW) دور موتور RPM قطر پروانه (mm) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قطر ورودی (mm) قطر خروجی (mm) قیمت
1 EAZ32/20-05502 5.5 2900 195 22 54 50 32 تماس بگیرید
2 EAZ32/20-07502 7.5 2900 214 24 65 50 32 تماس بگیرید
3 EAZ32/20-11002 11 2900 214 26 78 50 32 تماس بگیرید
4 EAZ32/26-15002 15 2900 254 34 93 50 32 تماس بگیرید
5 EAZ32/26-18502 18.5 2900 264 36 101 50 32 تماس بگیرید
6 EAZ40/16-07502 7.5 2900 174 36 40 65 40 تماس بگیرید
7 EAZ40/20-05502 5.5 2900 175 29.1 42 65 40 تماس بگیرید
8 EAZ40/20-11002 11 2900 215 36 61 65 40 تماس بگیرید
9 EAZ40/26-18502 18.5 2900 254 41 95 65 40 تماس بگیرید
10 EAZ50/16-07502 7.5 2900 160 65 36 65 50 تماس بگیرید
11 EAZ50/16-11002 11 2900 174 69 41 65 50 تماس بگیرید
12 EAZ50/20-11002 11 2900 192 65 55 65 50 تماس بگیرید
13 EAZ50/26-22002 22 2900 230 87 80 65 50 تماس بگیرید
14 EAZ50/26-37002 37 2900 264 97 100 65 50 تماس بگیرید
15 EAZ65/16-15002 15 2900 164 136 38 80 65 تماس بگیرید
16 EAZ65/20-22002 22 2900 202 127 59 80 65 تماس بگیرید
17 EAZ32/16-00554 0.55 1450 174 13.5 10 50 32 تماس بگیرید
18 EAZ32/20-01104 1.1 1450 214 13.5 16.5 50 32 تماس بگیرید
19 EAZ40/20-01504 1.5 1450 214 20.5 15.6 65 40 تماس بگیرید
20 EAZ40/26-03004 3 1450 264 19.8 24.5 65 40 تماس بگیرید
21 EAZ50/16-01504 1.5 1450 174 32.5 10.5 65 50 تماس بگیرید
22 EAZ50/20-02204 2.2 1450 214 36 16.5 65 50 تماس بگیرید
23 EAZ50/26-02204 2.2 1450 215 98 18 65 50 تماس بگیرید
24 EAZ50/32-04004 4 1450 285 53 28 65 50 تماس بگیرید
25 EAZ65/16-02204 2.2 1450 174 66 11 80 65 تماس بگیرید
26 EAZ65/20-04004 4 1450 214 81 16 80 65 تماس بگیرید
27 EAZ65/26-04004 4 1450 215 60 16.5 80 65 تماس بگیرید
28 EAZ65/26-07504 7.5 1450 264 72 22.5 80 65 تماس بگیرید
29 EAZ80/20-04004 4 1450 200 30.5 14 100 80 تماس بگیرید
30 EAZ80/26-05504 5.5 1450 235 130 20 100 80 تماس بگیرید
31 EAZ80/32-11004 11 1450 310 126 33 100 80 تماس بگیرید
32 EAZ100/20-04004 4 1450 190 165 14 125 100 تماس بگیرید
33 EAZ100/26-07504 7.5 1450 220 150 18 125 100 تماس بگیرید
34 EAZ100/32-15004 15 1450 299 160 33 125 100 تماس بگیرید

لیست قیمت سیرکولاتورهاي سه دور مارك Streamساخت چین

مدل توان (w) ارتفاع (m) دبی (L/min) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
WRS25/4-130 68/45/32 4/3/2 45/34/28 1 تماس بگیرید
WRS40/4-130 68/45/32 4/3/2 52/41/32 ر تماس بگیرید
WRS25/6-130 93/67/46 6/5/3 56/42/28 1 تماس بگیرید
WRS25/6-180 115/91/67 6/4/3 70/45/27 1 تماس بگیرید
WRS40/6-180 115/91/67 6/4/3 80/52/35 ½ 1 تماس بگیرید
WRS40/7-130 118/92/66 7/5/4 80/65/40 ½ 1 تماس بگیرید
WRS40/8-160 205/160/115 8/7/5.6 78/62/33 ½ 1 تماس بگیرید
WRS50/9-180 235/195/140 9/8/6 150/105/85 2 تماس بگیرید
WRS50/9-185 305/245/195 9/7/4 175/132/75 2 تماس بگیرید

 مشخصات کارواش خانگی

لیست قیمت الکتروپمپ هاي شناور و کفکش ماركStream ساخت چین

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (اسب) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
QJD3-30/4-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 45 6 1 تماس بگیرید
QJD2-40/7-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 50 4 1 تماس بگیرید
QJD2-40/8-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 50 5 1 تماس بگیرید
QJD4/10-0.75 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم 1 71 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
QJD3-35/5-0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز 1 50 6 1 تماس بگیرید
QJD2-60/10-0.75 الکتروپمپ شناور تک فاز 1 75 4 1 تماس بگیرید
QGD1.2-50-0.37 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.5 78 1.8 1 تماس بگیرید
QGD1.2-100-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 133 2.4 1 تماس بگیرید
QGD1.8-100-0.75 الکتروپمپ شناور تک فاز 1 155 2.7 1 تماس بگیرید
QJD3-50/10-0.75S الکتروپمپ شناور تک فاز 1 70 6 ½ 1 تماس بگیرید
QGD2.5-50-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 130 3.6 ½ 1 تماس بگیرید
QG5-100-2.2 الکتروپمپ شناور سه فاز 3 145 6.6 2 تماس بگیرید
QDX1.5-12-0.25 کفکش تک فاز 0.37 12 4 1 تماس بگیرید
QDX1.5-17-0.37 کفکش تک فاز 0.5 17.5 6 1 تماس بگیرید
QDX1.5-25-0.55 کفکش تک فاز 0.75 25.5 4.5 1 تماس بگیرید
QDX1.5-32-0.75 کفکش تک فاز 1 32.5 6 1 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1 کفکش تک فاز 1.5 30 9.5 1 تماس بگیرید
QDX3-18-0.55 کفکش تک فاز 0.75 19.5 7.9 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75 کفکش تک فاز 1 25 9 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75 کفکش تک فاز 0.75 18.5 15 ½ 1 تماس بگیرید
QDX8-18-0.75 کفکش تک فاز 1 20 15 ½ 1 تماس بگیرید
QDX15-7-0.55 کفکش تک فاز 0.75 8 22 2 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75 کفکش تک فاز 1 20 15 2 تماس بگیرید
QDX15-10-0.75 کفکش تک فاز 1 12 36 ½ 2 تماس بگیرید
QDX25-6-0.75 کفکش تک فاز 1 9.5 32 3 تماس بگیرید
QDX40-6-1.1 کفکش تک فاز 1.5 10 52 2 تماس بگیرید
QDX15-14-1.1 کفکش تک فاز 1.5 17 28 ½ 2 تماس بگیرید
QX6-25-1.1 کفکش سه فاز 1.5 25 16 2 تماس بگیرید
QX10-34-2.2T کفکش سه فاز 3 35 15 2 تماس بگیرید
QX12.5-50-4 کفکش سه فاز 5.5 58 20 2 تماس بگیرید
QX12.5-60-5.5 کفکش سه فاز 7.5 83 20 2 تماس بگیرید

bbbbb

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش هاي فلوتردار ماركSTream ساخت چین

مدل نوع الکترو پمپ قدرت (اسب) حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
QDX1.5-17-0.37F کفکش تک فاز 0.5 24 6 1 تماس بگیرید
QDX1.5-25-0.55F کفکش تک فاز 0.75 28 7.2 1 تماس بگیرید
QDX1.5-32-0.75F کفکش تک فاز 1 35 7.5 1 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1F کفکش تک فاز 1.5 33 7 1 تماس بگیرید
QDX3-38-1.1F کفکش تک فاز 1.5 40 7 1 تماس بگیرید
QDX3-18-0.55F کفکش تک فاز 0.75 25 8 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75F کفکش تک فاز 1 30 9 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX10-12-0.55F کفکش تک فاز 0.75 16 15 ½ 1 تماس بگیرید
QDX8-18-0.75F کفکش تک فاز 1 25 13 ½ 1 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75F کفکش تک فاز 1 20 15 2 تماس بگیرید
QDX25-6-0.75F کفکش تک فاز 1 8 30 3 تماس بگیرید
QDX40-6-1.1F کفکش تک فاز 1.5 9 55 3 تماس بگیرید
QDX15-14-1.1F کفکش تک فاز 1.5 23 24 2 تماس بگیرید

لیست قیمت کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم(DC)مارک Streamساخت چین

مدل قدرت (وات) ولتاژ مورد نیاز (ولت) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (l/min) دهانه خروجی (mm) قیمت
BL-2524N 50 24مستقیم 5 70 25 تماس بگیرید
BL-2512N 50 12مستقیم 5 70 25 تماس بگیرید

010101_copy

لیست قیمت الکتروپمپ هاي لجنکش مارك Streamساخت چین

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (اسب) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
WQXD3-7-0.55 لجنکش تک فازفلوتردار 0.75 10 10 تماس بگیرید
WQD6-16-0.75 لجنکش تک فاز 1 21 23 2 تماس بگیرید
WQ12-15-1.5 لجنکش تک فاز 2 15 12 2 تماس بگیرید
WQ15-9-1.1 لجنکش تک فاز 1.5 20 18 2 تماس بگیرید
WQ7-15-1.1 لجنکش تک فاز 1.5 21 27 2 تماس بگیرید
WQ9-22-2.2 لجنکش تک فاز 3 25 36 2 تماس بگیرید
WQS15-15-2.2 لجنکش تک فاز 3 19 27 2.5 تماس بگیرید
WQ15-20-2.2 لجنکش تک فاز 3 28 30 2.5 تماس بگیرید
WQ15-30-3 لجنکش تک فاز 4 42 36 2.5 تماس بگیرید
WQS25-7-1.5 لجنکش تک فاز 2 12 36 3 تماس بگیرید
WQ25-7-1.5 لجنکش تک فاز 2 12 36 3 تماس بگیرید
WQAS25-7-1.5CB لجنکش تک فاز 2 13 24 3 تماس بگیرید
WQ18-15-1.5 لجنکش تک فاز 2 15 18 3 تماس بگیرید
WQ27-15-2.2 لجنکش تک فاز 3 15 27 2.5 تماس بگیرید
WQAS25-10-2.2CB لجنکش تک فاز 3 15 36 2.5 تماس بگیرید
WQ25-10-1.5 لجنکش تک فاز 2 16 36 2.5 تماس بگیرید
WQS25-10-2.2 لجنکش تک فاز 3 17 36 3 تماس بگیرید
WQ45-22-7.5 لجنکش تک فاز 10 26 54 3 تماس بگیرید
WQ20-22-4 لجنکش تک فاز 5.5 32 36 3 تماس بگیرید
WQ30-30-5.5 لجنکش تک فاز 7.5 38 48 3 تماس بگیرید
WQ60-10-4 لجنکش تک فاز 5.5 16 72 4 تماس بگیرید
WQS35-10-3 لجنکش تک فاز 4 16 42 4 تماس بگیرید
WQS50-10-4 لجنکش تک فاز 5.5 20 48 4 تماس بگیرید
WQAS65-12-5.5CB لجنکش تک فاز 7.5 21 72 4 تماس بگیرید
WQ80-15-7.5 لجنکش تک فاز 10 24 90 5 تماس بگیرید
WQ100-10-7.5 لجنکش تک فاز 10 16 108 6 تماس بگیرید
WQ130-15-11 لجنکش تک فاز 15 23 310 6 تماس بگیرید
WQ180-11-11 لجنکش تک فاز 15 20 300 6 تماس بگیرید
WQ180-15-15 لجنکش تک فاز 20 25 350 6 تماس بگیرید
WQ180-20-18.5 لجنکش تک فاز 25 30 400 6 تماس بگیرید
WQ250-11-15 لجنکش تک فاز 20 19 400 8 تماس بگیرید
WQ250-15-18.5 لجنکش تک فاز 25 23 430 8 تماس بگیرید

222

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش ارتفاع بالا مارك Streamساخت چین

مدل نوع الکترپمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (inch) قیمت
SPA6-28/2-1.1 کفکش بدنه چدن 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-28/2-1.1F کفکشبدنه استیل فلوتردار 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-28/2-1.1A کفکشبدنه استیل 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-28/2-1.1FSS کفکشبدنه استیل فلوتردار 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-39/3-1.5A کفکشبدنه استیل 2 42 14.4 2 تماس بگیرید
SPA6-39/3-1.5AFSS کفکشبدنه استیل فلوتردار 2 42 14.4 2 تماس بگیرید
SPA6-32-1.5SS کفکشبدنه استیل 2 34 13 ½ 1 تماس بگیرید
SPA6-32-1.5 FSS کفکشبدنه استیل فلوتردار 2 34 13 ½ 1 تماس بگیرید
SPA1100 کفکش چدن 1.5 9 35 3 تماس بگیرید
SVS370F کفکش تکفازفلوتردار استیل خروجی بالا 0.55 9 13 2 تماس بگیرید
V750 لجن کش تمام استیل 1 12 18 2 تماس بگیرید
V750F لجن کشبدنه استیل فلوتردار 1 12 18 2 تماس بگیرید
V1300D لجن کش تمام استیل 1.75 12 18 2 تماس بگیرید
V1300DF لجن کشبدنه استیل فلوتردار 1.75 12 18 2 تماس بگیرید
V1500 لجن کش تمام استیل 2 22 16 ½ 1 تماس بگیرید
VN1500 لجن کش تمام استیل 2 22 16 ½ 1 تماس بگیرید
V2200 کفکش بدنه استیل 3 17 42 3 تماس بگیرید
SPP- 370F کفکش پلاستیکی 0.5 8 8.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SPA-1.5-1000 کفکش بدنه چدن خروجی بالا 1.36 25 8.1 2 تماس بگیرید
SPA-1.5-1000F کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار 1.36 25 8.1 2 تماس بگیرید
SPA-2-1500 کفکش بدنه چدن خروجی بالا 2 28 11.1 2 تماس بگیرید
SPA-2-1500F کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار 2 28 11.1 2 تماس بگیرید
SPA-3-2200 کفکش بدنه چدن خروجی بالا 3 35 7 2 تماس بگیرید
SPA-3-2200F کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار 3 35 7 2 تماس بگیرید
SPA4-70/6-2.2 شناور 3 82 10 2 تماس بگیرید
SPA7-37/4-2.2 شناور 3 55 12 2 تماس بگیرید
SPA10-30/2-2.2 شناور 3 49 18 2 تماس بگیرید

22

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش ارتفاع بالا ماركStream ساخت چین

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی(m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
SKQ90015 کفکش بدنه استیل خروجی بالا 1.2 36 6 1 تماس بگیرید
SVS20-11-1.5 کفکش بدنه استیل خروجی بغل 2 18 28 2 تماس بگیرید
SPS8-40/3-2.2 کفکش بدنه استیل خروجی بالا 3 44 20 3 تماس بگیرید
SPS5-60/4-2.2 کفکش بدنه استیل خروجی بالا 3 64 10 2 تماس بگیرید
SPS5-30/3-1.1 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 1.5 40 10 2 تماس بگیرید
SPS5-40/4-1.5 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 2 50 10 2 تماس بگیرید
SPS5-50/5-2.2 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 3 70 10 2 تماس بگیرید
SPS3-65/6-2.2 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 3 90 6 ¼ 1 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروپمپهاي کفکش و فواره اي استینلس استیل مارکSTREAM ساخت چین

مدل نوع پمپ توان (W) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر اّبدهی (l/min) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
Q40054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 400 6.5 125 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q55054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 550 7.5 142 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q75054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 750 8.5 184 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q90054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 900 9 217 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q1100B54 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 1100 11 258 ½1 ,¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q20040 شناور دیافراگمی 200 45 17 1/2 تماس بگیرید
Q30040 شناور دیافراگمی 300 55 23.5 1/2 تماس بگیرید
HYP15-028 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز 28 1.6 20 1/2 تماس بگیرید
HYP36-050 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز 50 2.5 35 1/2 تماس بگیرید
HYP80-120 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز 120 4.2 60 1 تماس بگیرید
HYP36-050B پمپ فواره استیل تکفاز 50 2.3 30 1/2 تماس بگیرید
HYP80-120B پمپ فواره استیل تکفاز 120 4 60 1/2 تماس بگیرید
OP400AI01T پمپ گازوئیل 24 ولت 400 15 53 3/4 تماس بگیرید
OP600BI01T پمپ گازوئیل تکفاز 600 25 60 1 تماس بگیرید
نازل و شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ 3/4 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروپمپهاي کفکش ،شناورو لجن کش استیل مارك Stream

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (hp) ارتفاع (m) آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
SCM3 کفکش شناور 5 اینچ 0.75 33 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM4 کفکش شناور 5 اینچ 1 44 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM5 کفکش شناور 5 اینچ 1.25 55 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM6 کفکش شناور 5 اینچ 1.5 66 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM7 کفکش شناور 5 اینچ 1.75 77 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM8 کفکش شناور 5 اینچ 2 88 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SVM1001 شناور 4 اینچ تک پروانه 1 44 2.7 1 تماس بگیرید
SVM1002 شناور 4 اینچ دو پروانه 2 90 2.7 1 تماس بگیرید
SWSD55/35T لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 0.75 8 20 2 تماس بگیرید
SWSD55/35 لجن کش تکفازاستیل فلوتردار 0.75 8.5 19 2 تماس بگیرید
SWSD75/35T لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 1 9.5 24 2 تماس بگیرید
SWSD75/35 لجن کش تکفازاستیل فلوتردار 1 10 24 2 تماس بگیرید
SWVSD55F لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 0.75 10 18 2 تماس بگیرید
SWVSD75F لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 1 12 21 2 تماس بگیرید
SWVSD110F لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 1.5 13 27 2 تماس بگیرید

6SR_M

لیست قیمت الکتروپمپ هاي شناور استیل ماركStream ساخت چین

مدل معادل lowara نوع موتور قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
4SDM4/9 4GS07M تكفاز 1 65 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/10 4GS07M تكفاز 1 72 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/13 4GS11M تكفاز 1.5 94 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/14 4GS11M تكفاز 1.5 101 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/17 4GS15M تكفاز 2 123 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/18 4GS15M تكفاز 2 130 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/24 4GS22M تكفاز 3 174 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SD4/30 4GS30M سه فاز 4 217 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM6/11 6GS11M تكفاز 1.5 72 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/12 6GS11M تكفاز 1.5 79 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/14 6GS15M تكفاز 2 91 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/15 6GS15M تكفاز 2 98 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/16 6GS15M تكفاز 2 111 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/18 6GS22M تكفاز 3 118 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/19 6GS22M تكفاز 3 125 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/21 6GS22M تكفاز 3 138 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SD6/24 6GS30M سه فاز 4 161 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM10/6 8GS07M تكفاز 1 32 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/6 8GS07T سه فاز 1 32 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/8 8GS11M تكفاز 1.5 46 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/10 8GS15M تكفاز 2 54 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/12 8GS22T سه فاز 3 72 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/14 8GS22M تكفاز 3 76 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/18 8GS30M تكفاز 4 97 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/17 8GS30T سه فاز 4 92 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/18 8GS30T سه فاز 4 97 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/19 8GS30T سه فاز 4 115 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/21 8GS40T سه فاز 5.5 114 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/23 8GS22T سه فاز 7.5 152 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/24 8GS55T سه فاز 7.5 152 10.8 2 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل سیم پیچی 4 اینچ مارکStream ساخت چین

توان (HP) توان (KW) نوع ولتاژ برق قیمت
1 0.75 تکفاز تماس بگیرید
1.5 1.1 تکفاز تماس بگیرید
2 1.5 تکفاز تماس بگیرید
3 2.2 تکفاز تماس بگیرید
1.5 1.1 سه فاز تماس بگیرید
2 1.5 سه فاز تماس بگیرید
3 2.2 سه فاز تماس بگیرید
4 3 سه فاز تماس بگیرید
5.5 4 سه فاز تماس بگیرید
7.5 5.5 سه فاز تماس بگیرید
10 7.5 سه فاز تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروپمپ هاي شناور 6 اینچ استیل مارك Stream

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (hp) ارتفاع (m) آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
6SR18/4 شناور 6 اینچ 5.5 72 27 3 تماس بگیرید
6SR18/5 شناور 6 اینچ 5.5 72 27 3 تماس بگیرید
6SR18/6 شناور 6 اینچ 7.5 86 27 3 تماس بگیرید
6SR18/7 شناور 6 اینچ 7.5 101 27 3 تماس بگیرید
6SR18/9 شناور 6 اینچ 10 130 27 3 تماس بگیرید
6SR18/11 شناور 6 اینچ 12.5 158 27 3 تماس بگیرید
6SR18/13 شناور 6 اینچ 15 187 27 3 تماس بگیرید
6SR18/14 شناور 6 اینچ 15 187 27 3 تماس بگیرید
6SR18/18 شناور 6 اینچ 20 259 27 3 تماس بگیرید
6SR18/19 شناور 6 اینچ 20 260 27 3 تماس بگیرید
6SR18/22 شناور 6 اینچ 25 316 27 3 تماس بگیرید
6SR30/6 شناور 6 اینچ 10 86 40 3 تماس بگیرید
6SR30/8 شناور 6 اینچ 10 114 40 3 تماس بگیرید
6SR30/11 شناور 6 اینچ 15 157 40 3 تماس بگیرید
6SR30/13 شناور 6 اینچ 17.5 186 40 3 تماس بگیرید
6SR30/15 شناور 6 اینچ 20 214 40 3 تماس بگیرید
6SR30/18 شناور 6 اینچ 25 257 40 3 تماس بگیرید
6SR30/21 شناور 6 اینچ 30 300 40 3 تماس بگیرید
6SR60/5 شناور 6 اینچ 15 76 72 4 تماس بگیرید
6SR60/7 شناور 6 اینچ 20 107 72 4 تماس بگیرید
6SR60/9 شناور 6 اینچ 25 137 72 4 تماس بگیرید
6SR60/10 شناور 6 اینچ 30 153 72 4 تماس بگیرید
6SR60/13 شناور 6 اینچ 40 198 72 4 تماس بگیرید

لیست قیمت پمپهاي کفکش شناور ارتفاع بالا مارك Streamساخت چین

مدل قدرت (HP) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
QX10-70-4 5 70 10 2 تماس بگیرید
QX15-60Z-5.5 7.5 60 15 2 تماس بگیرید
QX12.5-80-5.5 7.5 80 12.5 2 تماس بگیرید
QX20-80-7.5 10 80 20 2 تماس بگیرید
QX12.5-100-7.5 10 100 12.5 2 تماس بگیرید
QX40-40-7.5 10 40 40 2 تماس بگیرید
QX20-100-9.2 12.5 100 20 2 تماس بگیرید
QX12.5-120-9.2 12.5 120 12.5 2 تماس بگیرید
QXN20-99/3-11 15 99 20 2.5 تماس بگیرید
QXN40-60/2-13 18 60 40 2 تماس بگیرید
QXN60-60/2-18.5 25 60 60 2 تماس بگیرید
QXN30-150/3-25 34 150 30 3 تماس بگیرید
QXN60-90/3-25 34 90 60 4 تماس بگیرید
QXN40-100/3-18.5 25 100 40 3 تماس بگیرید
QX12.5-55-4T 5.5 62 20 2 تماس بگیرید