شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

لیست قیمت بیمتال LS

لیست قیمت محصولات  برق صنعتی فشار ضعیف و متوسط  LS

بی متال - رله های  اضافه بار حرارتی متاسل

MetaSol TOR(Thermal Overload Relays)

ردیف نوع کالا مشخصات فنی جریان ( آمپر) قیمت
1 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-12/3H ( for MC 6a) 4/0 الی 6 تماس بگیرید
2 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-32/3H ( for MC 9a ~ 40a ) 1 الی 40 تماس بگیرید
3 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-63/3H ( for MC 50a ~ 65a ) 24الی 65 تماس بگیرید
4 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-95/3H ( for MC 75a ~ 100a ) 28الی 95 تماس بگیرید
5 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-150/3H ( for MC 130a ~ 150a ) 80الی 150 تماس بگیرید
6 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-225/3H ( for MC 185a ~ 225a ) 100الی 240 تماس بگیرید
7 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-400/3H ( for MC 265a ~ 400a ) 160الی 400 تماس بگیرید
8 پایه بی متال (جهت نصب بی متال روی ریل ) UZ-32 9الی 32 تماس بگیرید
9 پایه بی متال (جهت نصب بی متال روی ریل ) UZ-63/S 40الی 65 تماس بگیرید
10 پایه بی متال (جهت نصب بی متال روی ریل ) UZ-95/S 75 الی 100 تماس بگیرید
11 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-32/3H 1الی 10 تماس بگیرید
12 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-32/3H 12 الی 25 تماس بگیرید
13 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-32/3H 22الی 32 تماس بگیرید
14 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-63/3H 65 تماس بگیرید
15 بی متال ( رله اضافه بار حرارتی ) MT-95/3H 24الی 95 تماس بگیرید
16 رله حفاظت موتور دارای نمایشگر دیجیتال DMP 06 - T 5/0 الی 6 تماس بگیرید
17 رله حفاظت موتور دارای نمایشگر دیجیتال DMP 60 - T 5 الی 60 تماس بگیرید
18 کابل یک متری جهت اتصال به روی درب تابلو Optional Cable ---- تماس بگیرید

موتور استارتر دستي

ردیف نوع کالا مشخصات فنی جریان ( آمپر) قیمت
1 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 1A (100 KA) 63/0 الی 1 تماس بگیرید
2 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 1/6 A (100 KA) 1الی 6/1 تماس بگیرید
3 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 2/5A (100 KA) 6/1 الی 5/2 تماس بگیرید
4 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 4A (100 KA) 5/2 الی 4 تماس بگیرید
5 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 6A (100 KA) 4 الی 6 تماس بگیرید
6 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 8A (100 KA) 5 الی 8 تماس بگیرید
7 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 10A (50 KA) 6 الی 10 تماس بگیرید
8 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 13A (50 KA) 9 الی 13 تماس بگیرید
9 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 17A (20 KA) 11الی 17 تماس بگیرید
10 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 22A (15 KA) 14الی 22 تماس بگیرید
11 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 26A (15 KA) 18 الی 26 تماس بگیرید
12 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32S 32A (15 KA) 22الی 32 تماس بگیرید
13 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-63S 40A (25 KA) 28الی 40 تماس بگیرید
14 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-63S 50A (25 KA) 34الی 50 تماس بگیرید
15 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-63S 63A (25 KA) 45الی 63 تماس بگیرید
16 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-100S 75A (50 KA) 55الی 75 تماس بگیرید
17 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-100S 90A (50 KA) 70الی 90 تماس بگیرید
18 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 1 A (100 KA) 63/0 الی 1 تماس بگیرید
19 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 1/6 A (100 KA) 1الی 6/1 تماس بگیرید

MMS (Manual Motor Starter) S typeموتور

ردیف نوع کالا مشخصات فنی جریان ( آمپر) قیمت
1 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 2/5A (100 KA) 6/1 الی 5/2 تماس بگیرید
2 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 4A (100 KA) 5/2 الی 4 تماس بگیرید
3 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 6A (100 KA) 4 الی 6 تماس بگیرید
4 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 8A (100 KA) 5 الی 8 تماس بگیرید
5 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 10A (100 KA) 6 الی 10 تماس بگیرید
6 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 13A (100 KA) 9 الی 13 تماس بگیرید
7 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 17A (50 KA) 11الی 17 تماس بگیرید
8 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 22A (50 KA) 14الی 24 تماس بگیرید
9 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 26A (50 KA) 18 الی 26 تماس بگیرید
10 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-32H 32A (50 KA) 22الی 32 تماس بگیرید
11 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-63H 40A (50 KA) 28الی 40 تماس بگیرید
12 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-63H 50A (50 KA) 34الی 50 تماس بگیرید
13 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-63H 63A (50 KA) 45الی 63 تماس بگیرید
14 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-100H 75A (75 KA) 55الی 75 تماس بگیرید
15 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-100H 90A (75 KA) 70الی 90 تماس بگیرید
16 موتور استارتر ( کلید حرارتی ) MMS-100H 100A (75 KA) 80 الی 100 تماس بگیرید
17 کنتاکت کمکی موتور استارتر ( نصب از رو) FX (for MMS ) (1 NO+ 1NC) 63/0 الی 63 تماس بگیرید
18 کنتاکت کمکی موتور استارتر ( نصب از بغل ) LX (for MMS ) (1 NO+ 1NC) 63/0 الی 63 تماس بگیرید
19 کنتاکت خطای موتور استارتر ( نصب از بغل ) LA (for MMS ) (1 NO+ 1NC) 63/0 الی 63 تماس بگیرید
20 رله شنت موتور استارتر ( نصب از بغل) RS (for MMS ) 63/0 الی 63 تماس بگیرید
21 رله آندر ولتاژ موتور استارتر ( نصب از بغل) RU (for MMS ) 63/0 الی 63 تماس بگیرید
22 دستگیره گردان با محور 315mm MEH 32 (for MMS 32H) 63/0 الی 32 تماس بگیرید
23 دستگیره گردان با محور 315mm MEH 63 (for MMS 63S,63H) 40 الی 63 تماس بگیرید
24 دستگیره گردان با محور 315mm MEH 100 (for MMS100S,100H) 75الی 100 تماس بگیرید
مطالب مرتبط
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد