شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروموتور موتوژن تبریز Motogen

موتوژن تبریز تنها یک نام نیست. نیم قرن اعتبار و تجربه است. سال 1352 شرکت گلدالکتریک زودتر از هر انقلاب دیگری، انقلاب صنعتی را در ایران بومی‌سازی کرد. همکاری شرکت موتوژن تبریز - گلدالکتریک سابق - با وستینگهاوس آمریکا منجر به تولید اولین الکتروموتور ایرانی شد. تنها دو سال کافی بود که شرکت مستقل شده و تولیدات خود را با برند انحصاری موتوژن تولید کند. هوش، استعداد و پشتکار ایرانی باعث شد در طول سالیان گذشته شرکت از یک تولیدکننده بومی به غول فرامنطقه‌ای تبدیل شود. امروز دیگر الکتروموتور موتوژن تنها برای مصارف خانگی نیست، انواع الکتروموتور صنعتی تک‌فاز و سه‌فاز در این مجتمع تولید می‌شود.


لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز رله‌ای (تک‌ خازن) موتوژن

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور موتوژن و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

قدرت HP
توان KW
RPM فرم
RPM 1500
RPM فرم
RPM 3000
1.3
0.25
71
----
1.2
0.37
71
71
3.4
0.55
80
71
------
3.4
0.55
80
71
1
0.75
80
80
1.5
1.1
90
80
2
1.5
90
90
3
2.2
100
90
کاتالوگ الکتروموتورهای تکفاز تک‌خازن رله‌ای

مشخصات الکتروموتورهای تکفاز رله‌ای (تک خازن) موتوژن

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور موتوژن و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

نوع توان KW توان HP دور (rpm) جریان نامی (A) گشتاور نامی (Nm) راندمان (%) ضریب قدرت (Cos Φ) ظرفیت خازن دائم mf
CR 56-2A 0.09 0.12 2830 0.75 0.3 59 0.93 4
CR 56-2B 0.12 0.16 2830 1.1 0.4 55 0.9 5
CR 63-2A 0.18 0.25 2820 1.33 0.61 63 0.98 10
CR 63-2B 0.25 0.33 2820 1.66 0.85 69 0.99 15
CR 71-2A 0.37 0.5 2850 2.5 1.24 68 0.99 18
CR 71-2B 0.55 0.75 2807 3.45 1.87 74 0.98 25
CR 80-2A 0.75 1 2805 5 2.55 70 0.98 20
CR 80-2B 1.1 1.5 2830 7.1 3.71 72 0.98 40
CR 90L2A 1.5 2 2810 9.13 5.1 77 0.97 35
CR 90L2B 2.2 3 2840 12.92 7.4 79 0.98 50
CR 56-4A 0.06 0.08 1400 0.73 0.41 37 0.99 6
CR 56-4B 0.09 0.12 1370 1.1 0.63 41 0.98 6
CR 63-4A 0.12 0.16 1395 1.24 0.82 46 0.96 8
CR 63-4B 0.18 0.25 1380 1.46 1.25 57 0.98 10
CR 71-4A 0.25 0.33 1385 2 1.72 58 0.98 18
CR 71-4B 0.37 0.5 1395 3.92 2.53 65 0.98 20
CR 80-4A 0.55 0.75 1370 3.92 3.83 65 0.98 30
CR 80-4B 0.75 1 1395 5.3 5.13 67 0.96 30
CR 90L4A 1.1 1.5 1420 7 7.4 74 0.96 35
CR 90L4B 1.5 2 1415 9.4 10.12 75 0.97 45
CR 100L4A 2.2 3 1440 13.5 14.59 78 0.95 70
CR 112M6 2.2 3 960 13.9 21.88 75 0.95 105
دانلود کاتالوگ الکتروموتورهای تکفاز تک‌خازن رله‌ای

لیست محصولات الکترو موتورهای تک فاز کلاچدار (2 خازن)

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور موتوژن و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.


لیست محصولات الکترو موتورهای سه فاز آلومینیومی

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور موتوژن و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

لیست قیمت محصولات الکترو موتورهای سه فاز آلومینیومی

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور موتوژن و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

مدل توان KW قدرت HP RPM جریان نامی گشتاور  nm راندمان % ضریب قدرت CosΦ وزن KG
56-2A 0.09 0.12 2840 0.87∆/0.5Y 0.3 58 0.56 2.9
56-2B 0.12 0.16 2835 1.0∆/0.6Y 0.4 60 0.61 3.2
56-4A 0.06 0.08 1360 0.7∆/0.4Y 0.42 53 0.63 2.7
56-4B 0.09 0.12 1335 0.7∆/0.4Y 0.64 54 0.67 3.6
63-2A 0.18 0.25 2750 1.2∆/0.7Y 0.63 64 0.70 3.8
63-2B 0.25 0.33 2825 1. 4∆/0.8Y 0.85 65 0.73 4.3
63-4A 0.12 0.16 1350 0.87∆/0.5Y 0.85 57 0.77 3.8
63-4B 0.18 0.25 1350 1.2∆/ 0.7Y 1.27 58 0.70 4.2
71-2A 0.37 0.50 2825 1.9∆/1.1Y 1.25 70 0.80 5.7
71- 2B 0.55 0.75 2830 2. 6∆/1.5Y 1.86 74 0.72 6.8
71-4A 0.25 0.33 1400 1.6∆/0.9Y 1.71 65 0.70 5.5
71-4B 0.37 0.50 1390 1. 9∆/1.1Y 2.54 69 0.71 6.7
80-2A 0.75 1.0 2795 4.0∆/2.3Y 2.56 70 0.79 8.7
80- 2B 1.1 1.5 2825 4. 7∆/2.7Y 3.72 77 0.82 10
80-4A 0.75 1.0 1385 3.8∆/2.2Y 5.17 70 0.76 10
دانلود کاتالوگ

لیست محصولات الکترو موتورهای سه فاز چدنی

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور موتوژن و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

قدرت HP توان KW فریم 1000 RPM فریم 1500 RPM فرم  3000 RPM
3 2.2 112 مشخصات 100 مشخصات ---- ----
4 3 132 مشخصات 100 مشخصات ---- ----
5.5 4 132 مشخصات 112 مشخصات 112 مشخصات 
7.5 5.5 132 مشخصات 132 مشخصات 132 مشخصات
10 7.5 160 مشخصات 132 مشخصات 132 مشخصات
15 11 160 مشخصات 160 مشخصات 160 مشخصات
20 15 180 مشخصات 160 مشخصات 160 مشخصات
25 18.5 200 مشخصات 180 مشخصات 160 مشخصات
30 22 200 مشخصات 180 مشخصات 180 مشخصات
40 30 225 مشخصات 200 مشخصات 200 مشخصات
50 37 250 مشخصات 225 مشخصات 200 مشخصات
60 45 280 مشخصات 225 مشخصات 225 مشخصات
75 55 280 مشخصات 250 مشخصات 250 مشخصات
100 75 315 مشخصات 280 مشخصات 280 مشخصات
125 90 315 مشخصات 280 مشخصات 280 مشخصات
150 110 315 مشخصات 315 مشخصات 315 مشخصات
160 120 315 مشخصات 315 مشخصات 315 مشخصات
180 132 315 مشخصات 315 مشخصات 315 مشخصات
220 160 | 315 315 مشخصات ---- مشخصات 315 ----
220 160 | 355  355 ---- ---- ---- ---- ----
250 185 355 ---- 315 مشخصات 315 مشخصات
270 200 355 مشخصات 315 مشخصات 315 مشخصات
340 250 | 315 315 مشخصات 315 مشخصات 315 مشخصات
340  250 | 355  355 مشخصات 355 مشخصات 355 مشخصات
430 315 355 ---- 355 مشخصات ---- ----
485 355 ---- ---- 355 مشخصات ---- ----
544 400 355 ---- 355 مشخصات ---- ----
کاتالوگ الکتروموتور صنعتی سه‌فاز چدنی
جدول مشخصات الکتروموتور سه‌فاز چدنB3
جدول الکتروموتور سه‌فاز چدنB5 فلنج دار

لیست قیمت محصولات الکترو موتورهای سه فاز چدنی

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور موتوژن و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

مدل توان KW قدرت HP rpm جریان نامی گشتاور نامی NM راندمان % ضریب قدرت CosΦ وزن KG
180L2 22 30 2923 42.1 71.9 86 0.92 182
180L4B 22 30 1463 42.9 143.7 90 0.87 200
180L4A 18.5 25 1459 37.1∆ 121.1 88 0.86 180
180L6 15 20 967 29.4 148.2 90 0.86 198
200L6A 18.5 25 972 38 181.8 88 0.84 272
ا200L4 30 40 1471 57.6 194.8 91 0.87 267
200L2A 30 40 2953 54.4 97.1 91 0.92 267
200L6B 22 30 970 44.2 216.7 88 0.86 277
200L2B 37 50 2962 67.9 119.3 89 0.93 276
225M2 45 60 2965 82.6 145 91 0.91 320
225M4A 37 50 1468 70.2 240.8 90 0.89 337
225M4B 45 60 1464 83.5 293.7 91 0.91 360
225M6 30 40 980 59.7 292.5 92 0.83 365
250M4 55 75 1478 102.1 355.5 92 0.89 452
250M2 55 75 2974 97.7 176.7 93 0.92 426
دانلود کاتالوگ الکتروموتورهای صنعتی سه‌فاز چدنی
جدول مشخصات فنی الکتروموتور سه‌فاز چدنیB3 ساده
جدول مشخصات فنی الکتروموتور سه‌فاز چدنی B5 فلنج دار

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز آسنکرون موتوژن

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز آسنکرون موتوژن

الکتروموتور های تکفاز موتوژن از نوع القائی بوده و دارای روتور قفس سنجابی می باشد. این موتور ها به دو صورت تکفاز تک خازنه یا رله ای و مدل تکفاز دو خازنه یا کلاچ دار موجودند.

الکتروموتور تکفاز تک خازن موتوژن که به الکتروموتور خازن استارت یا رله ای نیز معروفند دارای یک خازن دائم هستند که جریان الکتریکی موجود در یک یا چند سیم پیچ موتور را برای ایجاد میدان مغناطیسی دوار تغییر می دهند. تعداد پل های موتور در این الکتروموتور ها به صورت 2 و 4 پل می باشد و در سری ها وتیپ های مختلف عرضه می گردد.

 الکتروموتور های تکفاز آسنکرون رله موتوژن
فریم سایز 56-100 mm
توان خروجی 0.09-2.2 kw
سرعت دور موتور 1500, 3000 rpm
COSɸ 0.93-0.99
راندمان 37-83.2 %
جنس بدنه آلومینیومی
فرکانس کارکرد 50 HZ
درجه حفاظت IP54
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.25KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.25KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.25KW-1500RPM

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 71
گشتاور 1.72 Nm
راندمان 0/58
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.37KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.37KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.37KW-1500RPM

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 71
گشتاور 2.53 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.37KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.37KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.37KW-3000RPM

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 71
گشتاور 1.24 Nm
راندمان 0/68
ضریب قدرت 0.99

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز مشعل گازی موتوژن مدل CR-GAS-0.55kw

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز مشعل گازی موتوژن مدل CR-GAS-0.55kw

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تک فاز مشعل گازی موتوژن مدل CR-GAS-0.55kw

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز مشعل گازوئیلی موتوژن مدل CR-Diesel-0.55kw

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز مشعل گازوئیلی موتوژن مدل CR-Diesel-0.55kw

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تک فاز مشعل گازوئیلی موتوژن مدل CR-Diesel-0.55kw

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.55KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.55KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.55KW-1500RPM

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 3.83 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.55KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.55KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.55KW-3000RPM

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
دور بر دقیقه 3000 rpm
فاز 1
فریم 71
گشتاور 1.87 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.75KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.75KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.75KW-1500RPM

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 5.13 Nm
راندمان 0/67
ضریب قدرت 0.96
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.75KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.75KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 0.75KW-3000RPM

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 2.55 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.1KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.1KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.1KW-3000RPM

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 3.17 Nm
راندمان 0/72
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.1KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.1KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.1KW-1500RPM

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.4 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.96
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.5KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.5KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.5KW-1500RPM

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 90L
گشتاور 10.12 Nm
راندمان 0/75
ضریب قدرت 0.97
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.5KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.5KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 1.5KW-3000RPM

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 5.1 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.97
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 2.2KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 2.2KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 2.2KW-1500RPM

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 100L
گشتاور 14.59 Nm
راندمان 0/78
ضریب قدرت 0.95
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 2.2KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 2.2KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم ⅭR تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

الکتروموتور تکفاز رله ای - خازن دائم CR مدل 2.2KW-3000RPM

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.4 Nm
راندمان 0/79
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

لیست محصولات الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS ( کلاچ دار )


مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS  کلاچدار مدل 0.25KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.25KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 71
گشتاور 1.7 Nm
راندمان 0/58
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.37KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.37KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 71
گشتاور 2.49 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.99

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.37KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.37KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 71
گشتاور 1.24 Nm
راندمان 0/68
ضریب قدرت 0.99
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.55KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.55KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 3.74 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.55KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.55KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 71
گشتاور 1.88 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.75KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.75KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 5.06 Nm
راندمان 0/67
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.75KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 0.75KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 2.5 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.1KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.1KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.4 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.96
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.1KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.1KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 3.71 Nm
راندمان 0/72
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.5KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.5KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 5.1 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.97
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.5KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچدار مدل 1.5KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز CRS گشتاور بالا موتوژن مدل 1.5KW-High-Torque

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز CRS گشتاور بالا موتوژن مدل 1.5KW-High-Torque

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS مدل 2.2KW-3000RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS مدل 2.2KW-3000RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.35 Nm
راندمان 0/79
ضریب قدرت 0.98
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS مدل 2.2KW-1500RPM

مشخصات فنی الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS مدل 2.2KW-1500RPM

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز CRS گشتاور بالا موتوژن مدل CRS-2.2KW-High-Torque

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز CRS گشتاور بالا موتوژن مدل CRS-2.2KW-High-Torque

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت ⅭRS تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEⅭ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IⅭ411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

 الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS کلاچ دار 

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 1
دور بر دقیقه 1500 rpm
کشور سازنده ایران

به دلیل نوسانات ارز قیمت الکتروموتور موتوژن دارای نوسان می باشد لطفا برای استعلام قیمت با تلفن های مجموعه تماس حاصل نمایید.


مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.06 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.06 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.06 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.06 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 56
گشتاور 0.42 Nm
راندمان 0/53
ضریب قدرت 0.63
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.09 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.09 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.09 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.09 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 56
گشتاور 0.64 Nm
راندمان 0/54
ضریب قدرت 0.67
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.09 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.09 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.09 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.09 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 56
گشتاور 0.3 Nm
راندمان 0/58
ضریب قدرت 0.56
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.12 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.12 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.12 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.12 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 56
گشتاور 0.4 Nm
راندمان 0/6
ضریب قدرت 0.61
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.12 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.12 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.12 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.12 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 63
گشتاور 0.58 Nm
راندمان 0/57
ضریب قدرت 0.77
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.18 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.18 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.18 کیلووات

مشخصه مقدار
برند موتوژن
توان 0.18 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 63
گشتاور 1.27 Nm
راندمان 0/58
ضریب قدرت 0.7
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.18 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.18 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.18 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.18 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 63
گشتاور 0.63 Nm
راندمان 0/64
ضریب قدرت 0.7
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.25 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.25 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.25 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 71
گشتاور 1.71 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.7
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.25 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.25 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.25 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.25 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 63
گشتاور 0.85 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.73
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 80
گشتاور 3.84 Nm
راندمان 0/63
ضریب قدرت 0.60
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.37 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.37 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.37 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 71
گشتاور 1.25 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.37 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.37 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.37 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.37 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 71
گشتاور 2.54 Nm
راندمان 0/69
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 80
گشتاور 5.84 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.55 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.55 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

 الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.55 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 3.78 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.55 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.55 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

 الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.55 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.55 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
جنس بدنه آلومینیومی
فریم 71
گشتاور 1.86 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.72
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 0.75 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 0.75 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 0.75 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 100L
گشتاور 10.3 Nm
راندمان 0/63
ضریب قدرت 0.58
تعداد پل 8

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 90L
گشتاور 8 Nm
راندمان 0/71
ضریب قدرت 0.74
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.75 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.75 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 0.75 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 80
گشتاور 5.17 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.75 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.75 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 0.75 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 0.75 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 2.56 Nm
راندمان 0/7
ضریب قدرت 0.79
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.1 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.1 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.1 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 90L
گشتاور 11.5 Nm
راندمان 0/72
ضریب قدرت 0.69
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.1 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.1 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.1 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.53 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.1 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.1 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.1 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 80
گشتاور 3.72 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.82
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.1 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.1 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.1 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.1 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 100L
گشتاور 16.3 Nm
راندمان 0/65
ضریب قدرت 0.72
تعداد پل 8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 112M
گشتاور 20.61 Nm
راندمان 0/69
ضریب قدرت 0.61
تعداد پل 8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 1.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 100L
گشتاور 15.4 Nm
راندمان 0/74
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 1.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 90L
گشتاور 10.2 Nm
راندمان 0/79
ضریب قدرت 0.87
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 1.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 1.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 5.06 Nm
راندمان 0/8
ضریب قدرت 0.87
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 2.2 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 2.2 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 2.2 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 132M
گشتاور 30.45 Nm
راندمان 0/75
ضریب قدرت 0.74
تعداد پل 8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 112M
گشتاور 22.23 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.72
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 2.2 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 2.2 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 2.2 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 90L
گشتاور 7.42 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.88
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 100L
گشتاور 14.9 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
جنس بدنه آلومینیومی
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 3 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 3 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 3 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 132M
گشتاور 40.93 Nm
راندمان 0/78
ضریب قدرت 0.71
تعداد پل 8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 132M
گشتاور 29.84 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 3 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 100L
گشتاور 20.25 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.79
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 3 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 3 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 3 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 3 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 100L
گشتاور 10.01 Nm
راندمان 0/84
ضریب قدرت 0.87
تعداد پل 2
جنس بدنه آلومینیومی
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 4 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 4 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 160L
گشتاور 53.42 Nm
راندمان 0/8
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 112M
گشتاور 13.2 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86
تعداد پل 2
جنس بدنه آلومینیومی
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 112M
گشتاور 26.9 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.84
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 4 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 132M
گشتاور 40.42 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.82
تعداد پل 6
کشور سازنده  ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 132M
گشتاور 55.3 Nm
راندمان 0/82
ضریب قدرت 0.79
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 5.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 5.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 5.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 160L
گشتاور 73.97 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.74
تعداد پل 8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 36.73 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.83
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 18.14 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 7.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 7.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 7.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 750 rpm
فریم 160L
گشتاور 100.17 Nm
راندمان 0/82
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 49.56 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.82
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 24.65 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

 الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 74.22 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 35.73 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.88
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 72.2 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.83
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 108.85 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.76
تعداد پل 6
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 98.45 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.85
تعداد پل 4
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 48.97 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه آلومینیومی
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 60.1 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85
تعداد پل 2
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکترو موتورهای سه فاز آلومینیومی

مشخصات فنی الکترو موتورهای سه فاز آلومینیومی

الکتروموتور های سه فاز صنعتی با پوسته آلومینیوم دارای روتور قفس سنجابی بوده و در دور های موتور 2، 4، 6 و 8 پل بکار گرفته می شوند. همچنین محدوده فریم سایز آن ها از 56 تا 160 میلی متر است.

الکترو موتورهای سه فاز آلومینیومی
توان خروجی 0.09-18.5 kw
فریم سایز 56-160 mm
ولتاژ مصرفی 220, 380, 660 V
سرعت دور موتور 750, 1000, 1500, 3000 rpm
راندمان 53-89.3 %
وزن 2.5-97 kg
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکترو موتورهای سه فاز چدنی

مشخصات فنی الکترو موتورهای سه فاز چدنی

الکتروموتور های القائی سه فاز موتوژن با فریم چدنی یکی از برترین و مقاوم ترین الکتروموتور ها می باشد که تحت استاندارد های IEC طراحی و تولید می گردند. این الکتروموتور ها در سری های مختلف و دو نوع الکتروموتور تک دور سه فاز و الکتروموتور دو دور سه فاز عرضه می شوند. همچنین نوع روتور در این سری ها از نوع قفس سنجابی می باشد.

لیست محصولات الکترو موتورهای سه فاز چدنی
نوع سرعت موتور تک دور
سایز فریم 100-400 mm
توان موتور 0.75-500 kw
سرعت دور موتور 750, 1000, 1500, 3000 rpm
COSɸ 0.63-0.93
وزن الکتروموتور در نوع پایه دار

25-2530 kg

تعداد پل موتور 2, 4, 6, 8
فرکانس کارکرد 50 HZ
درجه حفاظت IP55
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 2.2 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 112M
گشتاور 22.23 Nm
راندمان 0/77
ضریب قدرت 0.72
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 2.2 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 2.2 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 100L
گشتاور 14.9 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.8
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 3 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 3 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 132M
گشتاور 29.84 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.76
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 3 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 3 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 100L
گشتاور 20.25 Nm
راندمان 0/83
ضریب قدرت 0.79
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 4 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 132M
گشتاور 40.42 Nm
راندمان 0/81
ضریب قدرت 0.82
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 4 کیلووات

مشخصه
مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 112M
گشتاور 26.9 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.84
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 4 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 4 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 112M
گشتاور 13.2 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 5.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 132M
گشتاور 55.3 Nm
راندمان 0/82
ضریب قدرت 0.79
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 5.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 36.73 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.83
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 5.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 5.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 18.14 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.86
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 7.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 132M
گشتاور 49.56 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.82
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

 الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 7.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 132M
گشتاور 24.65 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

 الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 7.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 7.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 74.22 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.8
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

 الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 11 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 160L
گشتاور 108.85 Nm
راندمان 0/85
ضریب قدرت 0.76

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 11 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 72.2 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.83
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 11 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 11 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 35.73 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.88
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 15 کیلووات

مشخصات فنی سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 15 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 15 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 15 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
جنس بدنه چدن
فریم 180L
گشتاور 148.2 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.86
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 15 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 160L
گشتاور 98.45 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.85
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 15 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 15 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 48.97 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 18.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 18.5 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 18.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 200L
گشتاور 181.8 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.84
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 18.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 18.5 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 18.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 180L
گشتاور 121.1 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.86
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 18.5 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 18.5 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 160L
گشتاور 60.1 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.85
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 22 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 22 کیلووات

 الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 22 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 22 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 200L
گشتاور 216.7 Nm
راندمان 0/88
ضریب قدرت 0.86
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 22 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 22 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 22 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 22 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 180L
گشتاور 143.7 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.87
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 22 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 22 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 22 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 22 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 180L
گشتاور 71.9 Nm
راندمان 0/86
ضریب قدرت 0.92
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 30 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 30 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 30 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 30 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 225M
گشتاور 292.5 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.83
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 30 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 30 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 30 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 30 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 200L
گشتاور 194.8 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.87
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 30 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 30 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 30 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 30 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 200L
گشتاور 97.1 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.92
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 37 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 37 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 37 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 37 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 250M
گشتاور 360.7 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.84
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 37 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 37 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 37 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 37 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 225M
گشتاور 240.8 Nm
راندمان 0/9
ضریب قدرت 0.89
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 37 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 37 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 37 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 37 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 200L
گشتاور 119.3 Nm
راندمان 0/89
ضریب قدرت 0.93
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 45 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 45 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 45 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 45 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 280M
گشتاور 435.2 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.83
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 45 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 45 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 45 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 45 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 225M
گشتاور 293.7 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 45 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 45 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 45 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 45 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 225M
گشتاور 145 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.91
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 55 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 55 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 55 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 55 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 280M
گشتاور 530.8 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.81
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 55 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 55 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 55 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 55 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 250M
گشتاور 355.5 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.89
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 55 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 55 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 55 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 55 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 250M
گشتاور 176.7 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.92
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 75 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 75 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 75 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 75 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 280M
گشتاور 484.2 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.89
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 75 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 75 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 75 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 75 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 280M
گشتاور 241 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 75 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 75 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 75 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 75 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315S
گشتاور 731.56 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.88
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 90 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 90 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 90 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 90 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 280M
گشتاور 581 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 90 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 90 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 90 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 90 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315S
گشتاور 876.08 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.87
سازنده کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 90 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 90 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 90 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 90 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 280M
گشتاور 288.6 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.92
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 110 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 110 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 110 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 110 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315S
گشتاور 876.8 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.87
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 110 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 110 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 110 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 110 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 280M
گشتاور 581 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 110 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 110 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 110 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 110 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 280M
گشتاور 288.6 Nm
راندمان 0/91
ضریب قدرت 0.92
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 132 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 132 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 132 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 132 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315M
گشتاور 1286.23 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.89
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 132 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 132 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 132 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 132 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315S
گشتاور 845.98 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.9
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 132 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 132 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 132 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 132 kW
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315S
گشتاور 423.7 Nm
راندمان 0/92
ضریب قدرت 0.93
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 120 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 120 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 160 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 120 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315L
گشتاور 1559.07 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.89
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 120 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 120 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 160 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 120 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315S
گشتاور 1025.43 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.89
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 120 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 120 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 160 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 120 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315M
گشتاور 513.4 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.93
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 132 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 132 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 132 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 132 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315M
گشتاور 1185.65 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.89
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 132 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 132 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 132 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 132 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315M
گشتاور 1185.65 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.89
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 132 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 132 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 132 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 132 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315M
گشتاور 595.5 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.93
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315-160 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315-160 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 160-355 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 160-315 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 315
گشتاور 2.9 برابر گشتاور نامی
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.89
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315-160 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315-160 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 160-355 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 160-315 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315
گشتاور 2.9 برابر گشتاور نامی
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.89
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 200 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 200 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 200 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 200 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 355S
گشتاور 1929.15 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.85
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 200 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 200 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 200 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 200 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315L
گشتاور 1283.51 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.9
کشور سازنده ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 200 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 200 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 200 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 200 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315L
گشتاور 642 Nm
راندمان 0/94
ضریب قدرت 0.93
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315-250 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315-250 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 250 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 315-250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 355S
گشتاور 2426.14 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.84
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315-250 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315-250 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 250 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 315-250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315L
گشتاور 1604.38 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.9
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 315-250 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 315-250 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 250 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 315-250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315L
گشتاور 803.5 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.93
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 250 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 250 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 250 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 355-250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 355S
گشتاور 2426.14 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.84
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 250 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 250 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 250 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 355-250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 315L
گشتاور 1604.38 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.9
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 250 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 250 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 250 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 355-250 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 3000 rpm
فریم 315L
گشتاور 803.5 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.93
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 315 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 315 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1000 rpm
فریم 355L
گشتاور 3053.84 Nm
راندمان 0/93
ضریب قدرت 0.84
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 315 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 315 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 355S
گشتاور 2018.81 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.91
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 355 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 355 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 355 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 355 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 355L
گشتاور 2279.76 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.91
ساخت کشور ایران

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 400 کیلووات

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 400 کیلووات

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 400 کیلووات

مشخصه مقدار
توان 400 kW
جنس بدنه چدن
فاز 3
دور بر دقیقه 1500 rpm
فریم 355L
گشتاور 2563.57 Nm
راندمان 0/95
ضریب قدرت 0.91
ساخت کشور ایران

الکتروموتور موتوژن ساخت کجاست؟

الکتروموتور موتوژن ساخت کجاست؟

کمپانی موتوژن در سال 1352 با نام “گلد الکتریک ایران” در جهت تولید الکتروموتورهای کولری، تحت لیسانس شرکت وستینگهاوس آمریکا در منطقه صنعتی غرب تبریز تاسیس گردید.

در سال 1354 با خرید سهام آن توسط سازمان گسترش و نوسازی ایران، نام مجموعه به موتوژن تغییر یافت. در حال حاضر شرکت موتوژن یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین مجموعه تولید کننده انواع الکتروموتور در خاورمیانه است و محصولات خود را تحت استاندارد های بین المللی و و گواهینامه های (ISO450 ،ISO9001 ،ISO14001 و HSE-MS) طراحی و تولید می کند.

شرکت موتوژن با اتخاذ رویکرد صحیح بازاریابی،مدیریت قیمت و برنامه ریزی تولید بر اساس مطالعه بازار توانسته مسیر صادراتی خود را به بازار کشورهای هدف گسترش دهد و بخش قابل توجهی از تولیدات این شرکت در 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا عرضه می شود.

الکتروموتور موتوژن تبریز

موتوژن تبریز بزرگترین تولیدکننده الکتروموتور در خاورمیانه است. محصولات این شرکت توانسته است بالاترین استاندارد اروپا را از آن خود کند. امروز محصولات الکتروموتور تبریز نه تنها در آسیا بلکه در اروپا نیز مشتریان خود را پیدا کرده است. به امید آن‌که روزی تمام صنایع ایرانی بتوانند محصولات با کیفیت مانند موتوژن تبریز تولید کنند.

کاربردهای الکتروموتور موتوژن

الکتروموتور موتوژن در صنایع مختلف داخلی و خارجی به کار برده می‌شود که برخی از آن‌ها عبارتند از:

 • صنایع فولاد و نورد
 • صنایع غذایی و نوشیدنی
 • صنایع کشاورزی
 • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • صنایع دارویی
 • صنایع سیمان و معدن
 • صنایع خودروسازی

انواع الکتروپمپ و الکتروموتور موتوژن

 • الکتروموتور TEFC موتوژن سه فاز فریم آلومینیوم
 • الکتروموتور TEFC سه فاز موتوژن فریم چدن
 • الکتروموتور تکفاز دو خازنه موتوژن
 • الکتروموتور تکفاز خازن دائم
 • الکتروموتور سه فاز IE2
 • الکتروموتور سه فاز دو دور دالاندر فریم آلومینیوم
 • الکتروموتور کولر موتوژن
 • الکتروموتور مشعل گازی و گازوئیلی
 • الکتروپمپ صنعتی سه فاز
 • الکتروپمپ صنعتی تک فاز خازن دائم
 • الکتروپمپ کولر موتوژن

ویژگی های الکتروموتورهای موتوژن

ویژگی های الکتروموتورهای موتوژن

شرکت موتوژن تبریز بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در ایران است. این شرکت توانسته است انواع الکتروموتورهای زیر را تولید کند.

الکتروموتور تک‌فاز

همان‌طور که می‌دانید الکتروموتور دستگاهی است که انرژی الکتریکی را تبدیل به انرژی مکانیکی می‌کند. در الکتروموتور موتوژن تک‌فاز این تبدیل انرژی با عبور جریان AC تک‌فاز از یک سیم‌پیچ ایجاد می‌شود. الکترموتورهای تک‌فاز شرکت موتوژن تبریز بیشتر الکتوروموتور خانگی است؛ اما الکتروموتور تک‌فاز صنعتی نیز توسط این شرکت ساخته می‌شود. الکتروموتورهای تک‌فاز صنعتی در دو مدل تک خازنه و دو خازنه ساخته می‌شود.

الکترموتور تکفاز تک خازنه

در الکتروموتورهای تکخازنه دو نوع سیم‌پیچ اصلی و کمکی وجود دارد. راه‌اندازی الکتروموتور احتیاج به تفاوت فاز بین این دو سیم‌پیچ دارد، برای همین از یک خازن راه‌انداز استفاده میشود. خازن در الکترموتورهای موتوژن تک خازنه، خازن دائم کار است. لذا این خازن هم راه‌انداز بوده و هم در مدار قرار می‌گیرد.

الکتروموتور تکفاز دو خازنه

این نوع از الکتروموتور دو خازنه، دو خازن استارت و خازن دائم کار وجود دارد. خازن استارت در آغاز حرکت الکتروموتور در مدار قرار می‌گیرد؛ اما بعد از این‌که موتور به دور اسمی خود رسید، خازن استارت از مدار خارج و خازن دائم کار در مدار قرار می‌گیرد.

الکتروموتور سه فاز

برای ایجاد توان بالاتر از الکتروموتور سه فاز استفاده می‌کنیم. این الکتروموتور برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و وردوی برق 360 ولت نیاز دارد. الکتروموتورهای سه‌فاز موتوژن تبریز از نوع قفس سنجابی بوده و ساختمان‌های چدنی و آلومینیومی دارد.

الکتروموتورهای صنعتی موتوژن

فارغ از این‌ که الکتروموتور موتوژن تک‌فاز یا سه فاز است به دو گروه صنعتی و خانگی تقسیم می‌شود. الکتروموتورهای صنعتی موتوژن با قدرت کشتاور بالا این امکان را دارد که در صنایع مختلف به‌کار گرفته شود. لیست الکترموتورهای موتوژن تبریز به صورت زیر است.

 • سه‌فاز تک دور با فریم آلومینیومی
 • تک‌فاز دو خازنه
 • تک‌فاز خارن دائم
 • سه‌فاز بدنه چدنی
 • تک‌فاز دو خازنه فریم چدنی
 • سه فاز گرید انرژی IE2
 • سه‌فاز دو دور دالاندر فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای خانگی موتوژن

این نوع از الکتروموتورهای موتوژن تبریز بیشتر تک‌فاز هستند برای مصارف خانگی مثل کولرهای آبی تولید شده‌اند.علاوه بر الکتورموتورهای کولری شرکت موتوژن تبریز این الکتروموتورها را نیز تولید می‌کند:

 • الکتروموتورهای مشعل
 • الکتروموتور اسپیلیت فاز

الکتروموتورهای خانگی قدرت کمتری نسبت به الکترموتورهای صنعتی داشته و قابل حمل نیز است.

مشخصات فنی الکتروموتورهای موتوژن

مشخصات فنی الکتروموتورهای موتوژن

آن‌چه مسلم است تعداد و انواع الکتروموتور موتوژن بسیار زیاد است و نوشتن مشخصات فنی برای همه الکتروموتورهای موتوژن تبریز نیاز به کاتالوگ جداگانه‌ای دارد. الکتروموتورهای موتوژن تبریز از نوع روتور قفس سنجابی است. موتورهای روتور سنجابی به شکل یک سیلندر است که بر محور طولی قرار گرفته است.

روی این روتور میله‌های رسانا از جنس آلومینیوم یا مس قرار گرفته است که به دلیل شباهت این نوع از روتور با قفس سنجاب به این روتور روتور قفس سنجابی می‌گویند. روتورهای قفس سنجابی امکان تغییرمشخصه‌های سرعت گشتاور تغییر کند.

شفت

 میله انتقال دهنده حرکت، شفت‌های الکتروموتور موتوژن از نوع یک‌سر خروجی است یعنی این‌که از یک طرف نیرو را انتقال می‌دهد. برای تولید قطعه فلزی شافت از ریخته‌گری تحت‌فشار (دایکاست) استفاده می‌گردد.

 فلز مورد استفاده آلومینیوم است. مکان‌نمایی خار روی شفت طبق استاتدارد آلمان DIN 6880 انجام می‌شود. استاندارد DIN یکی از دقیق‌ترین استانداردها در جهان است.

جعبه ترمینال

 محفظه‌ای که بالای بدنه موتور قرار دارد و برد موتور در این قسمت قرار گرفته است. اگر جنس فریم یا بدنه الکتروموتور آلومینیومی است باکس ترمینال نیز همراه با بدنه در یک قالب توأمان ریخته‌گری می‌شود. اگر قالب چدنی است فریم و جعبه ترمینال جداگانه ریخته‌گری می‌شود. جعبه ترمینال برای عبور کابل به الکتروموتور تعبیه شده است.

پروانه الکتروموتور

سیستم تهویه الکتروموتور با چرخش پروانه‌ها ایجاد می‌شود. این پروانه‌ها از جنس پلی‌آمید بوده و در انتهای الکتروموتور روی شفت قرار می‌گیرد.

ولتاژ و فرکانس

طراحی الکتروموتور موتوژن با فرکانس50HZ انجام شده است. البته می‌توان با منبع تغذیه 60HZ نیز از این الکتروموتور استفاده کرد.

الکتروموتورهای تک‌فاز رله‌ای موتوژن تبریز

الکتروموتورهای تک‌فاز رله‌ای موتوژن تبریز

منظور از الکتروموتور رله‌ای نوعی از الکتروموتور است که با دو خازن، خازن استارت و خازن دائم کار انرژی مکانیکی تولید می‌کند. الکتروموتور تک‌فاز رله‌ای نسبت به الکتروموتور تک خازن از گشتاور راه‌اندازی بالاتری برخوردار است. این نوع از الکتروموتور با فریم آلومینیومی در شرکت موتوژن تبریز ساخته می‌شود. ضریب توان در الکتروموتورهای تک‌فاز موتوژن تبریز کیفیت مناسبی دارد و در همه مدل‌ها بین 0.9 تا 0.98 در حال نوسان است که بهره‌وری بالای موتور را نشان می‌دهد. استاندارد حفاظتی فریم چدنی IP55 نسبت به فریم آلومینیومی IP45 بالاتر است که می‌توان از فریم چدنی در مکان‌هایی که آب بیشتری دارد استفاده کرد.

الکتروموتور تکفاز کلاچدار موتوژن تبریز

این نوع ار الکتروموتور نیز الکتروموتور دوخازنه است با این تفاوت که کلاچ بر روی الکتروموتور اضافه شده است. در واقع این الکتروموتور کلاچ‌دار نام دیگر الکتروموتور دوخازنه است. نیروی گریز از مرکز در موتور باعث کار کردن کلاچ می‌شود. کلاچ در بدنه موتور قرار گرفته است. در زمان راه‌اندازی، موتور با سرعت پایین کار می‌کند؛ اما بعد از مدتی این سرعت به دور نامی موتور رسیده و خازن استارت قطع می‌شود. زمانی که موتور در حال سرعت گرفتن است کلاچ با حرکت گریز از مرکز باعث خارج شدن خازنِ استارت از مدار می‌شود. الکتروموتور کلاچ‌دار نسبت به الکتروموتور رله‌ای گشتاور بالاتری دارد و برای بالابرها استفاده می‌شود.

الکتروموتور سه‌فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور سه‌فاز آلومینیومی موتوژن

الکتروموتور سه‌فاز موتوژن یک الکتورموتور صنعتی است. این الکتروموتورِ فریم آلومینیومی، در سه مدل متفاوت در شرکت موتوژن تبریز ساخته می‌شود

 • الکتروموتور سه فاز تک دور

این نوع الکتروموتور موتوژن یک الکتروموتور معمولی است. سرعت الکتروموتور در بار نامی از 640 تا 2840 دور برای تیپ موتورهای مختلف، قابل تغییر است. راندمان الکتروموتور در تیپ‌های مختلف متفاوت است. رنج راندمان این الکتروموتور از 54% تا 91% متغیر است که بالاترین راندمان مربوط به تیپ موتور 160L2B است.

 • الکتروموتور سه فاز گرید انرژی IE2

یکی از معیارهای فروش الکتروموتور در اروپا رعایت استانداردهای وضع شده است. این استانداردها هر چند سال، یک‌بار تغییر می‌کند. رتبه‌بندی قدیمی در اروپا برای الکتروموتور EEF بود که از سال 2009 به IE تغییر پیدا کرده است. بالاترین راندمان در استاندارد اروپا مربوط به IE2 است که شرکت موتوژن تبریز این الکتروموتور را تولید کرده است. در مقایسه با الکتروموتور سه‌فاز تک‌دور این الکتروموتور از راندمان و ضریب قدرت بالاتری برخوردار است.

 • الکتروموتور سه فاز دو دور دالاندر

نوع جدیدی ار الکتروموتور که با دو سرعت کند و تند کار می‌کند. این الکتروموتور به‌جای الکتروموتور گران اینورتور دار استفاده می‌شود. در صنایع، دستگاهها در آغاز باید با سرعت کندتری کار می‌کنند؛ اما با گذر زمان این سرعت رفته رفته بالاتر می‌رود و به بالاترین حد خود می‌رسد. در الکتروموتور دو دور دالاندر این تغییر سرعت با طراحی دو سیم‌پیچ در قطب‌های 1 به 2 انجام می‌شود.

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

تفاوت این الکتروموتور با الکتروموتور آلومینیومی جنس فریم الکتروموتور است. شرکت موتوژن تبریز الکتروموتور سه‌فاز چدنی را دراندازه‌های مختلف تولید می‌کند.

 • سایز فریم 100- 160
 • سایز فریم 180- 400

این الکتروموتور در توان خروجی 4- 18.5 کیلووات و دورهای 750_ 1000_ 1500_ 3000 تولید شده است.

ویژگی‌ها و مزایای تولیدات موتوژن تبریز در مقابل محصولات خارجی

چرا باید الکتروموتور موتوژن تبریز را خریداری کرد؟ چرا از محصولات خارجی نباید استفاده کرد. جدای از این‌که خرید هر محصول ایرانی می‌تواند تولید و اشتغالزایی در کشور را بالا ببرد؛ اما الکتروموتور موتوژن تبریز خصوصیاتی دارد که کفه ترازو را نسبت به محصول ایرانی سنگین‌تر می‌کند.

 • گارانتی

الکتروموتور دستگاهی است که با تنش فراوان کار می‌کند، برای همین خرابی دستگاه نیز بسیار بالا است. داشتن گارانتی معتبر و مطمئن سبب می‌شود تا خریدار با اطمینان خاطر خرید الکتروموتور موتوژن تبریز را انجام دهد، زیرا معتبرترین گارانتی داخلی را این شرکت از آن خود کرده است.

 • نمایندگی در تمام ایران

 الکتروموتورهای صنعتی که بسیار سنگین و بزرگ است در صورت خرابی باید در محل تعمیر شود وجود نمایندگی الکتروموتور موتوژن تبریز در تمام ایران موجب سهولت تعمیر و آماده به‌کار شدن سریع الکتروموتور شود.

 • استانداردهای بین‌المللی

 شرکت موتوژن تبریز با اخذ بیشترین استانداردهای بین‌المللی شرکتی پیش‌تاز در زمینه الکتروموتور در سطح جهان و بالاترین امتیاز در خاورمیانه است.

نمایندگی فروش الکتروموتور موتوژن تبریز در ایران

آبادیزل نمایندگی فروش انواع الکتروموتور در تهران می‌باشد و سایر شهرها نظیر اصفهان، شیراز و مشهد و غیره را پوشش می‌دهد.

شما می توانید بهترین الکتروموتور را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای عاملیت فروش اکثر برندهای الکتروموتور می باشد را با بهترین قیمت تهیه نمایید.

امروزه موتورهای الکتریکی مختلفی تولید و وارد بازار می شوند که هر کدام کاربرد و توان های خاص خود را دارند. 

کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین الکتروموتور  بهره مند شوید.

خرید محصولات موتوژن تبریز از آبادیزل

خرید محصولات موتوژن تبریز از آبادیزل

آبادیزل یکی از عرضه کنندگان الکتروموتور موتوژن تبریز در تمام ایران است که با فروش اینترنتی الکترموتور موتوژن توانسته است قدم بزرگی در عرضه این محصولات با کیفیت بردارد. شرکت مهندسی آبادیزل با کمک از مهندسین و کارشناسان با تجربه فروش کمک خواهد کرد تا خریداران از بهترین و با کیفیت‌ترین محصولات موتوژن تبریز استفاده کنند.

فروش الکتروموتورهای موتوژن با قیمت مناسب

قیمت الکتروموتور موتوژن طبق اعلام شرکت است؛ اما شرکت آبادیزل در زمان فروش 10 درصد از قیمت ارائه را کسر و به مشتری اعلام می‌کند. این کار فقط برای جلب رضایت مشتری از محصولات ایرانی است.

گارانتی و تضمین خرید الکتروموتورهای موتوژن تبریز

گارانتی و تضمین خرید الکتروموتورهای موتوژن تبریز

آبادیزل قبل از مشتری به فکر ضمانت محصولات است. آبادیزل تنها محصولاتی را در فروشگاه خود ارائه می‌کند که از کیفیت و گارانتی آن مطمئن باشد. ما در مجموعه آبادیزل اعتقاد داریم رضایت مشتری بیش از هر چیز دیگری مهم است.

مشخصات فنی
faq

کمپانی موتوژن در سال 1352 با نام “گلد الکتریک ایران” در جهت تولید الکتروموتورهای کولری، تحت لیسانس شرکت وستینگهاوس آمریکا در منطقه صنعتی غرب تبریز تاسیس گردید.

در سال 1354 با خرید سهام آن توسط سازمان گسترش و نوسازی ایران، نام مجموعه به موتوژن تغییر یافت. در حال حاضر شرکت موتوژن یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین مجموعه تولید کننده انواع الکتروموتور در خاورمیانه است و محصولات خود را تحت استاندارد های بین المللی و و گواهینامه های (ISO450 ،ISO9001 ،ISO14001 و HSE-MS) طراحی و تولید می کند.

شرکت موتوژن با اتخاذ رویکرد صحیح بازاریابی،مدیریت قیمت و برنامه ریزی تولید بر اساس مطالعه بازار توانسته مسیر صادراتی خود را به بازار کشورهای هدف گسترش دهد و بخش قابل توجهی از تولیدات این شرکت در 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا عرضه می شود.

آبادیزل یکی از عرضه کنندگان الکتروموتور موتوژن تبریز در تمام ایران است که با فروش اینترنتی الکترموتور موتوژن توانسته است قدم بزرگی در عرضه این محصولات با کیفیت بردارد. شرکت مهندسی آبادیزل با کمک از مهندسین و کارشناسان با تجربه فروش کمک خواهد کرد تا خریداران از بهترین و با کیفیت‌ترین محصولات موتوژن تبریز استفاده کنند.

آبادیزل نمایندگی فروش انواع الکتروموتور در تهران می‌باشد و سایر شهرها نظیر اصفهان، شیراز و مشهد و غیره را پوشش می‌دهد.

شما می توانید بهترین الکتروموتور را از شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل که دارای عاملیت فروش اکثر برندهای الکتروموتور می باشد را با بهترین قیمت تهیه نمایید.

امروزه موتورهای الکتریکی مختلفی تولید و وارد بازار می شوند که هر کدام کاربرد و توان های خاص خود را دارند. 

کارشناسان ما که تجربه بالایی در این زمینه دارند مشورت کنید. تا از بهترین و مناسب ترین الکتروموتور  بهره مند شوید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
علی حبیبی
ارسال شده در : یکشنبه 29 بهمن 1402

درود و خسته نباشید. بابت انتخاب و خرید الکتروموتور موتوژن نیازمند راهنمایی هستم. ممنون میشم راهنمایی کنید. با تشکر

Aco.T21co@gmail.com
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 اسفند 1402

لطفا برای خرید محصولات با واحد فروش شرکت آبادیزل تماس بگیرید شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

علی حسینی
ارسال شده در : یکشنبه 29 بهمن 1402

با سلام، خاستم بدونم الکتروموتور موتوژن از نظر قیمت، گارانتی و اصل کیفیت کالا شبیه الکتروژن هست؟

Aco.T21co@gmail.com
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 اسفند 1402

سلام. داخل قسمت مقالات سایت یک مقاله با عنوان موتوژن بهتر است یا الکتروژن؟ وجود دارد. بی زحمت آن را مطالعه کنید پاسخ تمام سوالاتتون رو دریافت میکنید. ممنون. بازم اگر سوالی بود در خدمت هستیم. شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

علی اسدی
ارسال شده در : یکشنبه 29 بهمن 1402

سلام. اگه الکتروموتور را به مبدل وصل کنیم آیا موتور آسیب میبینه و میسوزه؟

Aco.T21co@gmail.com
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 اسفند 1402

برای کسب مشاوره از کارشناسان آبادیزل با شماره های درج شده روی سایت تماس بگیرید. شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

ساسان مرادی
ارسال شده در : چهارشنبه 27 دی 1402

با سلام، درباره خرید الکتروموتور برای ساخت دستگاه های سانتریفیوژ نیازمند کمک هستم برای به حرکت درآوردن قالب بتن با طول ۳ متر و وزن حدودی ۷۵ کیلوگرم در دورهای ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ دور در دقیقه به مدت کلی ۱۰ دقیقه

Aco.T21co@gmail.com
ارسال شده در : یکشنبه 29 بهمن 1402

سلام. برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن مشاوره رایگان با شماره های درج شده روی سایت تماس بگیرید.