شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

دلتا

مشخصات کد کالا قیمت
لوگو با صفحه نمایش ورژن 6، 24VDC 6ED1052-1CC01-0BA6 تماس بگیرید
لوگو با صفحه نمایش ورژن 8، 24VDC 6ED1052-1CC01-0BA8 تماس بگیرید
لوگو با صفحه نمایش ورژن 8، 12/24VDC 6ED1052-1MD00-0BA8 تماس بگیرید
لوگو با صفحه نمایش ورژن 8، 115V/230V/RELAY 6ED1052-1FB00-0BA8 تماس بگیرید
لوگو با صفحه نمایش ورژن 8، 24VDC/AC 6ED1052-1HB00-0BA8 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC 4DI/4DO 6ED1055-1CB00-0BA0 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC 4DI/4DO 6ED1055-1CB00-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC 8DI/8DO 6ED1055-1CB10-0BA0 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC 8DI/8DO 6ED1055-1CB10-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 230VAC 4DI/4DO 6ED1055-1FB00-0BA1 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 230VAC 4DI/4DO 6ED1055-1FB00-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 230VAC 8DI/8DO 6ED1055-1FB10-0BA0 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 230VAC 8DI/8DO 6ED1055-1FB10-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC relay 4DI/4DO 6ED1055-1HB00-0BA0 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC relay 4DI/4DO 6ED1055-1HB00-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو، 12/24VDC 2AI 6ED1055-1MA00-0BA0 تماس بگیرید
کارت لوگو، 12/24VDC 2AI 6ED1055-1MA00-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 12/24VDC relay 4DI/4DO 6ED1055-1MB00-0BA1 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 12/24VDC relay 4DI/4DO 6ED1055-1MB00-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو، 12/24VDC 2RTD 6ED1055-1MD00-0BA1 تماس بگیرید
کارت لوگو، 12/24VDC 2RTD 6ED1055-1MD00-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو، 12/24VDC 2AO 6ED1055-1MM00-0BA1 تماس بگیرید
کارت لوگو، 12/24VDC 2AO 6ED1055-1MM00-0BA2 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC relay 8DI/8DO 6ED1055-1NB10-0BA0 تماس بگیرید
کارت لوگو ، 24VDC relay 8DI/8DO 6ED1055-1NB10-0BA2 تماس بگیرید
صفحه نمایش لوگو TD Textdisplay 6ED1055-4MH00-0BA0 تماس بگیرید
صفحه نمایش لوگو ورژن 8، TD TEXTDISPLAY 6ED1055-4MH00-0BA1 تماس بگیرید
منبع تغذیه 24VDC/4A 6EP1332-1SH52 تماس بگیرید
منبع تغذیه 24VDC/2.5A 6EP1332-1SH43 تماس بگیرید
TP قیمت DISPLAY SIZE RESOLUTION SUPPORTS- TP Editor Software
TP-02G-AS1 تماس بگیرید اینچ 2.8 160x 32 نمایش 2 خط متن یا پیام و گرافیک ، پورت ارتباطی RS485 ، RS232
TP-04G-AL2 تماس بگیرید اینچ 4.1 192x 64 نمایش 4 خط متن یا پیام و گرافیک ، پورت ارتباطی RS232 ، RS422 ، RS485 ، ضد آب
TP-04G-AS2 تماس بگیرید اینچ 2.8 128x 64 نمایش 4 خط متن یا پیام و گرافیک ، پورت ارتباطی RS232 ، RS422 ، RS485
TP-04G-ALC تماس بگیرید اینچ 4.1 192x 64 نمایش 4 خط متن یا پیام و گرافیک ، پورت ارتباطی RS232 ، ضد آب
TP-04G-BLC تماس بگیرید اینچ 4.1 192x 64 نمایش 4 خط متن یا پیام و گرافیک ، پورت ارتباطی RS232 t RS422 ، RS485 ، MODBUS ضد آب
TP-04P-16TP11R تماس بگیرید اینچ 4.1 192x 64 8DI / 8DO - 2X10khz - RTC , 24VDC
TP-04P-32TP11R تماس بگیرید اینچ 4.1 194x 64 16DI / 16DO - 2X10khz - RTC , 24VDC
TP04P- 21EX1R تماس بگیرید اینچ 4.1 194x 64 8DI / 8DO , 2AI , 2PT100I / 1AO , 2-2X10khz - RTC , 24VDC
TP-70P-16TP1R تماس بگیرید اینچ 7 800x 480 8DI/8DO-2X10khz - RTC , 24VDC
TP-70P-32TP1R تماس بگیرید اینچ 7 800x 480 16DI / 16DO - 2X10khz- RTC , 24VDC
TP70P-21EX1R تماس بگیرید اینچ 7 800x 480 8DI / 8DO , 2AI , 2PT100I / 1AO , 2-2X10khz - RTC , 24VDC
TP-70P-22XA1R تماس بگیرید اینچ 7 800x 480 8DI / 8DO , 4AI / 2AO , 2-2X10khz - RTC , 24VDC

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: