شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

موتور تک دیزلی RMP آر ام پی

موتور تک دیزلی RMP

لیست محصولات موتور تک دیزلی RMP

مدل اسب مشخصات قیمت
R185N 8/5 هندلی تماس بگیرید
ZS195N 13/8 هندلی تماس بگیرید
ZS195NM 13/8 استارتی تماس بگیرید
ZS1100N 16 هندلی تماس بگیرید
ZS1100NM 16 استارتی تماس بگیرید
ZS1105N 18 هندلی تماس بگیرید
ZS1105NM 18 استارتی تماس بگیرید
ZS1110N 20 هندلی تماس بگیرید
ZS1110NM 20 استارتی تماس بگیرید
ZS1115N 22 هندلی تماس بگیرید
ZS1115NM 22 استارتی تماس بگیرید
L28M 28 استارتی تماس بگیرید
L32M 32 استارتی تماس بگیرید
36M 36 استارتی تماس بگیرید
HS400M 40 استارتی تماس بگیرید

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: