شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروپمپ صنعتی PENTAX

pentax-electric-pump-spare-parts

مشخصات پمپ پنتاکس

پمپ پنتاکس دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.این نوع پمپ ایتالیایی به سادگی توانسته است در بازار های جهانی توانایی های خود را به نمایش در آورد و ویژگی های خاص آن دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد . در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم. آبادیزل نمایندگی پمپ آب در ایران است

لیست قیمت پمپ پنتاکس

لیست قیمت پپمپ پنتاکس ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
CH150 یک و نیم اسب ارتفاع بالا تکفاز 1.5 24.5 30 "2 "2 تماس بگیرید
CH200 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تکفاز 2 28 30 "2 "2 تماس بگیرید
CH300 سه اسب ارتفاع بالا تکفاز 3 33.5 30 "2 "2 تماس بگیرید
CHT200 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز 2 28 30 "2 "2 تماس بگیرید
CHT300 دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز 3 33.5 30 "2 "2 تماس بگیرید
CHT400 چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز 4 31.8 42 "3 "2 تماس بگیرید
CHT550 پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز 5.5 37 42 "3 "2 تماس بگیرید
CS100/2 دو اینچ یک اسب تکفاز 1 12.6 18 "2 "2 تماس بگیرید
CS150/2 دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز 1.5 12.3 48 "2 "2 تماس بگیرید
CSB100/2 دو اینچ یک اسب تکفاز 1 17.5 18 "2 "2 تماس بگیرید
CSB150/2 دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز 1.5 21.5 24 "2 "2 تماس بگیرید
CS200/2 دو اینچ دو اسب تکفاز 2 13.8 54 "2 "2 تماس بگیرید
CS200/3 سه اینچ دو اسب تکفاز 2 14.2 54 "3 "3 تماس بگیرید
CS300/3 سه اینچ سه اسب تکفاز 3 17.5 60 "3 "3 تماس بگیرید
CS450/4 چهار اینچ چهار و نیم اسب تکفاز 4.5 13.5 96 "4 "4 تماس بگیرید
CST150/2 دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز 1.5 12.3 48 "2 "2 تماس بگیرید
CST200/2 دو اینچ دو اسب سه فاز 2 13.8 54 "2 "2 تماس بگیرید
CST200/3 سه اینچ دو اسب سه فاز 2 14.2 54 "3 "3 تماس بگیرید
CST300/3 سه اسب سه اینچ سه فاز 3 17.5 60 "3 "3 تماس بگیرید
CST400/3 چهار اسب سه اینچ سه فاز 4 21.5 72 "3 "3 تماس بگیرید
CST450/4 چهار اسب چهار اینچ سه فاز 4 13.5 96 "4 "4 تماس بگیرید
CST550/4 پنج ونیم اسب چهار اینچ سه فاز 5.5 17 96 "4 "4 تماس بگیرید

PentaxCS

لیست قیمت پمپ پنتاکس سه فاز مارك Pentax ساخت ایتالیا

مدل قدرت (kw) قدرت(hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه ورودی (mm) دهانه خروجی (mm) قیمت
CM32-160A 3 4 36.8 27 50 32 تماس بگیرید
CM32-200C 4 5.5 41 27 50 32 تماس بگیرید
CM32-200B 5.5 7.5 53 36 50 32 تماس بگیرید
CM32-200A 7.5 10 61 36 50 32 تماس بگیرید
CM32-250C 9.2 12.5 70 30 50 32 تماس بگیرید
CM32-250B 11 15 82 30 50 32 تماس بگیرید
CM32-250A 15 20 93 30 50 32 تماس بگیرید
CM40-125C 1.5 2 17.4 30 65 40 تماس بگیرید
CM40-125B 2.2 3 20.7 33 65 40 تماس بگیرید
CM40-160B 3 4 30 36 65 40 تماس بگیرید
CM40-160A 4 5.5 35.4 39 65 40 تماس بگیرید
CM40-200B 5.5 7.5 47 39 65 40 تماس بگیرید
CM40-200A 7.5 10 56.4 42 65 40 تماس بگیرید
CM40-250B 11 15 75.5 42 65 40 تماس بگیرید
CM50-125A 4 5.5 24.5 72 65 50 تماس بگیرید
CM50-160B 5.5 7.5 30.2 78 65 50 تماس بگیرید
CM50-160A 7.5 10 36.3 78 65 50 تماس بگیرید
CM50-200C 9.2 12.5 47 72 65 50 تماس بگیرید
CM50-200B 11 15 52 72 65 50 تماس بگیرید
CM50-200A 15 20 58 78 65 50 تماس بگیرید
CM65-125B 5.5 7.5 19.8 120 80 65 تماس بگیرید
CM65-125A 7.5 10 24.2 132 80 65 تماس بگیرید
CM65-160C 9.2 12.5 29.8 144 80 65 تماس بگیرید
CM65-160B 11 15 34 144 80 65 تماس بگیرید
CM65-160A 15 20 39 144 80 65 تماس بگیرید
CM65-200C 15 20 43 132 80 65 تماس بگیرید
CM65-200B 18.5 25 47.5 132 80 65 تماس بگیرید
CM65-200A 22 30 54 144 80 65 تماس بگیرید
CM80-160D 11 15 24 180 100 80 تماس بگیرید
CM80-160C 15 20 29 195 100 80 تماس بگیرید
CM80-160B 18.5 25 33.5 210 100 80 تماس بگیرید
CM80-160A 22 30 37 225 100 80 تماس بگیرید
CM80-200B 30 40 49 225 100 80 تماس بگیرید
CM80-200A 37 50 58 240 100 80 تماس بگیرید

images00124578__86018_std

لیست قیمت پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر (m³/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
U 3-90/4 الکتروپمپ طبقاتی افقی 0.9 40.8 4.8 1 تماس بگیرید
U 5-150/5 الکتروپمپ طبقاتی افقی 1.5 56.8 8.4 1 1 تماس بگیرید
U 5-150/5T الکتروپمپ طبقاتی افقی 1.5 56.8 8.4 1 1 تماس بگیرید
U 5-180/6 الکتروپمپ طبقاتی افقی 1.8 69.3 8.4 1 1 تماس بگیرید
U 5-180/6T الکتروپمپ طبقاتی افقی 1.8 69.3 8.4 1 1 تماس بگیرید
U 5-200/7 الکتروپمپ طبقاتی افقی 2 80.3 8.4 1 1 تماس بگیرید
U 5-200/7T الکتروپمپ طبقاتی افقی 2 80.3 8.4 1 1 تماس بگیرید
U 7-250/5 الکتروپمپ طبقاتی افقی 2.5 62 9.6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7-250/5T الکتروپمپ طبقاتی افقی 2.5 62 9.6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7-300/6 الکتروپمپ طبقاتی افقی 3 74.3 9.6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7-300/6T الکتروپمپ طبقاتی افقی 3 74.3 9.6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7-350/7T الکتروپمپ طبقاتی افقی 3.5 85.9 9.6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 9-200/4T الکتروپمپ طبقاتی افقی 2 47.1 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9-250/5T الکتروپمپ طبقاتی افقی 2.5 59.2 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U5V-180/6T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 1.8 69.3 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-200/7 الکتروپمپ طبقاتی عمودي 2 80.3 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-250/8 الکتروپمپ طبقاتی عمودي 2.5 91.4 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-250/8T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 2.5 91.4 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-280/9 الکتروپمپ طبقاتی عمودي 2.8 102.1 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-280/9T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 2.8 102.1 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-300/10 الکتروپمپ طبقاتی عمودي 3 112.7 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-300/10T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 3 112.7 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-350/11 الکتروپمپ طبقاتی عمودي 3.5 122 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5V-350/11T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 3.5 122 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U7V-400/8T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 4 99.5 10.2 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U7V-450/9T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 4.5 113.2 10.2 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U9V-200/4T الکتروپمپ طبقاتی عمودي 2 47.1 15.6 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید

U7

لیست قیمت پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپ قدرت (hp) حداکثر (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
U 3S-70/3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 0.7 32.7 4.8 1 1 تماس بگیرید
U 3S-90/4 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 0.9 44.3 4.8 1 1 تماس بگیرید
U 3S-100/5 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 1 55.3 4.8 1 1 تماس بگیرید
U 3S-120/6 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 1.2 66.6 4.8 1 1 تماس بگیرید
U 5S-200/7 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 2 81 8.4 1 1 تماس بگیرید
U 7S-120/3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 1.2 35.6 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7S-120/3T الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 1.2 35.6 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7S-300/6 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 3 72.5 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7S-300/6T الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 3 72.5 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 9S-200/4 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 2 47.6 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9S-200/4T الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 2 47.6 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 18S-180/2T الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 1.8 23.7 25.2 2 ½ 1 تماس بگیرید
U 18S-250/3T الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 2.5 35.7 25.2 2 ½ 1 تماس بگیرید
U 18S-400/4T الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل 4 47.9 25.2 2 ½ 1 تماس بگیرید

U7

لیست قیمت پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
U 5SV-180/6 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 1.8 68.9 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-180/6T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 1.8 68.9 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-200/7 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2 81 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-200/7T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2 81 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-250/8 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.5 92.1 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-250/8T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.5 92.1 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-280/9 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.8 103.4 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-280/9T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.8 103.4 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-300/10 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3 114.2 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-300/10T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3 114.2 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-350/11 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3.5 125.1 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 5SV-350/11T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3.5 125.1 8.4 ¼ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 7SV-180/4 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 1.8 48 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-180/4T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 1.8 48 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-250/5 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.5 60.3 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-250/5T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.5 60.3 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-300/6 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3 71.8 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-300/6T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3 71.8 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-350/7T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3.5 83.5 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-400/8T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 4 95.6 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-450/9T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 4.5 108.5 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 7SV-550/10T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 5.5 121.5 10.8 ¼ 1 1 تماس بگیرید
U 9SV-200/4T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2 47.6 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-250/5 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.5 60 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-250/5T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.5 60 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-300/6 الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3 71.8 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-300/6T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 3 71.8 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-400/7T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 4 83.3 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-450/8T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 4.5 97.3 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-500/9T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 5 109 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 9SV-550/10T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 5.5 122 14.4 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
U 18SV-250/3T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 2.5 35.7 26.4 2 ½ 1 تماس بگیرید
U 18SV-400/4T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 4 47.9 26.4 2 ½ 1 تماس بگیرید
U 18SV-450/5T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 4.5 58.1 26.4 2 ½ 1 تماس بگیرید
U 18SV-550/6T الکتروپمپ طبقاتی عمودي با پروانه استینلس استیل 5.5 70.5 26.4 2 ½ 1 تماس بگیرید

2014_10_1496578235_ilkhani_b_130419_130855_cma-b-c-d---cmr

لیست قیمت پمپ پنتاکس شناور استاینلس استیل سري 5PES مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m3/h) قیمت
5PES3/4 0.75 45 4.6 تماس بگیرید
5PES3/4G 0.75 45 4.6 تماس بگیرید
5PES3/5 1 56 4.6 تماس بگیرید
5PES3/5G 1 56 4.6 تماس بگیرید
5PES3/7 1.2 78 4.6 تماس بگیرید
5PES3/7G 1.2 78 4.6 تماس بگیرید
5PES3/8 1.5 90 4.6 تماس بگیرید
5PES3/8G 1.5 90 4.6 تماس بگیرید
5PES5/4 1 45 7.6 تماس بگیرید
5PES5/4G 1 45 7.6 تماس بگیرید
5PES5/5 1.2 56 7.6 تماس بگیرید
5PES5/5G 1.2 56 7.6 تماس بگیرید
5PES5/6 1.5 68 7.6 تماس بگیرید
5PES5/6G 1.5 68 7.6 تماس بگیرید

L17-Scuba

لیست قیمت پمپ پنتاکس شناور استنلس استیل4 اینچ مارکPentax ایتالیا

مدل معادل پمپهای لوارا قدرت (اسب) تعداد فاز دهانه خروجی (اینچ) قیمت پمپ تک بدون موتور قیمت الکتروموتورهای شناور PENTAX قیمت الکترپمپ با موتور PENTAX
1 4S100/09 4GS07 1 تک فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
2 4S100/09 4GS07 1 سه فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
3 4S100/14 4GS11 1.5 تک فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
4 4S100/14 4GS11 1.5 سه فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
5 4S100/18 4GS07 2 تک فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
6 4S100/18 4GS15 2 سه فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
7 4S100/18 4GS15 2 تک فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
8 4S100/27 4GS22 3 سه فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
9 4S100/27 4GS22 3 سه فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
10 4S100/35 4GS30 4 سه فاز ¼ 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
11 4S140/14 4GS40 5.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
12 4S140/14 6GS15 2 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
13 4S140/14 6GS15 2 تک فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
14 4S140/20 6GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
15 4S140/20 6GS22 3 تک فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
16 4S200/04 8GS07 1 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
17 4S200/04 8GS07 1 تک فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
18 4S200/06 8GS11 1.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
19 4S200/06 8GS11 1.5 تک فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
20 4S200/08 8GS15 2 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
21 4S200/08 8GS15 2 تک فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
22 4S200/13 8GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
23 4S200/13 8GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
24 4S200/17 8GS30 4 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
25 4S200/23 8GS40 5.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
26 4S200/32 8GS55 7.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
27 4S240/14 12GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
28 4S240/14 12GS22 5.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
29 4S240/24 12GS40 7.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
30 4S240/32 12GS55 7.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
31 4S260/10 12GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
32 4S260/10 12GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
33 4S260/14 12GS30 4 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
34 4S260/19 12GS40 5.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
35 4S260/26 12GS55 7.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
36 4S400/08 16GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
37 4S400/08 16GS22 3 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
38 4S400/11 16GS30 4 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
39 4S400/13 16GS40 5.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
40 4S400/15 16GS40 5.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
41 4S400/20 16GS55 7.5 سه فاز 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

لیست قیمت موتورهاي شناور روغنی قابل سیم پیچی4 اینچ مارکPentax ساخت ایتالیا

مدل توان (HP) توان (KW) نوع ولتاژ برق قیمت
MPE 10 1 0.75 تک فاز تماس بگیرید
MPE 15 1.5 1.1 تک فاز تماس بگیرید
MPE 20 2 1.5 تک فاز تماس بگیرید
MPE 30 3 2.2 تک فاز تماس بگیرید
MPET 10 1 0.75 سه فاز تماس بگیرید
MPET 15 1.5 1.1 سه فاز تماس بگیرید
MPET 20 2 1.5 سه فاز تماس بگیرید
MPET 30 3 2.2 سه فاز تماس بگیرید
MPET 40 4 3 سه فاز تماس بگیرید
MPET 55 5.5 4 سه فاز تماس بگیرید
MPET 75 7.5 5.5 سه فاز تماس بگیرید
MPET 100 10 7.5 سه فاز تماس بگیرید

L24-4OS

لیست قیمت پمپهاي شناور استینلس استیل سريSPX مارک Pentax ایتالیا با الکترموتور های شناور دیزل ساز ایران

مدل الکتروپمپ قطر خارجی پمپ (اینچ) توان (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m3/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت پمپ تک بدون موتور قیمت الکتروپمپ
4SPX40/8 6 10 92 40 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX40/20 6 25 230 40 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX40/31 6 40 354 40 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX80/6 6 15 83 80 4 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX80/8 6 20 112 80 4 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX80/10 6 25 140 80 4 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX80/12 6 30 167 80 4 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX80/15 6 35 209 80 4 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX80/17 6 40 237 80 4 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX100/4 8 20 80 100 5 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX100/6 8 30 120 100 5 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX100/8 8 40 160 100 5 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX120/5AB 8 25 92 120 5 تماس بگیرید تماس بگیرید
8SPX120/7 8 40 146 120 5 تماس بگیرید تماس بگیرید
8SPX120/9 8 60 187 120 5 تماس بگیرید تماس بگیرید
8SPX120/13 8 75 275 120 5 تماس بگیرید تماس بگیرید
6SPX160/3 10 40 88 160 6 تماس بگیرید تماس بگیرید
8SPX160/8 10 100 216 160 6 تماس بگیرید تماس بگیرید

لیست قیمت پمپ پنتاکس لجنکش مارکPentax ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپ توان (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
DX 80G لجنکش بدنه استیل 1.5 7.4 12 ½ 1 تماس بگیرید
DX 80/2G لجنکش بدنه استیل 1.5 7.4 12 2 تماس بگیرید
DX 100G لجنکش بدنه استیل 2 9.8 18 ½ 1 تماس بگیرید
DX 100/2G لجنکش بدنه استیل 2 9.8 18 2 تماس بگیرید
DX 100/2 لجنکش بدنه استیل 2 9.8 18 2 تماس بگیرید
DG 80G لجنکش بدنه چدن 1.5 8.3 15 ½ 1 تماس بگیرید
DG 80/2G لجنکش بدنه چدن 1.5 8.3 15 2 تماس بگیرید
DG 100G لجنکش بدنه چدن 2 10.4 18 ½ 1 تماس بگیرید
DG 100/2G لجنکش بدنه چدن 2 10.4 18 2 تماس بگیرید
DG 100/2 لجنکش بدنه چدن 2 10.4 18 2 تماس بگیرید

bom_dx

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش بدنه پلاستیک مارك Pentaxساخت ایتالیا

مدل توان (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
DP 100 1.5 13.3 15 ¼ 1 تماس بگیرید
DP 100G 1.5 13.3 15 ¼ 1 تماس بگیرید
DP 80 1.15 10.3 12 ¼ 1 تماس بگیرید
DP 80G 1.15 10.3 12 ¼ 1 تماس بگیرید
DP 60 0.53 8.5 7.2 1 تماس بگیرید
DP 60G 0.53 8.5 7.2 1 تماس بگیرید
DP 40 0.27 6.1 4.8 1 تماس بگیرید
DP 40G 0.27 6.1 4.8 1 تماس بگیرید

bom_dp_40_60

لیست قیمت پمپ پنتاکس لجنکش مارك Pentaxساخت ایتالیا

مدل توان (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (mm) قیمت
DMT 210 2 19 54 DN 65 تماس بگیرید
DMT 310 3 23 60 DN 65 تماس بگیرید
DMT 550 5.5 27 78 DN 80 تماس بگیرید
DMT 1000 10 34 144 DN 80 تماس بگیرید
DCT 210 2 23 39 50 رزوه ای تماس بگیرید
DCT 310 3 26.4 45 50 رزوه ای تماس بگیرید
DCT 410 4 34.4 39 DN 50 تماس بگیرید
DCT 560 5.5 38.1 45 DN 50 تماس بگیرید
DCT 750 7.5 46 54 DN 65 تماس بگیرید
DCT 1000 10 53 54 DN 65 تماس بگیرید
DTRT 200 2 22 18 50 رزوه ای تماس بگیرید
DTRT 300 3 26 18 50 رزوه ای تماس بگیرید
DTRT 400 4 33 18 DN 50 تماس بگیرید
DTRT 550 5.5 38 18 DN 50 تماس بگیرید
DTRT 750 7.5 47 21 DN 65 تماس بگیرید