شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

درایر (خشک کن) تبریدی

درایر تبریدی

MODEL Flow Rate (Lt/min) Max.Pressure (bar) Power Connection (Ph/v/fr)
ACT 3 350 16 1/230-240/50
ACT 5 550 16 1/230-240/50
ACT 8 850 16 1/230-240/50
ACT 12 1.200 16 1/230-240/50
ACT 18 1.800 16 1/230-240/50
ACT 23 2.300 16 1/230-240/50
ACT 30 3.100 14 1/230-240/50
ACT 40 4.000 14 1/230-240/50
ACT 55 5.500 14 1/230-240/50
ACT 60 6.200 14 1/230-240/50
ACT 80 8.100 14 1/230-240/50
ACT 100 10.500 14 1/230-240/50
ACT 120 12.500 14 1/230-240/50
ACT 140 14.500 14 1/230-240/50
ACT 180 18.000 14 1/230-240/50
ACT 210 21.000 14 3/400-415/50
ACT 250 25.000 14 3/400-415/50
ACT 300 30.000 14 3/400-415/50
ACT 400 40.000 14 3/400-415/50
ACT 500 50.000 14 3/400-415/50
ACT 600 60.000 14 3/400-415/50
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
کمپرسور یا متراکم کننده چیست؟
کمپرسور یا متراکم کننده چیست؟ کمپرسور  یا متراکم کننده می‌توانند برای فشرده کردن گاز یا مایعات به کار رود. البته در حالت دوم به آن پمپ می‌گویند. در برخی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، کمپرسورها وسایلی هستند که توسط آنها هوافشرده شده و سپس به سمت قسمت احتراق هدایت می‌شود. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند
انواع مختلف کمپرسور
کمپرسورها دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندی‌های گوناگون، کمپرسورها را بر پایه ویژگی‌های گوناگون طبقه بندی می کنند. در یکی از رایج‌ترین این طبقه بندی ها بر پایه نحوه انتقال انرژی از کمپرسور به سیال کمپرسورها به دودسته مختلف تقسیم می شوند
انواع کمپرسورهای دینامیکی
کمپرسورهای دینامیکی در دو طرح محوری و شعاعی موجود می‌باشند. طرح‌های شعاعی غالباً کمپرسورهای توربینی یا کمپرسور توربینی شعاعی نامیده می‌شوند و طرح‌های
راندمان سیستم‌های مختلف کمپرسور
کمپرسورها ، دومین تجهیزات مصرف کننده انرژی در صنایع مختلف می‌باشند (با مصرف ۱۶ درصد برق موتورهای صنعتی توسط کمپرسورهای هوا و ۷ درصد آن توسط کمپرسورهای سیستم‌های تبرید) و نیز دومین جایگاه در پتانسیل کاهش مصرف انرژی را نیز به خود اختصاص می‌دهند (به طور متوسط ۱۷٫۱ درصد) .