شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ صنعتی گلانگ

لیست قیمت الکتروپمپ های اسنلس استیل و چدنی GLONG با مارک تکنو موتور

پمپ صنعتی glong

مدل پمپ نوع پمپ قدرت اسب ارتفاع متر آبدهی M3/b مکش اینچ رانش اینچ قیمت
BTP-370 الکترو پمپ با کالیتی تکفاز 0.5 10 12 1.5 1.5 تماس بگیرید
BTP-750 الکترو پمپ با کالیتی تکفاز 1 12 15 1.5 1.5 تماس بگیرید
GPM-60 تیم اسب مخصوص تکلوموتور 0.5 35 1.8 1 1 تماس بگیرید
GPM-80 یک اسب ارتفاع بالا 1 50 2.4 1 1 تماس بگیرید
GCP-158 بشقابی برنزی 1 32 5.4 1 1 تماس بگیرید
GCP-130 بشقابی برنزی 0.5 20 4 1 1 تماس بگیرید
JET-100P جتی نوریل 1 45 3 1 1 تماس بگیرید
1.5SCM-20 پروانه باز پلاستیکی 1 16 12 1.5 1.5 تماس بگیرید
GCS200/2 دو اینچ دو اسب تکفاز 2 21 24 2 2 تماس بگیرید
GCS200/2 دو اینچ دو اسب سه فاز 2 21 24 2 2 تماس بگیرید
GCS300/3 سه اینچ سه اسب تکفاز 3 16 60 3 3 تماس بگیرید
GCS300/3 سه اینچ سه اسب سه فاز 3 16 60 3 3 تماس بگیرید
SGP3-30-0.75 کفکش استیل فلوتردار 1 30 3 - 2 تماس بگیرید
SGP3-35-1.1 کفکش استیل فلوتردار 1.5 35 6 - 2 تماس بگیرید
SGPS20-5-0.75 لجن کش استیل فلوتردار 1 10 20 - 2 تماس بگیرید
SGP60-5-1.1 کفکش استیل تکفاز 1.5 55 5 - 1.25 تماس بگیرید
SGP80-7-1.5 کفکش استیل تکفاز 2 75 7 - 1.25 تماس بگیرید
SGPS10-15-1.5 لجنکش استیل تکفاز فلوتردار 2 15 20 - 2.5 تماس بگیرید
SGPS10-15-1.5 لجنکش استیل تکفاز فلوتردار 1 24 3 - 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75 کفکش فلوتردار تکفاز 1 16 3 - 1 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75 کفکش فلوتردار تکفاز 1.5 24 6 - 2 تماس بگیرید
QDX6-24-1.1 کفکش تکفاز 1.5 30 3 - 1.25 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1 کفکش تکفاز 1.5 54 5.5 1 1 تماس بگیرید
HMP25-5M طبقاتی استیل افقی تکفاز 3 70 6.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
HMP35-5M طبقاتی استیل افقی تکفاز 3 70 6.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-180 طبقاتی استیل عمودی تک فاز 3 156 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-180 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 3 156 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-220 طبقاتی استیل عمودی تک فاز 3 185 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-220 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 3 185 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-260 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 4 218 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
25VMP2-8X24 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 5.5 192 2 1 1 تماس بگیرید
VMP4-140 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 3 123 8 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP4-190 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 5.5 166 8 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP4-220 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 5.5 190 8 1.25 1.25 تماس بگیرید
40VMP6-8X20 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 10 160 6 1.5 1.5 تماس بگیرید
VMP8-200 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 10 208 12 1.5 1.5 تماس بگیرید
VMP16-80 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 10 105 22 2 2 تماس بگیرید
VMP16-120 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 15 155 22 2 2 تماس بگیرید
VMP16-160 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 20 205 22 2 2 تماس بگیرید
VMP32-60 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 15 110 40 3 3 تماس بگیرید
VMP32-80 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 20 150 40 3 3 تماس بگیرید
VMP32-100 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 25 180 40 3 3 تماس بگیرید
VMP32-120 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 30 216 40 3 3 تماس بگیرید
VMP20-140 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 20 192 28 2 2 تماس بگیرید
VMP20-170 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 25 234 28 2 2 تماس بگیرید
GTP70/037D استیل 304 بشقابی تک فاز 0.5 16 7 1.25 1 تماس بگیرید
GTP70/055D استیل 304 بشقابی تک فاز 0.75 19 7 1.25 1 تماس بگیرید
GTP70/0.75 استیل رنگ بشقابی تک فاز 1 25 7 1.25 1 تماس بگیرید
GTP120/110 استیل 304 بشقابی تک فاز 1.5 26 10.8 1.25 1 تماس بگیرید
GTP200/110 استیل 304 بشقابی تک فاز 1.5 21 15.6 1.5 1 تماس بگیرید
GTP200/150 استیل 304 بشقابی سه فاز 2 26 15.6 1.5 1 تماس بگیرید
2GTP70/150 استیل 304 دو پروانه تک فاز 2 54 6 1.25 1 تماس بگیرید
2GTP70/150 استیل 304 دو پروانه سه فاز 2 54 6 1.25 1 تماس بگیرید
DWO150D استیل پروانه باز تکفاز 2 13 33 2 2 تماس بگیرید
DWO200D استیل پروانه باز تکفاز 2 13 42 2 2 تماس بگیرید
DWO200 استیل پروانه باز سه فاز 2 13 42 2 2 تماس بگیرید
DWO300 استیل پروانه باز سه فاز 2 15 57 2.5 2 تماس بگیرید
DWO400 استیل پروانه باز سه فاز 4 18 66 2.5 2 تماس بگیرید
GZA65-50-125/2.2 استیل 304 سه فاز 3 15 39 2.5 2 تماس بگیرید
GZA50-32-160/2.2 استیل 304 سه فاز 3 26 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA50-32-160/3 استیل 304 سه فاز 4 35 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA50-32-200/4 استیل 304 سه فاز 5.5 40 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA65-40-160/4 استیل 304 سه فاز 5.5 28 42 2.5 2 تماس بگیرید
مدل پمپ نوع پمپ قدرت اسب ارتفاع متر آبدهی M3/h مکش اینچ رانش اینچ قیمت
GZA65-50-160/5.5 استیل 304 سه فاز 7.5 36 42 2.5 2 تماس بگیرید
GZA50-32-200/5.5 استیل 304 سه فاز 7.5 50 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA80-65-160/7.5 استیل 304 سه فاز 10 30 72 3 2.5 تماس بگیرید
GZA65-40-200/7.5 استیل 304 سه فاز 10 45 42 2.5 1.5 تماس بگیرید
JS100 پمپ جت استناس استیل تکفاز 1 45 3 1 1 تماس بگیرید
JP100 پمپ جت با کالیتی تکفاز 1 45 3 1 1 تماس بگیرید
FCP-750S استخری یک اسب تکفاز 1 17 17 2 2 تماس بگیرید
FCP-1100S2 استخری 1/5 اسب تکفاز 1.5 19 20 2 2 تماس بگیرید
FCP-1500S استخری 2 اسب تکفاز 2 19 30 2.5 2.5 تماس بگیرید
FCP-2200S استخری 3 اسب تکفاز 3 21 33 2.5 2.5 تماس بگیرید
FCP-2200S استخری 4 اسب سه فاز 3 21 33 2.5 2.5 تماس بگیرید
GHE 55 80 پمپ فلنجی سه فاز 5.5 20 90 3 2.5 تماس بگیرید
GHE 75 80 پمپ فلنجی سه فاز 7.5 21 120 3 2.5 تماس بگیرید
GHE 100 80 پمپ فلنجی سه فاز 10 23 140 3 2.5 تماس بگیرید
IDL4-120 کفکش صنعتی استیل سه فاز 3 105 8 - 1.5 تماس بگیرید
GD40/037D استیل سیرکولاتور تکفاز 0.5 8 12 1.25 1.25 تماس بگیرید
GD40/075D استیل سیرکولاتور تکفاز 1 17 15 1.25 1.25 تماس بگیرید
GD50/075D استیل سیرکولاتور تکفاز 1 10 19 2 2 تماس بگیرید
GD40/075 استیل سیرکولاتور سه فاز 1 17 15 1.25 1.25 تماس بگیرید
GD50/075 استیل سیرکولاتور سه فاز 1 10 19 2 2 تماس بگیرید
GD50/110 استیل سیرکولاتور سه فاز 1.5 14 24 2 2 تماس بگیرید
GD50/150 استیل سیرکولاتور سه فاز 2 20 24 2 2 تماس بگیرید
YOS25/8-160 پمپ سیر کولاتور 1 اینچ 205w 8 4 1 1 تماس بگیرید
YOS50/9-185 پمپ سیر کولاتور 2 اینچ 305w 9 11 2 2 تماس بگیرید
HT5238 سرجار و استخری کوچک - - - - 1.5 تماس بگیرید
HT5538 سرجار و استخری بزرگ - - - - 1.5 تماس بگیرید
7548BU دسته تلسکوپی جارو 5 متری - 5 - - - تماس بگیرید
6359BU دسته تلسکوپی جارو 6 متری - 6 - - - تماس بگیرید
PL350 مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک - - 5 1.5 1.5 تماس بگیرید
PL500 مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک - - 11 1.5 1.5 تماس بگیرید
PL650 مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک - - 16 1.5 1.5 تماس بگیرید
مطالب مرتبط
الکتروپمپ یا پمپ چیست؟
پمپ، وسيله مكانيكي است كه انرژي مكانيكي، را به سيال منتقل نموده و فشار آن را بالا مي برد تا اين فشار براي غلبه بر اصطكاك‌هاي سيال با بدنه لوله، شيرآلات، ديواره كانال،مصرف شود وسيال به محل مورد نظر منتقل شود. 
پمپ سانتریفوﮊ چیست و چه کاربردی دارد
پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام دارای کاربرد خاصی می باشند. در این واحد پمپ های سانتریفوژ یکی مهم ترین آن ها هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله از سایت آبادیزل به شناخت پمپ های سانتریفوﮊ می پردازیم و نحوه کارکرد پمپ سانتریفوژ را توضیح می دهیم.